Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

Σχολικά βιβλία 2012-2013

Η διανομή των σχολικών βιβλίων 2012-2013 για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ όλης της χώρας θα πραγματοποιηθεί από 31-8 έως 7-9. Το ακριβές πρόγραμμα  έχει ανακοινωθεί.
Η Διεύθυνση Εκδόσεων του ΙΤΥΕ - Διόφαντος ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2011 μετά την ψήφιση του Νόμου 3966/2011 και αποστολή της είναι η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ο συντονισμός, καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών, των πόρων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν την παραγωγή, διανομή και διάθεση εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην εκπαιδευτική κοινότητα και την αγορά και ειδικότερα:
  • η έκδοση διδακτικών βιβλίων και εντύπων και η δωρεάν διάθεσή τους σε όλα τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και στις εκπαιδευτικές μονάδες της αλλοδαπής,
  • η προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στη γραφή Braille, σε γραμματοσειρές κατάλληλες για μαθητές με χαμηλή όραση και στην ελληνική νοηματική γλώσσα για κωφούς μαθητές, καθώς και η έκδοση και διάθεσή τους,
  • η έκδοση βιβλίων και εντύπων για την επιστημονική έρευνα ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και
  • η διαχείριση του ψηφιακού βιβλίου και η επέκταση των ψηφιακών λειτουργιών παραγωγής και διανομής του σχολικού βιβλίου σε νέα αντικείμενα.
Αναλαμβάνοντας τη συνέχιση του έργου του ΟΕΔΒ που για δεκαετίες παρήγαγε και διένειμε τα σχολικά βιβλία με τα οποία μορφώθηκαν πολλές γενιές Ελλήνων, θα πράξουμε ότι απαιτείται προκειμένου το σχολικό βιβλίο να φθάνει έγκαιρα στον προορισμό του, να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα λειτουργικών, οργανωτικών και τεχνολογικών βελτιώσεων προς όφελος του μαθητή και του εκπαιδευτικού και να επιτευχθεί μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής.
Έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι οι βελτιώσεις προϋποθέτουν προσεκτικά βήματα και χρόνο για την εφαρμογή τους, ξεκινούμε ήδη την υλοποίηση ενός προγράμματος δημιουργίας ψηφιακών μακετών για την βελτίωση του συστήματος παραγωγής του βιβλίου, την γενικευμένη χρήση bar Code για τον έλεγχο της διακίνησης του βιβλίου και ανασχεδιάζουμε τη μέθοδο προσδιορισμού των αντιτύπων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων αξιοποιώντας τις δικτυακές τεχνολογίες.
Στα πλαίσια του έργου της Διεύθυνσης Εκδόσεων θα προστεθεί και η λειτουργία ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Η διαδικασία παραγγελιών και οι λεπτομέρειες παραλαβών καθώς και οι κατάλογοι θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα και προς τούτο θα υπάρξει ανακοίνωση.
Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου