Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πρακτικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πρακτικά. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 31 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου έως 24ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13.01 - 24.10.2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-1-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-1-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31-1-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22-2-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1-3-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5-3-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-3-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6-4-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-4-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16-5-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22-5-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25-5-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-6-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6-6-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25-6-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-7-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-7-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14-7-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-7-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8-8-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-9-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5-10-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5-10-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-10-2017

 

 

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου έως 33ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26.01 - 30.12.2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-1-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-2-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-2-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-4-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-4-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-5-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4-7-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-7-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-8-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25-8-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-9-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-9-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14-10-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14-10-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 30-12-2016

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου έως 37ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 09.01 - 29.12.2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12-3-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-3-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-4-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-24-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4-5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19-5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-6-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-6-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31-8-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-9-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-9-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16-9-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 30-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 35ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 37ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-12-2015

 

 

 

Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου έως 28ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 07.09 - 28.12.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-9-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14-9-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-9-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6-10-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-10-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-10-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-10-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-11-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-11-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25-11-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-11-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-12-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10-12-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 28-12-2014

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου