Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Χρ.Τσαντήλας- ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ–ΑΙΤΗΜΑ: για το Πνευμ.Κέντρο ΄΄Χρήστος Μπέκας΄΄ Σπάτων

Τον Ιούνιο του 2015 (15 μήνες πριν), έστειλα την υπ΄ αριθμ. 20.559 / 22-6-2015 ΄΄ Ανοικτή Επιστολή – Αίτημα΄΄ στο Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων, με
θέμα «Επαναλειτουργία του Πνευματικού Κέντρου ΄΄Χρήστος Μπέκας΄΄ της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας».
Αυτή η Επιστολή – Αίτημα, συνοδευόταν από ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ το οποίο είχε :
α) Μικρή Ιστορική Αναδρομή,
β) Πλήρη καταγραφή των ζημιών και
γ) Πρόταση για ΑΝΑΠΤΥΞΗ του Πν. Κέντρου!!

Η Δημοτική Αρχή,  όλο αυτό το ΄΄ πακέτο ΄΄ το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων!! Το περιφρόνησε και το αγνόησε πλήρως!!
Έδειξε ξεκάθαρα ότι είναι πλήρως αδύναμη και απαίδευτη για να καταλάβει ότι το Πνευματικό Κέντρο ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!!
Το Πνευματικό Κέντρο έχει Ιστορία, έχει Παρόν και θα έχει Μέλλον πολύ μεγαλύτερο απ΄ τους Δημοτικούς ΄΄ άρχοντες ΄΄ που κατά καιρούς περνάνε απ΄ το Δημαρχείο!! Το Πνευματικό Κέντρο του τόπου μας είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ και ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ Πολιτιστικός Οργανισμός άρρηκτα συνδεδεμένος με την δράση της Κοινωνίας μας!!
Επισυνάπτω την Επιστολή και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που συνόδευε αυτή.
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΙΤΗΜΑ
ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Υπόψη
Του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου
Της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων
κ. Πέτρο Κατσούλη
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ.
Θέμα: «Επαναλειτουργία του Πνευματικού Κέντρου ΄΄Χρήστος Μπέκας΄΄
της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας»
Αριθμ. Πρωτ. 20.559 / 22-6-2015 Σπάτα, Ιούνιος 2015
Κύριε Πρόεδρε του Τοπικού Συμβουλίου,
Με αδιαμφισβήτητα δεδομένα :
- Τη σαφέστατη και εμφανή εγκατάλειψη του κληροδοτήματος από πλευράς συντήρησης, επισκευών και ανακατασκευών με κίνδυνο ανεπανόρθωτων ΔΟΜΙΚΩΝ και ΣΤΑΤΙΚΩΝ βλαβών.
- Την καταφανώς (πάνω από 15 συνεχόμενα έτη) παράνομη και παράτυπη διαχείριση του κτηρίου από τα Ν.Π.Δ.Δ. (πρώτα του τέως Δήμου Σπάτων και τώρα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας).
- Την έναρξη συστηματικών ελέγχων νομιμότητας και ορθής λειτουργίας, απ΄ το Τμήμα Ελέγχου Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε όλα τα κληροδοτήματα της χώρας.
Με βάση τις ξεκάθαρες Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις τόσο του Προέδρου, όσο και των συμβούλων του Τοπικού Συμβουλίου που πηγάζουν απ΄ τον Νόμο 3852 / 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΄΄Καλλικράτης΄΄», οι οποίες είναι :
- Άρθρο 83 – Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας, παράγραφος 2,
. το εδάφιο ι) που λέει : «..ι)τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,..»
. το εδάφιο ιβ) που λέει : «..ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοινότητας.»
. το εδάφιο ιε) που λέει «..την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας»
- Άρθρο 81 – Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου της δημοτικής κοινότητας του Ν. ΄΄Καλλικράτης΄΄, παράγραφος 1, εδάφιο γ), που λέει : «…γ) Εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου..» όπου το επόμενο άρθρο είναι το άρθρο 82,
- Άρθρο 82 – Αρμοδιότητες Προέδρου της τοπικής κοινότητας του Ν. ΄΄Καλλικράτης΄΄, παράγραφος η), που λέει : «…η) είναι υπεύθυνος για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα όρια της τοπικής κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου…»
ΑΙΤΟΥΜΑΙ :
Με πρωτοβουλία δική σας να πραγματοποιηθεί ΑΜΕΣΑ (αμέσως μετά τον εορτασμό των πολιούχων Αγ. Απ. Πέτρου & Παύλου) μεγάλη ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ με την συμμετοχή Σπαταναίων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων, καθώς και Αντιπροσώπων των Σπαταναίικων Πολιτιστικών Φορέων, με ΘΕΜΑ : «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του ΦΕΚ 1270 Β΄ / 21 – 12 – 1998 περί ΄΄Κύρωσης Οργανισμού υπέρ του Δήμου Σπάτων Κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»
Θέλοντας να βοηθήσω με τις μικρές μου δυνάμεις στην όσο το δυνατόν καλλίτερη διεξαγωγή αυτής της Πολιτιστικής Σύσκεψης σας παραθέτω ένα συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με κάποιες πληροφορίες και κάποιες προσωπικές απόψεις.
Με τιμή
Χρήστος Τσαντήλας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ :
Από το έτος 1980 μια ομάδα Δημοτικών Συμβούλων μεταξύ των οποίων οι κ.κ. Βαγγέλης Πουλάκης, Σπύρος Πρίφτης (Δημοτικοί Σύμβουλοι) και Γιάννης Φράγκου (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου), άρχισαν τις πρώτες εργασίες ΚΑΤΕΓΡΑΦΗΣ της περιουσίας του Χρήστου Μπέκα.
Το έτος 1986 δημιουργείται η ΄΄Επιτροπή Καταγραφής της περιουσίας του Χρ. Μπέκα΄΄ όπου μεταξύ άλλων δούλεψαν σ΄ αυτή οι κ.κ. Θανάσης Μαργέτης (Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου) και Δημήτρης Κανάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων).
Πράγματι η νέα Επιτροπή το 1992 (με τοπογραφικά, εντοπισμούς, οριοθετήσεις, κ.λ.π.) έφερε το Δήμο σε θέση να μπορεί να προχωρήσει σε Δημοπρασίες για την εκποίηση των κτημάτων.
Το οικοδόμημα του Πνευματικού Κέντρου κατασκευάστηκε από την εκποίηση μέρους των κτημάτων του αείμνηστου Χρ. Μπέκα σύμφωνα με την επιθυμία του (περίοδος εκποίησης 1992 – 1994).
Ξεκίνησε η κατασκευή του το Φεβρουάριο του 1993 και τελείωσε (σε χρόνο ρεκόρ) το Φεβρουάριο του 1994. Τα εγκαίνια έγιναν τον Ιούνιο του 1994.
Το κόστος του Κτηρίου ανήλθε στο ποσόν των 380.000.000 δρχ. !!
Μερικούς μήνες αργότερα (το Δεκέμβριο του 1994) ορίστηκε απ΄ το Δημοτικό Συμβούλιο μια Επιτροπή που ονομάστηκε «Προσωρινή Επιτροπή Υλοποίησης της Διαθήκης του Χρήστου Μπέκα και λειτουργίας του νεοανεγερθέντος Πνευματικού κέντρου ΄΄Δημάρχου Χρήστου Μπέκα΄΄».
Τα 7 (επτά) μέλη της τότε Επιτροπής ήταν :
- Λουκάς Λίγκος, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Επιτροπής
- Βασίλης Παπαχρήστου, Αντιδήμαρχος – Μέλος της Επιτροπής
- Μιχάλης Κατσίκης, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος της Επιτροπής
- Χρήστος Παπαχρήστου, Δημοτικός Σύμβουλος (Αντιπ/σης) – Μέλος της Επιτροπής
- Αναστάσιος Παπαχρήστου, Δημότης (δάσκαλος) – Μέλος της Επιτροπής
- Ευάγγελος Πουλάκης, Δημότης – Μέλος της Επιτροπής, και
- Μιχάλης Βασιλείου, Δημότης – Μέλος της Επιτροπής
Η Επιτροπή είχε δύο Σκοπούς :
1ος Σκοπός: Να εκπονήσει Κανονισμό Λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου
2ος Σκοπός: Να συνεχίσει την εκποίηση και των άλλων κτημάτων του Κληροδοτήματος ΄΄Χρήστου Μπέκα΄΄ με σκοπό την πραγματοποίηση συμπληρωματικών έργων για την καλύτερη λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου.
Τον Οκτώβριο του 1996 ο τότε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ( και νυν Δημοτικός Σύμβουλος Σπάτων-Αρτέμιδος) κ. Παναγιώτης Μπάτρης, με το υπ΄ αριθμ. Δ.Υ./10-10-1996 παραπεμπτικό του, δίνει για συζήτηση ένα σχέδιο Καταστατικού και Κανονισμού Λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου.
Το Δεκέμβριο του 1998, δημοσιεύεται Προεδρικό Διάταγμα με το ΦΕΚ 1270 Β΄ / 21 – 12 – 1998 όπου γίνεται η ΚΥΡΩΣΗ Οργανισμού υπέρ του Δήμου Σπάτων Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ΄΄».
Το Νοέμβριο του 1999, το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 113/16-9-1999 Απόφασή του ΟΡΙΖΕΙ την 1η (και ΜΟΝΑΔΙΚΗ) ΄΄Ειδική Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης΄΄ του Πνευματικού Κέντρου!
Τα μέλη αυτής της Επιτροπής ήταν :
- Παναγιώτης Νικολάου Δημότης, Δάσκαλος / Πρόεδρος της Επιτροπής
- Στυλιανός Τσίγκος, Δάσκαλος - Δημοτικός Σύμβουλος
- Χρήστος Φράγκος, Δημότης – Ηθοποιός
- Γεώργιος Κριμηζάκης, Δημότης – Μουσικοσυνθέτης
- Παγώνα Μπέκα, Δημότισσα – Μουσικός
- Πετρούλα Φράγκου, Δημότισσα – Μουσικός
- Δημήτρης Δημητρίου, Δημότης – Διεθνής Ποδοσφαιριστής
- Παρασκευή Κανδαράκη, Δημότισσα
Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά την ψηφοφορία του ορισμού της Επιτροπής, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της τότε Αντιπολίτευσης (Χρήστος Μάρκου, Χρήστος Τσαντήλας, Θανάσης Μαργέτης και Αντώνης Παπαναστασίου) αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι!
Στην πορεία και για τα επόμενα 2,5 (δυόμισι) χρόνια (έως το έτος 2002), η πιο πάνω Επιτροπή φάνηκε εντελώς ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και πλήρως ΑΝΙΚΑΝΗ να υλοποιήσει έστω και μία (!!!) γραμμή απ΄ το Καταστατικό Λειτουργίας του Οργανισμού του Πνευματικού Κέντρου!!
Ούτε καν δήλωσαν στο Εθνικό Κτηματολόγιο που εξελισσόταν την περίοδο αυτή (1999 Α΄ Φάση, 2002 Β΄ Φάση) την εναπομένουσα περιουσία του Κληροδοτήματος!!!
Στη συνέχεια, οι επόμενες Δημοτικές Αρχές (Δημάρχου κ. Θανάση Τούντα και Δημάρχου κ. Χρήστου Μάρκου) ΟΥΔΕΠΟΤΕ όρισαν ΄΄Ειδική Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης΄΄ του Πνευματικού Κέντρου!
Τις Δημοτικές Πολιτιστικές δραστηριότητες που αφορούσαν την πόλη των Σπάτων τις πραγματοποιούσαν στο χώρο του Π.Κ. «Χρ. Μπέκας»,
- Οι εκάστοτε Βοηθητικές Πολιτιστικές του Δημοτικού Συμβουλίου την περίοδο από το έτος 1998 – το έτος 2008,
- Ο δημιουργηθείς Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Σπάτων ΄΄Ο ΞΕΝΟΦΩΝ΄΄ την περίοδο από το έτος 2009 – το έτος 2010, και
- Ο νεοδημιουργηθείς Πολιτιστικός Οργανισμός του νέου Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος ΄΄Ο ΞΕΝΟΦΩΝ΄΄ την περίοδο από το έτος 2011 – σήμερα!!!
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :
Με βάση τη ΒΑΣΙΚΗ Εντολή του Διαθέτη Χρήστου Μπέκα που λέει : «… Η ανέγερσις και η συντήρησις του Πνευματικού Κέντρου θα γίνει εκ της περιουσίας μου…», παρατηρούμε ΙΣΤΟΡΙΚΑ, δυο πολύ ξεκάθαρα γεγονότα :
- Η μια ομάδα, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕ μέχρις ενός σημείου την περιουσία του οραματιστή Δημάρχου Χρήστου Μπέκα, φτιάχνοντας ένα πολιτιστικό ΚΟΣΜΗΜΑ που το συνόδευε ένα θαυμάσιο και αξεπέραστο (ακόμη και σήμερα) ΦΕΚ λειτουργίας!
- Η επόμενη ομάδα Δημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων και Δημοτών που ακολούθησε αποδείχτηκε εντελώς ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και ΑΝΙΚΑΝΗ να προχωρήσει στην ουσιαστική λειτουργία του κληροδοτήματος, σύμφωνα με το ΦΕΚ.
Μερικά χαρακτηριστικά γεγονότα που παρατηρούμε όλα αυτά τα χρόνια (με μεγάλη ΘΛΙΨΗ και ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ) τα οποία επισείουν σοβαρότατες ΠΟΙΝΙΚΕΣ και ΑΣΤΙΚΕΣ ευθύνες και τα οποία αφορούν το ΄΄βιασμό΄΄ της επιθυμίας του Οραματιστή Διαθέτη και αφορούν το πολιτιστικό κόσμημα του Πνευμ. Κέντρου είναι :
1. ΟΥΔΕΠΟΤΕ (από το έτος 1998 έως σήμερα) και σε καμία περίπτωση εφαρμόστηκε ούτε μία γραμμή απ΄ το ΦΕΚ Λειτουργίας του Οργανισμού!
Δηλαδή, ΟΥΔΕΠΟΤΕ διοίκησαν το Αυτοτελές Ίδρυμα οι εκάστοτε Δήμαρχοι και τα εκάστοτε Δημοτικά Συμβούλια όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ Λειτουργίας!!!
Το χρησιμοποίησαν και το χρησιμοποιούν εντελώς ΠΑΡΑΝΟΜΑ, ΠΑΡΑΤΥΠΑ και ΑΝΤΙΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ οι διάφοροι Αντιδήμαρχοι των ΄΄Πολιτιστικών΄΄ παλαιότερα και οι Πρόεδροι των Πολιτιστικών Νομικών Προσώπων πρόσφατα!!
2. ΟΥΔΕΠΟΤΕ (από το έτος 1998 έως σήμερα) και σε καμία περίπτωση ΔΕΝ περιφρουρήθηκε η υπόλοιπη ΑΚΙΝΗΤΗ περιουσία του Πνευμ. Κέντρου!
Ούτε καν δηλώθηκε στο Κτηματολόγιο! Έτσι, ό,τι είχε απομείνει απ΄ την περιουσία είτε αναφέρεται ως ΄΄Άγνωστος Ιδιοκτήτης΄΄ στο Κτηματολόγιο, είτε έχει καταπατηθεί σε πολύ μεγάλο τμήμα της!!
Σημείωση: ΑΝ ΑΥΤΗ Η ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2016, ΘΑ ΧΑΘΕΙ!!!
3. Από το έτος 1998 έως σήμερα, ΔΕΝ τηρήθηκαν τα στοιχειώδη βασικά ΒΙΒΛΙΑ που τηρούνται σε Οργανισμούς Αυτοτελούς Διαχείρισης όπως,
.Το Βιβλίο Λογιστικής Παρακολούθησης και τα Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμής,
. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας και
.Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων είτε του Δημοτικού Συμβουλίου (όταν αυτό συζητούσε τα θέματα του Πνευματικού Κέντρου) είτε της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης!
4. Από το έτος 1998 έως σήμερα), ΔΕΝ αναζητήθηκαν οι Πόροι του Πνευματικού Κέντρου όπως αναφέρεται στο Άρθρο 6 του ΦΕΚ Λειτουργίας, όπως :
. Έσοδα που θα προέρχονταν απ΄ την υπόλοιπη περιουσία του Διαθέτη,
. Έσοδα από την Ετήσια Επιχορήγηση του Δήμου,
. Έσοδα από Κρατικές Επιχορηγήσεις και σχετικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και κυρίως
. Έσοδα από εισπράξεις από εκδηλώσεις, εκδόσεις, συνέδρια, κ.λ.π.
5. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις έγιναν ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ (ενάντια στο ΦΕΚ λειτουργίας) και ΠΑΡΑΤΥΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (χωρίς αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων ή εντολών Δημάρχου) στη Διαχείριση του Κληροδοτήματος !!
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές απαράδεκτες και απίστευτες ενέργειες που συνέβησαν και συμβαίνουν διαχρονικά και αφορούν την χρήση του κτηρίου όπως:
. Την ενοικίαση ως καταστήματα (βιβλιοπωλείο, τεχνικό γραφείο, Ειρηνοδικείο, κ.λ.π.) βασικών πολιτιστικών χώρων στο ισόγειο του κτηρίου.
. Την παράνομη και παράτυπη κατάληψη απ΄ τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Σπάτων και αργότερα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, δύο πολιτιστικών χώρων στο ισόγειο (παλαιότερα) και δυο πολιτιστικών χώρων στο Α΄ Όροφο (πρόσφατα)!
. Την παράνομη και παράτυπη κατάληψη απ΄ τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Σπάτων και αργότερα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, δύο πολιτιστικών χώρων στο ισόγειο (πρόσφατα) και 4 (τεσσάρων) πολιτιστικών χώρων στο Α΄ Όροφο (παλαιότερα)!
. Την παράνομη και παράτυπη κατάληψη του Υπόγειου γκαράζ του κτιρίου και την παράνομη χρήση του ως αποθήκης και εγκατάσταση του αρχείου της Πολεοδομίας του Δήμου (έως την πυρκαγιά της 12ης Οκτωβρίου 2013!
. Την παράνομη και παράτυπη κατάργηση του Κυλικείου του Πνευματικού Κέντρου στο Α΄ Όροφο και τη μετατροπή του σε γραφείο!
Και τέλος,
6. ΟΥΔΕΠΟΤΕ (από το έτος 1998 έως σήμερα) έγιναν στοιχειώδεις επενδύσεις που να αφορούσαν τις συντηρήσεις, επισκευές, ανακατασκευές, βελτιώσεις του Κτιρίου!!
Απλώς, διαχρονικά έγινε και γίνεται μια αυθαίρετη χρήση των υποδομών του κτιρίου (κυρίως της Αίθουσας Διαλέξεων και εκδηλώσεων)!!! Η δε φύλαξη του κτιρίου είναι ανύπαρκτη με όλες τις συνέπειες που έχει αυτή η αμέλεια!
Β. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας»
1. ΥΠΟΓΕΙΟ:
Υπόγειο ΓΚΑΡΑΖ που χρημιμοποιείτο μέχρι την πυρκαγιά της 12ης Οκτωβρίου 2013, ως ΑΠΟΘΗΚΗ. Σήμερα έχει βασικά αδειαστεί αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται (πχ. ακόμη δεν έχουν μεταφερθεί κάποια πράγματα στο γραφείο του Συλλόγου Γυναικών, επειδή δεν έχει βρεθεί ένας υπάλληλος να το κάνει)
2. ΙΣΟΓΕΙΟ:
α. έχουν αδειαστεί ΟΛΑ τα καταστήματα που μέχρι και την πυρκαγιά του Οκτωβρίου του 2013 στέγαζαν καταχρηστικά: γραφείο του Π.Ο. «ο Ξενοφών», αίθουσα του Ειρηνοδικείου Κρωπίας και γραφείο της Δημοτικής Αστυνομίας.
β. ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
γ. ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ χωρητικότητας 300 θέσεων,
δ. ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ που συνδέονται με εσωτερική σκάλα με ΗΜΙΩΡΟΦΟ όπου υπάρχουν ΧΩΡΟΙ που χρησιμοποιούνται από τις ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ και ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ)
ε. ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (3 ανδρών, 3 γυναικών και 1 για ΑΜΕΑ που έχει κλειστεί με διάφορα αντικείμενα και ΔΕΝ χρησιμοποιείται)
στ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (που δεν έχει εγκατασταθεί)
ζ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ μικρός ΧΩΡΟΣ για είδη καθαριότητας
η. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ μικρός ΧΩΡΟΣ που έχει προκύψει κάτω από τη σκάλα του Κλιμακοστασίου (έμπροσθεν τουαλέτας ΑΜΕΑ)
θ. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ (πάνω στο κάγκελο όλων των ορόφων έχει τοποθετηθεί αυθαιρέτως ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ (που βρίσκεται ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ μετά από μεγάλη βροχόπτωση, επί «εποχής» Γεωργακόπουλου).
3. ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ:
α. ΠΑΤΑΡΙ-ΘΕΩΡΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ που διαθέτει και ΧΩΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΗΧΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΝΣΟΛΑΣ και ΚΛΩΒΟΥ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ.
β Ενδιάμεσα υπάρχει μικρός ΧΩΡΟΣ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ) με προσπέλαση και από/προς το Κλιμακοστάσιο του ημιώροφου και από/προς το ΧΩΡΟ με 2 ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ και ΝΙΠΤΗΡΕΣ (για χρήση των Θεατρικών σχημάτων που επικοινωνεί με την εσωτερική σκάλα των Παρασκηνίων του Ισογείου)
4. ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ:
α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Χρ. Μπέκας», η οποία έχει δημιουργηθεί με δωρεά της Π. Παυλίδη (στη μνήμη του γιου της), περιλαμβάνει τα βιβλία του ΜΣΣ «ο ΞΕΝΟΦΩΝ» (ο οποίος έχει παύσει να λειτουργεί και όλα του το βιβλία, Η/Υ, σφραγίδες και έπιπλα περιήλθαν στη βιβλιοθήκη του Π.Κ. «Χρ. Μπέκας») καθώς και άλλα βιβλία και έπιπλα που κατά καιρούς εξασφάλισε ο Δήμος Σπάτων. Η υπάλληλος του Δήμου κ. Πρίφτη Ελένη, επειδή έχει πτυχίο Βιβλιοθηκονόμου, παρέχει τις υπηρεσίες της στη Βιβλιοθήκη (πρωϊνό ωράριο).
β ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (1. Σύλλογος Γυναικών Σπάτων, 2. Φιλολογικός Σύλλογος «Οι Φίλοι της Γνώσης», 3. Θεατρικός Σύλλογος «ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ» 4. Θεατρικό Εργαστήρι «ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ»
γ. Ο χώρος του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ μετετράπη αυθαιρέτως από τον κ. Γεωρακόπουλο σε γραφείο του και σήμερα χρησιμοποιείται για κάποια μαθήματα (Ξένων Γλωσσών) στα πλαίσια της Δια Βιου Εκπαίδευσης .
δ. υπάρχει ένα ακόμη ΓΡΑΦΕΙΟ (δίπλα στο ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ) που ίσως είναι κενό και δεν γνωρίζουμε τη χρήση του.
ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ μικρός ΧΩΡΟΣ για είδη καθαριότητας
στ. ΧΩΡΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (που δεν έχει εγκατασταθεί)
ζ . ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ (2 ανδρών, 2 γυναικών)
η. ο ΧΩΡΟΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ, αυθαιρέτως έχει διαλυθεί (δηλ. Έχει ξηλωθεί η κουζίνα) και δεν γνωρίζουμε πώς χρησιμοποιείται.
θ. Δίπλα στο γραφείο του Θεατρικού Εργαστηρίου ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ υπάρχει μικρός βοηθητικός χώρος που απολήγει στην ταράτσα (πρέπει να έχει καλυφθεί με στέγαστρο απ’ την κ. Γ. Μάρκου μετά τις πλημμύρες στο Π.Κ.)
ι. Σε ΑΙΘΟΥΣΑ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ έχει διαμορφωθεί επί «εποχής» Γεωργακόπουλου, ο διαμπερής ΕΚΘΕΣΕΙΑΚΟΣ χώρος που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα γραφεία του α΄ ορόφου, τη βιβλιοθήκη και τον πρώην χώρο του ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ.
κ. Στο τέλος του διαδρόμου του αυτός ο χώρος συνδέεται με τσιμεντένιο κλιμακοστάσιο με το υπόγειο του Π.Κ. που οδηγεί στο ισόγειο (στη τζαμένια πόρτα) σε ΕΞΟΔΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ που όμως ΔΕΝ λειτουργεί καθώς και στο υπόγειο γκαράζ του Π.Κ.
λ. ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΡΑΝΤΑ (που όμως ΔΕΝ χρησιμοποιείται (καθ΄ υπόδειξιν της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για λόγους στατικότητας)
μ. ΜΑΚΡΟΣΤΕΝΗ ΒΕΡΑΝΤΑ στην πρόσοψη του Π.Κ. επί της οδού Στ. Μπέκα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Ο ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ και ο Α΄ ΟΡΟΦΟΣ κλιματίζεται (δεν γνωρίζουμε αν έχει συντηρηθεί ο κλιματισμός).
Επίσης δεν γνωρίζουμε το καθεστώς ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ του κτιρίου.
ΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Μετά την πυρκαγιά του Οκτωβρίου του 2013, το Π.Κ. «Χρ. Μπέκας» επιβάλλεται να ανακατασκευαστεί και να λειτουργήσει θεσμικά όπως προβλέπεται από τη βούληση του διαθέτη του (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ 4-6-1966) και του ΦΕΚ 1270/21-12-1998) που διέπει τη λειτουργία του.
Παρά την κάκιστη μέχρι σήμερα διαχείρισή του, το ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «Χρ. Μπέκας», εξακολουθεί να έχει τα εφόδια να αποτελέσει το Κέντρο της Πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης του Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος.
Η διεύρυνση της εμβέλειάς του στην Αρτέμιδα μπορεί να επιτευχθεί με την ίδρυση εκεί δύο Παραρτημάτων του και την ένταξη σ’ αυτή τη διαδικασία, των φορέων που νομίμως εκπροσωπούνται.
Αξιοποιώντας το μεράκι των εθελοντών να ενθαρρύνει και να αγκαλιάσει τις πολιτιστικές αναζητήσεις και δράσεις των πολιτών, κάτω απ΄ την ομπρέλα του.
Συγκεκριμένα:
1. Η φύλαξη των χώρων του Π.Κ είναι πρωταρχική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του.
2. Πρόσληψη 1 ατόμου συντηρητή/φροντιστή/ υπεύθυνου χειριστή-ηχολήπτη
3. Η αναβάθμιση, εκσυγχρονισμός και η ενίσχυση του έργου της βιβλιοθήκης «Χρ. Μπέκας» επιβάλλεται να γίνει κατά προτεραιότητα .
4. Να επανέλθουν στην προτεραία χρήση τους το ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, ο ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ και το ΚΥΛΙΚΕΙΟ του α΄ ορόφου
5. Επισκευές πορτοπαράθυρα (εισόδου κλπ), λειτουργία ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, πυρασφάλεια, συντήρηση κλιματισμού, θωράκιση κτιρίου.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ πρέπει να ενταχθούν και τα παρακάτω:
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ στο Π.Κ. «Χρ. Μπέκας» Σπάτων και σε παράρτημά του στην Αρτέμιδα (πχ. Γιάλινο) ή συνεργασία με τον Π.Ο. «ο Ξενοφών» (όσο αυτός υπάρχει)
 Η ελεύθερη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο του Π.Κ., είναι απαραίτητο να γίνει άμεσα.
 Ο Συνεδριακός Πολιτισμός είναι μια ιδέα που πρέπει να επιχειρηθεί καθώς και
 Αφού επανεξεταστεί η βιωσιμότητα του Δημοτικού Ωδείου, της Φιλαρμονικής και της Χορωδίας, αυτά να ενταχθούν ως Τμήματα στο ΝΠΑΔ. «Χρ. Μπέκας». Επίσης στα πλαίσια των τμημάτων του, να εξεταστεί η δημιουργία Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής «Ν. Σαραγούδας».
Γ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ :
Σήμερα βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο τόσο για το μέλλον του κληροδοτήματος, όσο και για το μέλλον της παραγωγής και δράσης Πολιτισμού στην Δημοτική Ενότητα των Σπάτων! Δηλαδή,
- Απ΄ την μια, έχουμε την έναρξη συστηματικών ελέγχων νομιμότητας και ορθής λειτουργίας, απ΄ το Τμήμα Ελέγχου Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε όλα τα κληροδοτήματα της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι αν αφήσουμε έτσι τα πράγματα, χωρίς να φαίνεται καμία ΄΄κίνηση΄΄ στο Οργανισμό του Πνευματικού Κέντρου, με βεβαιότητα 100 % θα περιέλθει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και θα στερηθεί ο Δήμος μας ένα απ΄ τα μεγαλύτερα κληροδοτήματα των Μεσογείων (τουλάχιστον)!
- Απ΄ την άλλη, η ξεκάθαρη δήλωση του κ. Δημάρχου στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι «προτιμώ να κλείνω τις λακκούβες παρά να επενδύσω στον Πολιτισμό», είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τη γενικότερη πολιτιστική πολιτική της νέας Δημοτικής Αρχής η οποία δυστυχώς δείχνει να μην έχει στις προτεραιότητές της την υπόθεση του Πολιτισμού!!! .
Επομένως, για τη Δημοτική Κοινότητα Σπάτων αποτελεί μονόδρομο, η Λειτουργία (επιτέλους!!!) του Οργανισμού Αυτοτελούς Διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΄΄ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ΄΄» (Π. Δ. με ΦΕΚ 1270 Β΄/21–12–1998) και δεν υπάρχει κανένα χρονικό περιθώριο άλλης καθυστέρησης.
Δ. ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟΥ :
ΒΗΜΑ 1Ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΄΄ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΄΄
Πριν γίνουν οι προτάσεις για την Λειτουργία και την Οργάνωση του Οργανισμού του Πνευματικού Κέντρου, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ένα βασικό ζήτημα :
Η ΄΄Ειδική Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης΄΄, που θα ασκήσει την Διοίκηση και την Διαχείριση,
Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ΟΡΙΣΕΙ Επιτροπή όπου στις τάξεις της θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από τους Πολιτιστικούς Φορείς των Σπάτων και Δημοτικούς Συμβούλους
Ή
Θα ΟΡΙΣΕΙ ως Επιτροπή όλο το Τοπικό Συμβούλιο μεταβιβάζοντας εξ ολοκλήρου την αρμοδιότητα της Διαχείρισης και της Διοίκησης του Πνευματικού Κέντρου;
Είτε έτσι, είτε αλλιώς, όποια και να είναι η ΄΄Ειδική Επιτροπή Διοίκησης και Διαχείρισης΄΄;
Έχει μπροστά της να επιτελέσει ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ έργο που αφορά την Λειτουργία και την Διαχείριση του Κληροδοτήματος!!!
ΒΗΜΑ 2Ο : ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΄΄ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΄΄
Η ΄΄Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης και Διοίκησης΄΄ του Πν. Κέντρου θα πρέπει να ΔΡΑΣΗ σε 3 (τρεις) ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ :
- 1ος ΑΞΟΝΑΣ – ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ :
- 2ος ΑΞΟΝΑΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 3ος ΑΞΟΝΑΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΒΗΜΑ 3Ο : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου