Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Υπό πειθαρχικό έλεγχο 2.113 δημόσιοι υπάλληλοι, 226 απολύθηκαν

Το 67,7% των υποθέσεων έχει καταγραφεί στα υπουργεία και το 20,75% στους δήμους
Στην αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό είτε σε
πειθαρχικό επίπεδο, που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους προχώρησε το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Στόχος είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, η δημόσια διοίκηση να έχει πλέον στη διάθεσή της έναν ισχυρό μηχανισμό εποπτείας και επιτάχυνσης των πειθαρχικών διαδικασιών.

Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που τελούν υπό πειθαρχικό έλεγχο ανέρχονται σε 2.113, εκ των οποίων οι 1.141 υπάλληλοι ελέγχονται πειθαρχικά εξαιτίας άσκησης ποινικής δίωξης σε βάρος τους και οι 960 τελούν προσωρινά σε καθεστώς αυτοδίκαιης ή δυνητικής αργίας (έχουν προσωρινά απομακρυνθεί διοικητικά, καθώς η φύση των παραπτωμάτων τους εμπίπτει στο καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσή τους από τη Δικαιοσύνη ή τα Πειθαρχικά Συμβούλια).

Οι περισσότερες εκκρεμείς υποθέσεις εντοπίζονται κυρίως στα υπουργεία (67,7%) και στους δήμους (20,75%), ενώ ακολουθούν οι περιφέρειες (8,07%) και οι αποκεντρωμένες διοικήσεις (2,26%).

Γιατί διώκονται

Οι πειθαρχικές διώξεις έχουν ασκηθεί για:

- Παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος (21,7%),

- Αδικαιολόγητη απουσία και αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων (12,4%),

- Αμέλεια, ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος (12,3%),

- Αναξιοπρεπή διαγωγή, ανάρμοστη συμπεριφορά (10,5%),

- Άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης της υπηρεσίας (2,55%),

- Υπεξαίρεση στην υπηρεσία (1,05%),

- Ψευδή βεβαίωση, χρήση πλαστού εγγράφου (1%)

- Χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας προς ίδιον όφελος, αποδοχή υλικής ή οικονομικής εύνοιας (1%)

- Άσκηση κριτικής πράξεων προϊσταμένης αρχής (0,9%),

- Μη τήρηση ωραρίου εργασίας (0,45%)

Επίσης, ποσοστό 5% των πειθαρχικών διώξεων έχει καταγραφεί με την ένδειξη «χωρίς πληροφόρηση» ενώ το 30% με την ένδειξη «χωρίς σαφή χαρακτηρισμό».

226 απολύσεις

Το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2012 ως τον Σεπτέμβριο του 2013 απολύθηκαν οριστικά για σοβαρούς ποινικούς και πειθαρχικούς λόγους 226 δημόσιοι υπάλληλοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί από τα Πειθαρχικά Συμβούλια (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμιο) 1.015 πειθαρχικές αποφάσεις, εκ των οποίων περίπου 500 είχαν εκδοθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2013.

Το αποτέλεσμα της καταγραφής κατέδειξε, σύμφωνα με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ότι υπάρχει επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται αναλυτική χαρτογράφηση όλων των εκκρεμών υποθέσεων, είτε σε ποινικό, είτε σε πειθαρχικό επίπεδο, ενώ καθίσταται πλέον εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξής τους.

Κυρ. Μητσοτάκης: «Διαθέτουμε ξεκάθαρη εικόνα»

«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια ενίσχυσης της πειθαρχικής ευθύνης στον δημόσιο τομέα. Διαθέτουμε πλέον ξεκάθαρη εικόνα όλων των πειθαρχικών, αλλά και των ποινικών υποθέσεων που αφορούν δημοσίους υπαλλήλους. Στόχος μας η αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου από τους αρμόδιους προϊσταμένους, αλλά και η ουσιαστική επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών» επεσήμανε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Δικαιολογίες του τύπου "δεν γνώριζα" δεν μπορούν να γίνουν πια αποδεκτές. Οι πρακτικές αδικαιολόγητης αδράνειας και η αίσθηση ατιμωρησίας ανήκουν πλέον οριστικά στο παρελθόν, γι' αυτό και φροντίζουμε να ενισχύσουμε θεσμικά, αλλά και πρακτικά τις διαδικασίες εποπτείας απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης».

Τα στοιχεία προέρχονται από τις εκθέσεις του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΕΔΔ) και του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), και καταγράφηκαν ύστερα από διασταύρωσή τους. Με εντολή του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα αποσταλούν άμεσα στους κατά περίπτωση αρμόδιους επικεφαλής των δημόσιων φορέων (υπουργεία, ΟΤΑ κ.λπ.) ώστε να λάβουν γνώση για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εκκρεμούν και να προχωρήσουν άμεσα στις προβλεπόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ζητήθηκε από το ΣΕΕΔΔ και η περαιτέρω διερεύνηση των περιπτώσεων εκείνων όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου