Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου έως 37ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 09.01 - 29.12.2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19-1-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 5-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-2-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 12-3-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-3-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-4-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-24-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4-5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 19-5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-5-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-6-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-6-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-7-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31-8-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-9-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-9-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16-9-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 30-10-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 24-11-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 34ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 35ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 36ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 22-12-2015

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 37ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-12-2015

 

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου