Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Ραφήνα, Πικέρμι - Δ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. Μια Δημοτική Επιχείρηση σε δίνη απαξίωσης

του Ευάγγελου Μπουρνού
 Η Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Ε.Α.Α.Π.  Α.Ε.)  του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου (πρώην Δ.Ε.Α.Ρ.) αντιμετωπίζει σήμερα σοβαρότατα οικονομικά
προβλήματα, παρουσιάζοντας τεράστιες οφειλές σε όλους τους δημόσιους οργανισμούς, δυσανάλογες με το μέγεθος και τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
Δεν λειτουργεί αξιοποιώντας τον χαρακτήρα της ανωνύμου εταιρείας, παραμένοντας αγκιστρωμένη στο Δήμο, ενώ θα μπορούσε αξιοποιώντας τις δυνατότητες που της παρέχει ο Νόμος, να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή, ιδιαίτερα στην κρίσιμη εποχή που διανύουμε.
Χαρακτηριστικό της δύσκολης κατάστασης είναι ότι ακόμα και η χρησιμοποίηση  της εταιρείας  για να προσφερθεί εργασία σε μακροχρόνια ανέργους του δήμου μας, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ. (σωστή κατ' αρχάς κατεύθυνση), έχει δημιουργήσει πρόβλημα στο cash flow (ρευστότητα) της επιχείρησης γιατί δεν μπορεί να αντλήσει την επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ., λόγω του “αμαρτωλού” παρελθόντος της, αφού έχει αρρύθμιστο χρέος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην εφορία.
Η παλιά ρύθμιση έχει εγκαταλειφθεί και η επιχείρηση πληρώνει τους, μέσω Ο.Α.Ε.Δ.,  εργαζομένους από χρήματα άλλων δικών της δραστηριοτήτων και όχι του προγράμματος, γιατί στερούμενη φορολογικής ενημερότητας δεν μπορεί να εισπράξει την σχετική επιχορήγηση περίπου 45.000 ευρώ και ο «γόρδιος δεσμός» καλά κρατεί.
Συγχρόνως βρίσκονται “μπλοκαρισμένα” τα Α.Φ.Μ. πρώην προέδρων και διευθύνοντων συμβούλων της εταιρείας, μη λαμβάνοντας οι ίδιοι φορολογικές ενημερότητες. Οι μετέπειτα διορισμένοι στις θέσεις αυτές, όταν έρχεται η ώρα της ολοκλήρωσης της διαδικασίας διορισμού τους και ανάληψης των ευθυνών τους, “εγκαταλείπουν την ΔΕΑΑΠ, για να μην μπλοκαριστούν και τα δικά τους Α.Φ.Μ., παρατηρούμενες έτσι συνεχόμενες παραιτήσεις προέδρων και διευθυνόντων συμβούλων.
Συγχρόνως επειδή η κρατούσα νομοθεσία επιβάλλει τη διάλυση της εταιρείας αν παρουσιάσει δυο συνεχόμενες ελλειμματικές χρήσεις, οι διοικήσεις καταγράφουν “μαγικές” λογιστικά κινήσεις για να ισοσκελίσουν  ισολογισμούς μιας διαπιστωμένα καταχρεωμένης εταιρείας.
Η σημερινή διοίκηση της εταιρείας, στην οποία συμμετέχουν και μέλη του σημερινού δημοτικού συμβουλίου (Πιστικίδης, Σπανόπουλος) με την συνεπικουρία κάποιων μελών της διοίκησης του δήμου (όχι πάντως της αντιδημάρχου κα Παπαδοπούλου) και του πρώην διευθύνοντα συμβούλου κ. Νίκου Δημητρόπουλου –όπου κατά τα χρόνια διοίκησής του γιγαντώθηκαν τα χρέη-, προσπαθούν  να αντλήσουν από τα ταμεία του δήμου ποσό 200.000 ευρώ, παρά τις αντίθετες στο παρελθόν γνωματεύσεις του παρέδρου του ελεγκτικού συνεδρίου για καταβολή τέτοιας οφειλής, την οποία η οικονομική υπηρεσία του δήμου ορθώς και νομίμως δεν αποτύπωσε στον ισολογισμό έναρξης του νέου καλλικρατικού δήμου Ραφήνας -Πικερμίου.
 Τελευταία  πράξη στο θέατρο του παραλόγου είναι η, συνεπικουρούμενη εκ δήμου, αίτηση της εταιρείας για δικαστική δέσμευση ισόποσων τραπεζικών λογαριασμών του δήμου έναντι αυτής της “οφειλής” , για την οποία τα δικαστήρια θα αποφανθούν τον Φεβρουάριο του 2014.
Στον αντίποδα ο δήμος δεν αποδίδει παραχωρημένα έσοδα στην Δ.Ε.Α.Α.Π., όπως ενοίκια περιπτέρων στο Ντράφι, εμπίπτοντας σε παράβαση καθήκοντος και οδηγώντας τη διοίκηση της εταιρείας σε απόγνωση.
Ποιος όμως θα μιλήσει κάποτε γι’αυτά και άλλα πολλά; Τα στόματα κλειστά!
Οι προτάσεις μας για την «επανεκκίνηση» της εταιρείας με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, όπως άλλωστε ορίζουν νόμος και καταστατικό, έχουν ως ακολούθως:
ñ Διατήρηση όσων εκ των υπαρχόντων δραστηριοτήτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν είναι ανταγωνιστικές στον επαγγελματικό κόσμο και “ιδιωτικοποίηση” μέσω μειοδοτικών διαγωνισμών εκείνων των δραστηριοτήτων που δρουν ανταγωνιστικά, με προϋπόθεση τη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας των εργαζομένων της εταιρείας.
ñ Αξιοποίηση των χώρων στάθμευσης εφαρμόζοντας αποτελεσματικότερο μηχανισμό ελεγχόμενης στάθμευσης και απεγκλωβισμό του παράλιου μετώπου από το σχεδιασμό αυτό, διότι είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη της Ραφήνα, ο επαναπροσδιορισμός της χρήσης αυτού του χώρου, πάντα σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος, προς την κατεύθυνση της αναψυχής και ωραιοποίησης της πόλης.
ñ Αξιοποίηση άλλων ελεύθερων χώρων προς αντικατάσταση του χώρου στάθμευσης του σημερινού Δημοτικού Parking στο παράλιο μέτωπο.
Οι ανωτέρω δραστηριότητες θα συμβάλλουν στην βαθμιαία αποπληρωμή των χρεών σε βάθος 5ετίας. Περαιτέρω όμως η δραστηριοποίηση για ανάπτυξη της εταιρείας  θα πρέπει να κινηθεί στους ακόλουθους τομείς: 
ñ Πρωτίστως να επιτελέσει το βασικό ρόλο που της θέτει ο νομοθέτης και είναι η υλοποίηση ενός σχεδίου βέλτιστης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του δήμου (πχ χώρος κολυμβητηρίου, λόφου Οχυρού κα).
ñ Ενεργοποίηση στον τομέα υψηλής τεχνολογίας με εκπόνηση μελετών και υλοποίησης συγκεκριμένων τεχνολογικών έργων (πχ υλοποίηση ελεύθερων δικτύων  Wi-Fi).
ñ Συνεργασία με ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα για σχεδιασμό και τελική διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που θα συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα ζωής των δημοτών (πχ διάθεση ψηφιακής κάρτας υγείας με ενημερωτικά στοιχεία και ιατρικό ιστορικό για τον κάτοχο).
ñ Διεξαγωγή σεμιναρίων για χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογιών αιχμής σε επιχειρηματίες της πόλης.
ñ Υλοποίηση e-parking στην Ραφήνα.
ñ Συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για ενεργειακή αξιοποίηση των υπολειμμάτων βιομάζας.
ñ Δημιουργία νέων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα αυξήσουν την κερδοφορία της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα :
α. Συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για ενεργειακή βελτίωση των δημοτικών κτιρίων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους δημότες.
β. Σχεδιασμός και υλοποίηση on-line συναλλαγών των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και την μείωση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών.
γ. Δημιουργία εργαστηρίου παραδοσιακών προϊόντων με την συμμετοχή ανέργων γυναικών του Δήμου και προώθηση των προϊόντων αυτών μέσω τοπικών καταστημάτων ή e-shopping.
δ. Αξιοποίηση του αναψυκτηρίου στην Διασταύρωση Ραφήνας με παραχώρηση του σε συλλόγους και φορείς της.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
στ. Ενεργοποίηση του κατασκευαστικού χαρακτήρα της Δ.Ε.Α.Α.Π. ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες υλοποίησης των απαραίτητων έργων.
ζ. Συμμετοχή σε αναπτυξιακού  χαρακτήρα κατευθύνσεις όπως υλοποίηση γεωπάρκου και μουσείου Πικερμικής πανίδας στη δημοτική κοινότητα Πικερμίου.
Η Δ.Ε.Α.Α.Π. Α.Ε. μπορεί και πρέπει να γίνει μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή μας.  Να βρει τρόπους και διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση και διαβίωση των πολιτών και να προσφέρει εργασία σε μακροχρόνια ανέργους που έχουν πληγεί από την κρίση των τελευταίων ετών. Τα όποια τυχόν κέρδη  προκύπτουν από την λειτουργία της. Μόνο έτσι η Δ.Ε.Α.Α.Π. μπορεί να οδηγηθεί σε εξυγίανση και ανάπτυξη προσφέροντας ουσιαστικό έργο στην περιοχή μας.

Πηγή: "Ανατολική Ακτή"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου