Κυριακή, 31 Μαΐου 2015

Eυκαιρίες απασχόλησης στους Aδιόριστους Eκπαιδευτικούς

Σε σχέση με αναφορές που έρχονται σε γνώση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) σε σχέση με την πολιτική που ακολουθείται, με στόχο την απασχόληση αδιόριστων
εκπαιδευτικών σε απογευματινά εκπαιδευτικά προγράμματα του ΥΠΠ (πχ. Ολοήμερα Σχολεία, Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, Επιμορφωτικά Κέντρα κτλ.), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Υλοποιώντας την απόφασή του να αναθέτει εργασία στα απογευματινά εκπαιδευτικά προγράμματα μόνο σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς, ακολουθώντας νόμιμες διαδικασίες και τους κανόνες χρηστής διοίκησης, το Υπουργείο επεξεργάστηκε και εφαρμόζει διαδικασία επιλογής που διασφαλίζει την αποκλειστική πρόσληψη αδιόριστων εκπαιδευτικών στα εν λόγω προγράμματα. Προς τον σκοπό αυτό, έλαβε υπόψη τόσο τα επιχειρήματα των ίδιων των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα απογευματινά προγράμματα, όσο και της αρμόδιας επιτροπής συμβάσεων.

2. Τα βασικά επιχειρήματα που προβάλλουν οι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί μέσα από τις επιστολές τους προς το ΥΠΠ, οι οποίες φέρουν δεκάδες υπογραφές, είναι τα εξής (παρατίθενται αυτούσια όπως παρουσιάζονται στις σχετικές επιστολές):

- «Δεν νοείται προσόν ούτε η ανεργία ούτε τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι αδιανόητο να επιλέγονται εκπαιδευτικοί με βάση την εργασιακή τους κατάσταση και όχι τα προσόντα και την πείρα τους σε τέτοια προγράμματα…».
- «Ζητούμε οριστική διαγραφή των κριτηρίων αυτών γιατί είναι παράλογο να μπαίνουν τέτοια κριτήρια διότι δεν αιτούμαστε επιδόματα αλλά εργασία! Στόχος μας τα κριτήρια να βασίζονται στα αντικειμενικά μετρήσιμα προσόντα κάθε εκπαιδευτικού».

3. Η ερμηνευτική ανακοίνωση της αρμόδιας Επιτροπής Συμβάσεων υπ. αριθμόν 2001/c 333/08 παράγραφος 1.4.1 αναφέρει:

«Κατά συνέπεια τα κριτήρια ανάθεσης πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης ή με τις συνθήκες εκτέλεσής της (...) η παράγραφος που αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια να απαλειφθεί (...) στην περίπτωση που θα επαναφέρετε το κριτήριο της ανεργίας, τότε κάποιος μπορεί να θεωρείται άνεργος εάν απλά τους τελευταίους τέσσερις μήνες πριν την υποβολή των προσφορών δεν εργαζόταν».

4. Σε περίπτωση που εφαρμοζόταν το περιεχόμενο της ανακοίνωσης της αρμόδιας Επιτροπής Συμβάσεων, όλοι όσοι εργάζονται στα απογευματινά εκπαιδευτικά προγράμματα, δεν θα πληρούσαν καν τα κριτήρια υποβολής αίτησης για απασχόληση. Επίσης, με τον τρόπο που λανθασμένα δίνονταν προηγουμένως μόρια σε όσους λάμβαναν επίδομα ανεργίας, παρουσιάζονταν σοβαρές στρεβλώσεις και αδικίες, καθώς μεγάλος αριθμός ατόμων, σκοπίμως διέκοπταν την εργασία τους για μικρό χρονικό διάστημα, υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας για σκοπούς μοριοδότησης και στη συνέχεια, επέστρεφαν στην εργασία τους.

5. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω και επιδιώκοντας την ενίσχυση της ομάδας των αδιόριστων εκπαιδευτικών που εργάζονται, ήδη, στα απογευματινά μαθήματα, το ΥΠΠ αποδίδει σημαίνουσα βαρύτητα στα ακαδημαϊκά προσόντα και την πείρα που αποκτήθηκαν, ως επί το πλείστον, μέσα από την απασχόληση σε αυτά τα προγράμματα, βάσει διάφανων διαδικασιών.

Η πολιτική και τα κριτήρια που ακολουθεί το ΥΠΠ είναι σαφή, στοχευμένα και δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης του πραγματικού στόχου του ΥΠΠ, δηλαδή να δώσει ευκαιρίες απασχόλησης στους αδιόριστους εκπαιδευτικούς. Προς απόδειξη των πιο πάνω, σημειώνεται ότι η ανακοίνωση του ΥΠΠ (28.5.2015) που αφορά στην πρόσληψη εκπαιδευτικών στα θερινά σχολεία, στα οποία αναμένεται να απασχοληθούν πέραν των 200 αδιόριστων εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης, απευθύνεται και αυτή αποκλειστικά σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης.

Ως εκ τούτου, περαιτέρω συζήτηση επί του θέματος υπονομεύει τα πραγματικά συμφέροντα των αδιόριστων εκπαιδευτικών που εργάζονται στα απογευματινά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου