Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

«Φραγή» στα κινητά των συμβούλων υπουργών από το Γενικό Λογιστήριο

«Φραγή» στα κινητά των συμβούλων υπουργών από το Γενικό Λογιστήριο
Να περιορίσει τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς επιχειρεί το ΓΛΚ που βάζει φραγή στις κλήσεις εξωτερικού και θέτει αυστηρά όρια για τη χρήση τους.
Με «φραγή» στα κινητά των συμβούλων των υπουργών επιχειρεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να θέσει υπό έλεγχο την χρήση δημοσίων κινητών τηλεφώνων.
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο, απαγορεύεται η χρήση των κινητών αυτών για κλήσεις προς το εξωτερικό, ενώ τίθενται αυστηρά όρια στο ύψος των λογαριασμών που μπορούν πλέον να καταναλώνουν.

Η εγκύκλιος, όπως ρητώς επισημαίνεται, αφορούν σε κινητά τηλέφωνα που κάνουν χρήση μόνο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών και το προσωπικό που απασχολείται σε γραφεία υπουργών, υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ενώ δεν ισχύουν για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους υπουργούς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:

«Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας»
 
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και σχετικά με τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και την εν γένει χρήση υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας για την περιστολή των δημόσιων δαπανών, κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις κατά καιρούς εκδοθείσες σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου τέως Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
α. Η έγκριση για προμήθεια και χρήση των κινητών τηλεφώνων, από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), πρέπει να παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
β. Τα κινητά τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να λειτουργούν με φραγή εξωτερικού, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με το εσωτερικό της χώρας.
γ. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με σχετική απόφαση, θα πρέπει να καθορίζουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μονάδων συνδιαλέξεων για κάθε κινητό τηλέφωνο το μήνα και να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικά με την ορθολογική χρήση του.
2. Οι Υπηρεσίες σας, κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, θα πρέπει να αναζητούν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ. 151/1998 (Α.116) τις αποφάσεις καθορισμού του ανωτάτου ορίου μονάδων συνδιαλέξεων ανά κινητό τηλέφωνο, που θα αποτελεί και στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνονται σχετικές υπερβάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να απορρίπτονται τα αντίστοιχα ποσά και να ζητείται οπωσδήποτε από το Διατάκτη ο καταλογισμός των υπευθύνων.

3. Τα ανωτέρω αφορούν σε κινητά τηλέφωνα που κάνουν χρήση μόνο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ενώ δεν ισχύουν για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους Υπουργούς κ.λπ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς. (Σχετ. αριθ. 2/7610/0020/22-2-2001 έγγραφο της Διεύθυνσης τέως Προϋπολογισμού/Γ.Λ.Κ.).

4. Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι και για τις συγκεκριμένες δαπάνες η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται στην αρχή του οικονομικού έτους όπως και για τις λοιπές δαπάνες σταθερής τηλεφωνίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου