Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη Σπάτων, Αρτέμιδος ζητά από ΕΑΔΗΣΥ Έλεγχο για το ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι

Αναζήτηση απάντησης της ΕΑΔΗΣΥ (με Έκθεση Ελέγχου) για πράξεις και παραλείψεις της ΕΥΔΑΠ που σας έχει αναφέρει ο «Συμπαραστάτης» στο επιχειρούμενο δημόσιο έργο «ΚΕΛ στη θέση Πλατύ Χωράφι»
Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε το συντομότερο, αμέσως μετά την έκδοση της σχετικής Έκθεσης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο διαβιβάζεται επίσης το παρόν, κατόπιν και της πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας εκπροσώπων του μαζί μας, παρακαλούμε όπως εξετάσει και από τη μεριά του τη συνδρομή του στην υπόθεση, δεδομένου ότι όπως διαπιστώνει ο ΣτΔΕ φαίνεται ότι υπάρχει προηγούμενο εμπλοκής του σε υποθέσεις συμβάσεων και διαγωνισμών της ΕΥΔΑΠ (και δεν εξαιρείται αυτή από τις αρμοδιότητές του), όπως προκύπτει από την περίπτωση του διαγωνισμού για τη διανομή αλληλογραφίας της ΕΥΔΑΠ και την αναφερόμενη υπόθεση στο από 10.2.2016 Δελτίο Τύπου της ΕΥΔΑΠ (βλ. απόφ. Ε.Σ. 2/2016).

Τέλος επισημαίνουμε, ότι τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου σας αναμένονται από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς οι οποίοι σε κάθε περίπτωση προσερχόμενοι στον «Συμπαραστάτη» (με προτάσεις τους και 3.000 υπογραφές), καταδικάζουν αποπροσανατολιστικές πρακτικές της ΕΥΔΑΠ που προκαλούν την τοπική κοινωνία 4 και αναζητούν νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες ως βασική εγγύηση για το περιβάλλον και τη ζωή τους.

Δείτε ολόκληρο στο έγγραφο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου