Πως: Ο makeup artist Dendoll και  η hairstylist Jen Atkin ένωσαν τις δυνάμεις τους και