Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

Σιγά το… νέο, κ. Ποθουλάκη

Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας «Δημότης» δημοσιεύθηκε επιστολή διαμαρτυρίας του κτηνίατρου κ. Χαράλαμπου Στρατίκη, σχετικά με διαγωνισμό στείρωσης και εμβολιασμού λύσσας των αδέσποτων σκύλων του Δήμου. Στα χέρια μας έχουμε έγγραφο του Συμπαραστάτη του Δημότη, στον οποίον είχε καταφύγει ο κ. Στρατίκης, το οποίον ούτε λίγο, ούτε πολύ αναφέρει:
«Διαπιστωθείσες από τον «Συμπαραστάτη» παραλείψεις - παρατυπίες κατά συρροή, εκ
μέρους των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε ότι αφορά την εξεταζόμενη στην υπόθεση της καταγγελίας του κ. Χαρ. Στρατίκη και ειδικότερα εντοπίζονται:
α) «Στην άνευ «νομιμοποιητικής ταυτότητας» (χωρίς ημερομηνία και αριθ. πρωτοκόλλου), δημοσίευση της Περίληψης Διακήρυξης, έγινε στις 7.5.2015 σε τοπική εφημερίδα της Μεταμόρφωσης, ενώ θα μπορούσε να είχε γίνει σε έντυπο εγγύτερης περιοχής, συμβάλλοντας έτσι στην ουσιαστικότερη διαφάνεια.
Η αναρτηθείσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού», όταν στο άρθρο 2 αυτής προσδιοριζόταν «χρόνος και τρόπος του διαγωνισμού», με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και ασάφεια ως προς την εγκυρότητα των υπηρεσιακών διαδικασιών. Αντίστροφη διαδικασία εκκρεμότητας καταγράφεται χωρίς αναφερόμενο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) στο άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 158/15.4.2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που κατά τα άλλα αναφέρεται στην «κατάρτιση των όρων της διακήρυξης» για τα αδέσποτα, αλλά παρόλα αυτά έγινε και παραμένει ως ανωτέρω η εν λόγω επίσημη ανάρτηση, με ΑΔΑ: 6Θ3ΙΩ1Χ-8ΔΙ.
β) Στην απουσία συντονισμού ενεργειών, για διασφάλιση κανόνων χρηστής διοίκησης, (Πριν ολοκληρωθεί η δέουσα ενημέρωση προς τον καταγγέλλοντα κ. Στρατίκη), συνεδρίασε και απεφάνθη -προφανώς εν αγνοία του- η αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος).
γ) Στη μη ανάληψη κατ’ αρμοδιότητα δέσμιας ευθύνης αρμοδίου συλλογικού οργάνου (εν προκειμένω της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Παροχής Υπηρεσιών - Διεύθυνση Εσόδων & Περιουσίας) για συμπληρωματική εξέταση ανακύψασας κατάστασης (γεγονότων) του Τμήματος Προμηθειών.
δ) Στη διαπίστωση ότι στο Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής (βλ. Απόσπασμα απόφασης 252/3.6.2015) δεν μνημονεύεται τίποτα σχετικό με τα ανακύψαντα ως ανωτέρω ζητήματα στον εν λόγω διαγωνισμό, ενώ το από 13.5.2015 Πρακτικό της Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών παρείχε ευχέρεια, αφού κατέληγε (αποφαινόμενη προς την Οικονομική Επιτροπή), ότι: «Καθόσον η … προσφορά είναι μια και μοναδική και δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία διαβιβάζεται το παρόν πρακτικό στην Ο.Ε. για να αποφασίσει για την ανάθεση της πιο πάνω υπηρεσίας στην εταιρεία ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ, ή, την επανάληψη της διαδικασίας»…
Για τη στήλη, όσα γράφει ο κ. Ποθουλάκης, δεν είναι άγνωστα. Πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναφερθεί και καταγγείλει «κακοποίηση» διαγωνισμών. Φυσικά δεν ίδρωσε τ’ αυτί κανενός. Ελπίζουμε από τούδε και στο εξής να ιδρώνει τ’ αυτί του δημάρχου κ. Δημήτρη Μάρκου, ο οποίος χρεώνεται όλη την «ευρηματικότητα» με οσμή σκανδάλου, των υπηρεσιών παροχής προμηθειών του Δήμου.

Από τον Δημήτρη Πνευματικάτο  - www.dimotisnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου