Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 8η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 26.04.2016 (Εισηγήσεις)ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 08/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...12461.../22-04-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 26 Aπριλίου 2016, ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης άδειας υπαίθριας αγοράς από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλ/των Υπαίθριων Αγορών κατά την περίοδο 30-5-2016 έως 5-06-2016 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.032/2016). (ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒ.ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ (ΛΟΥΤΣΑΣ))
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού του ύψους της αμοιβής της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κας Μακριδάκη Ευαγγελίας με Α.Μ.16506 Δ.Σ.Α. για την άσκηση περαιτέρω ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 17897/6759/17-03-2016 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (αρ.απόφ.Ο.Ε.117/2016).
 3. Λήψη απόφασης περί υλοποίησης Αναπτυξιακού Προγράμματος Βιώσιμης Γεωργικής Ανασυγκρότησης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 4. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’αριθμ.246/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Περί θέσπισης θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο μας».
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης της προμήθειας σχετικά με την : α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής για το έτος 2016 & β)Την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ)
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’αριθμ.42/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Ανάθεση Υπηρεσιών Ναυαγοσωστών» έτους 2016 και καθορισμού του τρόπου διενέργειας της εργασίας με δημοπρασία. (ΑΝΑΘΕΣΗ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης του έργου και της υπ’αριθμ.43/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Αποκατάσταση Φθορών Οδικού Δικτύου». (ΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (ΠΡΑΚΤΙΚΑ)
 9. Λήψη απόφασης περί εγγραφής νηπίων στη δύναμη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2015-2016. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 10. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 11. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 12. Λήψη απόφασης διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ και επαναβεβαίωση στους σωστούς υπόχρεους όπου απαιτείται. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 13. Λήψη απόφασης διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής αναδρομικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. από μεταβολή τετραγωνικών σε παροχή Δ.Ε.Η. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 14. Λήψη απόφασης επιστροφής ποσού από οφειλή ανείσπρακτων τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. κατάστασης Δ.Ε.Η. ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 15. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού 107,83€ στον κ. Κωνσταντόπουλο Γεώργιο του Ιωάννη. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 16. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού 153,55€ στον κ. Δρούλια Κωνσταντίνο του Ιωάννη. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)
 17. Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου