Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Απόφαση για ΚΕΛ στην Λακαθέλα-Κήπι : Εισήγηση δημάρχου και ποιοι Μειοψήφησαν

Απόφαση για ΚΕΛ στην Λακαθέλα-Κήπι : Εισήγηση δημάρχου και ποιοι Μειοψήφησαν
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από τα πρακτικά της με αριθμό 35ης Έκτακτης Συνεδρίασης της της 21ης Δεκεμβρίου 201 5
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 367/2015
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η
Λήψη απόφασης για την επίλυση του αποχετευτικού ζητήματος.
Εισηγούμενος επί του Μοναδικού Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ο Δήμαρχος κ. Μάρκου Δημήτριος είπε:

Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί φίλοι που είστε σήμερα εδώ θα σας κάνω μία πολύ σύντομη ανάδρομη, όχι ιστορική, γιατί αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά, όμως οφείλω να σας ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις και για το σημείο που έχουμε φτάσει αυτήν τη στιγμή.
Όλα ξεκίνησαν μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου όπου καταδικάζει τη χώρα μας γιατί δεν είχε λάβει τα μέτρα που έπρεπε, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 91/271 της τότε ΕΟΚ. Έστειλε λοιπόν μία επιστολή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Εξωτερικών με την οποία ζητάει να τους ενημερώσουμε άμεσα για τα μέτρα που έχουμε λάβει και έχουμε καταδικαστεί. Στη συνέχεια, στις 30 Οκτωβρίου, ακολούθησε ένα άλλο έγγραφο από την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο αναφέρεται στα πρόστιμα και γνωστοποιεί ότι η χώρα έχει καταδικαστεί και αναφέρει ότι η χρηματική ποινή των προστίμων αποτιμάται ανά εξάμηνο σε 3.640.000,00 Ευρώ και εφάπαξ καταβολή 10.000.000,00 Ευρώ.
Κατόπιν αυτών ακολούθησαν κι άλλα έγγραφα από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων με τα οποία μας ζητούσαν να κοινοποιήσουμε οτιδήποτε σχετικό υπάρχει με την εξέλιξη των υποθέσεων παραβιάσεων της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, δηλαδή ό,τι νεότερο στοιχείο έχουμε σαν Δήμος.
Ύστερα ήρθε το έγγραφο από την Περιφέρεια στις 27 Νοεμβρίου το οποίο έχει ως θέμα: «Διαχείριση των αστικών λυμάτων» και έχει ως συνημμένο ένα έγγραφο της DG RΕGIO, που είναι η επιτροπή που ασχολείται με θέματα αυτοδιοίκησης. Όπως βλέπετε, με το διαβιβαστικό που μας έστειλε η Περιφέρεια ζητάει να μάθει που βρίσκεται η κατάσταση και μάλιστα επισημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδικότερα, μας επισημαίνει την αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή λύση και δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα ενεργειών, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών κοινοτικών πόρων.
Αυτό που βλέπετε στην προβολή είναι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έφτασε στην Περιφέρεια και στο χρωματισμένο κομμάτι αναφέρει: «Σε ό,τι αφορά τη Ραφήνα και την Αρτέμιδα, φαίνεται ότι το έργο δεν είναι σε ώριμη φάση. Θα ήθελα να σας καλέσω πριν το τέλος του χρόνου να έχετε καταλήξει στη χωροθέτηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αυτό θα πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Διαφορετικά και δεδομένων των καθυστερήσεων, το έργο αυτό δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της προγραμματικής περιόδου», δηλαδή πριν το 2020, «Αυτό το έργο θα πρέπει να απενταχτεί από το πρόγραμμα 2014-2020 και συνεπώς, τα ευρωπαϊκά αυτά κεφάλαια θα πρέπει να αναδιανεμηθούν σε άλλες προτεραιότητες του τομέα περιβάλλοντος». Με λίγα λόγια, λέει ότι αν δεν αποφασίσουμε μέχρι τέλος του χρόνου, τα χρήματα αυτά χάνονται.
Ακολούθησαν μία σειρά από αλλεπάλληλες συναντήσεις, στις οποίες προσπαθήσαμε, τόσο εγώ όσο και ο Δήμαρχος της Ραφήνας, να διεκδικήσουμε τη σύνδεσή μας με την Ψυττάλεια. Προσκομίσαμε πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία ήταν πρωτογενή και απ’ ότι διαπιστώσαμε, δεν τα είχε στη διάθεσή της ούτε και η ΕΥΔΑΠ. Όπως βλέπετε εδώ, πήραμε τις πραγματικές καταναλώσεις για τα Σπάτα και για την Αρτέμιδα, υπολογίστηκε η συνολική ποσότητα που αγοράζουμε από την ΕΥΔΑΠ και οι απώλειες για να καταλήξουμε στο τέλος ότι αν καταφέρναμε να συνδεθεί το 100% των κατοικιών στο Δήμο μας που μπορούν πραγματικά να συνδεθούν, το σύνολο θα ήταν 1.567 κυβικά ημερησίως. Το ΚΕΛ του Θριασίου, αν και λειτουργεί πέντε – έξι χρόνια περίπου, έχει φτάσει μόνο στο 30% των συνδέσεων. Έγιναν λοιπόν κάποιες εκτιμήσεις για το σύνολο των δύο Δήμων και βλέπετε τους πληθυσμούς ανά Δημοτικές Ενότητες, καθώς επίσης και τον πληθυσμό που μπορεί να εξυπηρετηθεί, αν το ποσοστό συνδέσεων φτάσει το 100%. Δηλαδή, για τα Σπάτα θα μπορούσαν να συνδεθούν 9.700 κάτοικοι, που είναι το κέντρο των Σπάτων και η Χριστούπολη, ενώ στην Αρτέμιδα θα υπήρχε δυνατότητα σύνδεσης των Πολεοδομικών Ενοτήτων 3, 5 και Κέντρο, γιατί είναι οι μοναδικές Πολεοδομικές Ενότητες οι οποίες έχουν κυρωμένες πράξεις εφαρμογής.

Άρα λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα και δεδομένου ότι η ημερησία παραγόμενη ποσότητα λυμάτων ανά άτομο είναι 0,12 του κυβικού μέτρου, ο δικός μας Δήμος θα είχε μία συνολική παραγωγή λυμάτων τετρακοσίων ογδόντα κυβικών περίπου. Ο Δήμος Ραφήνας, αν και μικρότερος σε πληθυσμό, έχει μεγαλύτερα τμήματα εντός σχεδίου, που σημαίνει ότι θα είχε και αυτό περίπου την ίδια ποσότητα με εμάς, δηλαδή άλλα πεντακόσια εβδομήντα κυβικά. Σύνολο, χίλια σαράντα επτά κυβικά ημερησίως, δεδομένου ότι οι συνδέσεις θα έφταναν το 30%. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα χίλια σαράντα επτά κυβικά, στο σύνολο των λυμάτων που επεξεργάζεται η Ψυττάλεια, θα ήταν ένα ασήμαντο νούμερο, δηλαδή 0,15% του συνολικού όγκου λυμάτων που επεξεργάζεται.
Όμως όσα επιχειρήματα και αν προτάξαμε δεν υπήρχε η διάθεση να ακουστούν. Σε κάποιες από αυτές τις συναντήσεις ήταν παρών ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κύριος Γαβρίλης ο οποίος εξέφραζε συνεχώς τις έντονες αντιδράσεις του και μάλιστα, επικαλούταν συνεχώς την αρχή της εγγύτητας. Αναπτύχθηκαν πολλά επιχειρήματα από τη μεριά μας και τους αναφέραμε ότι ο δικός μας Δήμος έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο. Για παράδειγμα, το αεροδρόμιο κατέχει έκταση έντεκα χιλιάδων στρεμμάτων και γύρω από αυτό υπάρχει μία έκταση ζώνης περιορισμένης ανάπτυξης δωδεκάμισι χιλιάδων στρεμμάτων η οποία μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά πληρώνοντας φόρους οι δημότες μας και έχοντας παράλληλα φορολογική επιβάρυνση από αυτό. Δηλαδή, φτάνουμε να έχουμε ένα Δήμο του οποίου το ένα τρίτο περίπου είναι αεροδρόμιο και από αυτό δεν έχουμε κανένα απολύτως αντισταθμιστικό όφελος.
Επίσης, με την κατασκευή της Αττικής Οδού όλα τα όμβρια της Αττικής Οδού έπεσαν στο ρέμα της Ραφήνας και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφούν οχτακόσια στρέμματα περίπου, να εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα και να αχρηστεύονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Το πρόβλημα δε σταματάει εδώ και δεν είναι μόνο ότι καταστράφηκαν αυτές οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά το θέμα είναι ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πάρα πολλές αγωγές από τους ιδιοκτήτες, ύψους παραπάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος, τα βαρέα μέταλλα από τα καυσαέρια του αεροδρόμιου και όλα αυτά ήταν επιχειρήματα που κουβεντιάστηκαν, ξανακουβεντιάστηκαν, διεκδικήθηκαν, αλλά όταν κάποιος δεν έχει τη διάθεση να ακούσει, όσα επιχειρήματα και να του προτάξεις, τον αφήνουν παγερά αδιάφορο.
Κατόπιν αυτού, στις 11 Δεκεμβρίου εκδόθηκε το ΦΕΚ 172 που συγκεκριμένα στην παράγραφο 6 εντάσσει και τη δική μας περίπτωση. Εντάσσει τα έργα της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος στα μεγάλα έργα τα οποία ήταν προαπαιτούμενο για τη δόση του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, στις 15 Δεκεμβρίου μπήκε στην επιτροπή της Βουλής σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 22 που αφορά διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Συμμόρφωση των Δήμων και Περιφερειών προς πράξεις ή αποφάσεις οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρει τα ακόλουθα:
«Σε περίπτωση έκδοσης πράξης ή απόφασης οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω παράνομης πράξης ή παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας οργάνων Δήμων ή Περιφέρειας, ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει αμελλητί να συμμορφωθεί πλήρως με το περιεχόμενο και το διατακτικό, αντιστοίχως της παραπάνω πράξης ή απόφασης. Αν ο Ο.Τ.Α. για οποιοδήποτε λόγο δε συμμορφώνεται, ο Ελεγκτής Νομιμότητας ή μέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Ελεγκτή Νομιμότητας ο ασκών χρέη Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ή ο συντονιστής, τον καλεί εγγράφως να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες, αφού ο Ο.Τ.Α. έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης.
Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δημοκρατίας λόγω παραβίασης του Ενωσιακού Δικαίου, εξαιτίας παράνομης πράξης ή παράλειψης Ο.Τ.Α., παρακρατείται το ισόποσο του προστίμου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακρατείται το ανώτερο ποσό από τον οικείο Ο.Τ.Α.».
Σύμφωνα με όλα αυτά που αναφέρθηκαν και σε συνδυασμό βέβαια με την επιστολή που απευθύνεται σε εμάς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εφόσον είναι υποχρέωση να οριστεί χωροθέτηση σύμφωνα με το ΦΕΚ 172Α, ο Δήμος μας πλέον πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να χωροθετήσει για Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επιπτώσεις είναι ότι χάνονται τα εκατό εκατομμύρια ευρώ που είναι για τις υποδομές και για τη δημιουργία Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και ο Δήμος μπαίνει στη διαδικασία των προστίμων. Τα ποσά είναι πάρα πολύ μεγάλα και αυτό σημαίνει ότι με μαθηματική ακρίβεια μπαίνει λουκέτο στο Δήμο.
Άρα λοιπόν βρεθήκαμε στο δίλημμα κατά το οποίο ή παίρνουμε μία απόφαση χωροθέτησης ή βάζουμε λουκέτο στο Δήμο. Μακάρι αυτές να ήταν προσωπικές μου εκτιμήσεις. Είπατε για δημοψήφισμα και το διερεύνησα. Για να γίνει δημοψήφισμα θα πρέπει με βάση τον Καλλικράτη να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες από το Δήμο, αλλά δεν υπάρχει ακόμα το Προεδρικό Διάταγμα που να το επιτρέπει. Επίσης απαιτείται έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, η οποία φυσικά δεν ξέρουμε αν θα δοθεί.
Για να γίνει όμως δημοψήφισμα, ακόμη και αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Δημοψήφισμα σε είκοσι μέρες δεν μπορεί να γίνει, όπως καταλαβαίνετε.
Πρέπει να σας ενημερώσω ότι σήμερα, κατόπιν αλλεπάλληλων πιέσεων, έφτασε η απάντηση από την ΕΥΔΑΠ σε έγγραφο που τους καλούσα για μια ακόμη φορά να μας απαντήσουν τεκμηριωμένα για ποιο λόγο δεν είναι δυνατή η σύνδεση με την Ψυττάλεια. Στην απάντησή τους λοιπόν γράφουν:
"Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού σας ενημερώνουμε ότι ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθ. πρωτ. 3924/22-3-2013 επιστολή μας που σας έχει κοινοποιηθεί. Επιπροσθέτως και πάντα έχοντας ως κριτήρια την αρχή της εγγύτητας και τη δυνατότητα διαχείρισης του ρυπαντικού φορτίου των λυμάτων που καταλήγουν στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, σας ενημερώνουμε ότι είναι αδύνατη η αποχέτευση των λυμάτων των Δήμων Σπάτων-Αρτέμιδος και Ραφήνας Πικερμίου στο εν λόγω ΚΕΛ. Ταυτόχρονα η ΕΥΔΑΠ είναι σε φάση αναθεώρησης του σχεδιασμού, μέρος των εγκαταστάσεων και των δικτύων της Ανατολικής Αττικής για την εξεύρεση λύσεων, τεχνοοικονομικά αρτίων και βέλτιστης κοινωνικής αποδοχής, με απόλυτο στόχο την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας".

Για μια ακόμη φορά λοιπόν και πέραν του προφορικού ήρθαν και γραπτώς αυτά τα δυο ζητήματα. Το πρώτο είναι το ζήτημα της αρχής της εγγύτητας, που είναι μια πολιτική που η Κυβέρνηση θέλει να την εφαρμόσει. Είναι μια κυβέρνηση με νωπή κυβερνητική εντολή και είναι στα πλαίσια της πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει.
Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τα ρυπαντικά φορτία. Στην επιστολή αυτή δεν φαίνεται αναλυτικά, αλλά επειδή είχα τη δυνατότητα να κάνω ώρες συζήτησης και με την ΕΥΔΑΠ, λέγοντας ρυπαντικά φορτία εννοούν ότι παρ' όλο που οι εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας έχουν τη δυνατότητα υδραυλικά να δεχτούν περισσότερα απόβλητα, γιατί αυτή τη στιγμή τα απόβλητα που δέχεται η Ψυττάλεια είναι 755.000 κυβικά ημερησίως ενώ οι δυνατότητες είναι για 1.200.000 κυβικά την ημέρα, παρ' όλα αυτά γίνεται ανεξέλεγκτη προφανώς ρήψη χημικών και τοξικών αποβλήτων ή ακόμα και νοσοκομειακών αποβλήτων πιθανά, με αποτέλεσμα το ρυπαντικό φορτίο αυτών των 755.000 κυβικών μικροβιακά να φτάνει στο αντίστοιχο των 1.200.000 κυβικών. Αυτή ήταν η απάντηση και η εξήγηση που δόθηκε από την ΕΥΔΑΠ.
Έχοντας ως δεδομένα αυτά πρέπει ως Δήμος να πάρουμε μια απόφαση. Το Πλατύ Χωράφι ήταν ένας χώρος για τον οποίον έχουμε κουβεντιάσει άπειρες φόρες σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Στον συγκεκριμένο χώρο υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, πολλές κατοικίες σε απόσταση ενός χιλιόμετρου και το βασικότερο απ' όλα ήταν η εκροή στο ακρωτήριο Βελάνι, σε μια θάλασσα η οποία όπως γράφουν και οι εκθέσεις της Γραμματείας Υδάτων, θα δείτε ότι αναφέρει ότι σε απόσταση 450 μέτρων από την ακτή ο πυθμένας έχει ήπια κλίση, αφού οι ισοβαθείς των πέντε μέτρων απαντώνται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 450 μέτρων από την ακτή. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχεις σε μισό χιλιόμετρο από την ακτή πέντε μέτρα βάθος, με τους ανέμους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που κυρίως οι άνεμοι στον Ευβοϊκό έχουν τη φορά που βλέπετε στο χάρτη, κινούνται δηλαδή βόρεια, με μικρές αποκλίσεις είτε από ανατολικά, είτε από δυτικά και αυτό σημαίνει ότι στις βορειοανατολικές αποκλίσεις όλες οι εκροές σε πιθανότητα αστοχίας θα φτάσουν σε αυτή την θάλασσα, η οποία έχει πάρα πολύ μικρά βάθη και συνεπώς είναι ευαίσθητη. Οι διαβεβαιώσεις βέβαια που δίνει η ΕΥΔΑΠ είναι για τριτοβάθμια εγκατάσταση, με επαναχρησιμοποίηση υδάτων, τεχνολογίας μεμβρανών και laser. Διασφαλίζει δηλαδή την απόλυτη επαναχρησιμοποίηση των υδάτων αυτών και θεωρεί ότι οποιαδήποτε εκροή δεν θα μπορούσε να επιβαρύνει το υποθαλάσσιο περιβάλλον. Βέβαια για ψυχολογικούς και μόνο λόγους τον αγωγό στο Ακρωτήριο Βελάνι με τη συγκεκριμένη φορά των ανέμων και το συγκεκριμένο βάθος που έχει η θάλασσα στο σημείο αυτό, είναι γεγονός ότι δεν θα το ήθελε κανείς από εμάς και σε αυτά έχουμε συμφωνήσει πάρα πολλές φόρες.
Έχοντας λοιπόν στο μυαλό αυτές τις σκέψεις και αφού είναι μονόδρομος στο να πάρουμε μια απόφαση, υπήρχε η σκέψη και έγινε ένα έγγραφο κοινό από έμενα και από τον κύριο Πιστικίδη για μια εναλλακτική πρόταση χωροθέτησης στη θέση που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο και κοντά στα όρια μας με το Δήμο Μαρκόπουλου και είναι η θέση Λακαθέλα-Κήπι. Στο σημείο αυτό δεν υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν κατοικίες.
Κατόπιν λοιπόν αυτής της επιστολής υπήρξε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από τρεις Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Πάντζα, τον κύριο Σκουριολιάκο και τον κύριο Δέδε, όπου τάσσονται και αυτοί υπέρ της χωροθέτησης στο συγκεκριμένο σημείο, επειδή και αυτοί θεωρούν ότι στο συγκεκριμένο σημείο θα υπήρχε η μικρότερη δυνατή επιβάρυνση.
Πρέπει να σας πω ότι έγιναν συζητήσεις με το Δήμαρχο Μαρκοπούλου, τον κύριο Μεθενίτη, για πιθανή αποδοχή της εκροής στη Χαμολιά, στο ΚΕΛ Κρωπίας-Παιανίας δηλαδή. Η πρόταση αυτή δεν έγινε αποδεκτή, συμφώνησε όμως ότι δεν θα είχε κανένα απολύτως πρόβλημα με μια εγκατάσταση που θα ήταν το δικό μας το Δήμο και ο αγωγός εκροής θα ξεκινούσε πάλι από το δικό μας το Δήμο.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη έγινε λοιπόν πρόταση για εναλλακτική χωροθέτηση σε αυτό το σημείο με αγωγό τριών χιλιομέτρων και σε βάθος εξήντα πέντε μέτρων και κοντά στον αγωγό εκβολής της Χαμολιάς. Δεν είναι μελέτη αυτή, δεν προλαβαίνει να γίνει μελέτη σε δυο μέρες, αλλά είναι πρόταση που την εξέτασε η ΕΥΔΑΠ…

Δεν μας ζητήθηκε να γίνει μελέτη. Μας ζητήθηκε να γίνει μια πρόταση εναλλακτικής χωροθέτησης.
Αυτή είναι λοιπόν μια πρόταση εναλλακτική που έγινε και δεν έχει αποφασίσει κανένας γι' αυτήν την πρόταση, καθώς αρμόδιο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις αυτές.
Και τις προτάσεις, όχι απλά τις αντιρρήσεις, γιατί αντιρρήσεις έχουμε και εμείς.
Αυτή ήταν σε πρώτη φάση η ενημέρωση που ήθελα να σας κάνω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 • Προτείνει την τοποθεσία Λακαθέλα - Κήπι, και Σπέλα για την εγκατάσταση ΚΕΛ, με τους όρους της τριτοβάθμιας επεξεργασίας με το σύστημα μεμβρανών, την επαναχρησιμοποίηση νερού για απεριόριστη άρδευση και εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
 • Εγκρίνει να επισπευσθούν από την Πολιτεία οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου και να γίνουν όπου απαιτείται οι απαραίτητες Νομοθετικές Ρυθμίσεις.
Πρόταση Νομοθετικής Ρύθμισης
Περιοχή με στοιχείο Β3όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ΦΕΚ 199/Δ/6-3-2003-Αττικό Πάρκο προστίθεται
 • Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται πλέον των ανωτέρων διατάξεων η χωροθέτηση εγκατάστασης του ΚΕΛ των Δήμων Σπάτων – Αρτέμιδος και Ραφήνας – Πικερμίου. Η παρούσα διάταξη ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Η περιοχή Λακαθέλα – Κήπι βρίσκεται εντός ζώνης Β3 βάσει του από 20/03/2003 Π.Δ (ΦΕΚ 199Δ). Στη ζώνη Β3 δεν προβλέπεται η δραστηριότητα ΚΕΛ. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να γίνει Νομοθετική Ρύθμιση. Παρόμοιες τροπολογίες – έχουν γίνει για το Μαρκόπουλο Μεσογαίας και για το Δήμο Λαυρεωτικής.
 • Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Μάρκου Δημήτριο για τις περαιτέρω ενέργειες.
Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Τυράκης Βάϊος, Μάρκου Χρήστος, Σερέτης Χρήστος, Πουλάκης Πέτρος, Αργυρός Γεώργιος, Μποτζιολής Δημήτριος, Μπάτρης Παναγιώτης, Ραφτοπούλου Άννα, Μαρλαντής Χρήστος, Τσάκαλη Ελένη & Γερακόπουλος Γρηγόριος, καθώς επίσης ο κ. Δάρδαλης Νικόλαος ο οποίος δήλωσε «παρών», για τους λόγους που ανέφεραν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.
 • Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων – Λούτσας κ. Κατσούλης Πέτρος ψήφισε θετικά & ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος (Λούτσας) κ. Κατσής Εμμανουήλ ψήφισε αρνητικά.

4 σχόλια:

 1. ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΟΡΕΞΗ
  ΤΟ ΚΕΛ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΦΕΥΓΕΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. πολλα λογια για να μας κουρασει.Ηαληθεια ειναι το ΚΕΛ ερχεται και εχει και ονομα Δ ΜΑΡΚΟΥ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πολλά απατηλά λόγια.Μόνη υλοποιήσιμη λύση παραμένει η Ψυτάλλεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Υπέρ ψυττάλειας πρόσχωμεεεεεεν

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου