Δευτέρα, 27 Αυγούστου 2012

4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΔΣΑ: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση: Νέες προκλήσεις και προοπτικές»

30 Νοεμβρίου - 1η Δεκεμβρίου 2012
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ πραγματοποιείται σε συνέχεια του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΔΣΑ, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2009.
Το Συνέδριο εστιάζει στις μεγάλες μεταβολές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων, καθώς και ο μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη-διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και των «νέων χωρών» της ΕΕ, θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης. 

Οι εργασίες που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο (είτε ως προφορικές ανακοινώσεις, είτε ως πόστερ) θα δημοσιευτούν στα πρακτικά του συνεδρίου. Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δοθούν στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

Καλούμε όλους τους επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα ερευνητικά πεδία να παρουσιάσουν τις εργασίες τους. 

Παρακαλούμε να δηλώσετε εγκαίρως την προτίμησή σας για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση και να υποβάλετε την συμμετοχή σας ως αρχείο *.doc στο γραμματέα του συνεδρίου έως τις 31/07/2012.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου