Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΥΑΠ: Ενημερωθείτε για το Κοινωνικό Τιμολόγιο Απόρων, ΑμΕΑ, Πολύτεκνων-Τριτέκνων, Ιδρυμάτων και Οργανισμών

Ποιοι δικαιούνται:
1) Εγγεγραμμένοι στην Τράπεζα Τροφίμων και σιτιζόμενοι από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων: Παρέχονται 120 κυβικά ανά τετράμηνο δωρεάν με μόνη χρέωση παγίου 6 € / δίμηνο.

2) Πολύτεκνοι και Τρίτεκνοι: 30% έκπτωση στην αξία του νερού που καταναλώνεται με εισοδηματικό κριτήριο 10.000,00 € αυξανόμενο κατά 3.000,00 € για κάθε παιδί.

3) AΜΕΑ με αναπηρία 67 % και άνω ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67 % και άνω που βαραίνουν τον υπόχρεο της παροχής: 50 % έκπτωση στην αξία του νερού που καταναλώνεται με εισοδηματικό κριτήριο 10.000,00 € αυξανόμενο κατά 5.000,00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος.

4) Φιλανθρωπικά ιδρύματα- Κοινωφελείς Οργανισμοί: Ενιαία χαμηλή τιμή ανά κυβικό κατανάλωσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
-Βεβαίωση ή κάρτα που χορηγείται από τη Τράπεζα Τροφίμων ή την αντίστοιχη Κοινωνική Δομή. (Φωτοτυπία )
-Απόδειξη νερού από το ακίνητο που διαμένουν. (Φωτοτυπία)
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για άλλη κατηγορία μείωσης λογαριασμού και την διεύθυνση που δηλώνουν ότι διαμένουν.
Βάση τιμολογιακής πολιτικής καθορίζεται μείωση μέχρι 120 κυβικά ατελώς ανά τετράμηνο επί των καταναλώσεων.

2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον οικείο Δήμο .
-Βεβαίωση οικογενειακής καταστάσεως από τον σύλλογο Πολυτέκνων στην οποία θα αναγράφεται η διεύθυνση της απόδειξης νερού. (ΜΟΝΟ ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ)
-Απόδειξη νερού από το ακίνητο που διαμένουν. (Φωτοτυπία)
-Ηλικίες : έως 21 ετών αγόρια και κορίτσια (εάν σπουδάζουν , ισχύει έως τη ηλικία των 25 ετών , εφόσον κατατεθεί στην υπηρεσία μας το ανάλογο πιστοποιητικό σπουδών).
-Εκκαθαριστικό για το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους. (Φωτοτυπία
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για άλλη κατηγορία μείωσης λογαριασμού και την διεύθυνση που δηλώνουν ότι διαμένουν.
Σε ότι αφορά τους τρίτεκνους-πολύτεκνους με βάση 8.000€ υπολογίζονται άλλες 3.000€ για κάθε παιδί (π.χ. για τρίτεκνο 10.000 € + 3.000 € * 3 = 19.000 € / για 4 τέκνα 22.000 € / κλπ.)
Για τους δημότες αυτών των κοινωνικών ομάδων βάση τιμολογιακής πολιτικής γίνεται μείωση 30% επί των καταναλώσεων.

3. ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% ΠΟΥ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΟ.
-Πιστοποιητικό που δηλώνει το 67%.
-Εκκαθαριστικό για το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους. (Φωτοτυπία)
-Στοιχείο προσδιορισμού του ύψους του ποσού του προνοιακού επιδόματος. (Φωτοτυπία)
-Απόδειξη νερού από το ακίνητο που διαμένουν. (Φωτοτυπία)
-Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για άλλη κατηγορία μείωσης λογαριασμού και την διεύθυνση που δηλώνουν ότι διαμένουν.
Για τους δημότες αυτής της κοινωνικής ομάδας βάση τιμολογιακής πολιτικής γίνεται μείωση 50% επί των καταναλώσεων.
Το εισοδηματικό κριτήριο ανέρχεται σε οικογενειακό εισόδημα 10.000 €, μη συμπεριλαμβανομένου του προνοιακού επιδόματος αυξανόμενο κατά 5.000,00 € για κάθε προστατευόμενο μέλος με αναπηρία.

Το νέο τιμολόγιο της ΔΕΥΑΠ έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας και η εφαρμογή του θα ισχύσει από 1-1-2014.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου