Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΠΑΤΩΝ

του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η Σύμβαση του Αεροδρομίου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δυο βασικά μεγέθη που μας ενδιαφέρουν:


- Το ΑΚΙΝΗΤΟ του Αεροδρομίου (απ΄ το ΄΄ σύρμα και μέσα ΄΄) και

- Τη Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου (Ζ.Π.Α.Α.).

Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ για τη Σύμβαση του Αεροδρομίου περιλαμβάνει 2 (δυο) Κεφάλαια Διερεύνησης :

- Τη Συζήτηση για τη ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ του Αεροδρομίου που θα ισχύει απ΄ το έτος 2027 και μετά (η υπάρχουσα Σύμβαση τελειώνει το έτος 2026) η οποία ΑΡΧΙΣΕ ήδη και επιδιώκεται να τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου (Δεκέμβριο του 2016),

- Τη Συζήτηση για κάποιες ΖΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ της ήδη υπάρχουσας Σύμβασης!Α. ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ :

Α1. Οι Εκτάσεις :

 • Το ΑΚΙΝΗΤΟ του Αεροδρομίου που βρίσκεται εντός της περίφραξης (διπλό συρματόπλεγμα) έχει συνολική έκταση 13.500.000 μ² (13,5 χιλιάδων στρεμμάτων).
 • Επί αυτού του Ακινήτου στις Κτηματικές Περιφέρειες των Όμορων Δήμων ανήκουν :

. Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας τα 9.430 στρέμματα – ποσοστό 69,76 %

. Στο Δήμο Παιανίας τα 3.000 στρέμματα – ποσοστό 22,30 %

. Στο Δήμο Μαρκοπούλου τα 950 στρέμματα – ποσοστό 7,04 %

. Στο Δήμο Κορωπίου τα 120 στρέμματα – ποσοστό 0,90 %Α2. Φόρος που πληρώνει το Αεροδρόμιο :

Ο Φόρος που πληρώνει το Αεροδρόμιο σήμερα, είναι ΜΟΝΟ ο Δημοτικός Φόρος οποίος ανέρχεται :

. Για τους ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (0,48 €/μ² Χ 600.000 μ² στεγασμένων χώρων =) 288.000 €.

. Για τους ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (0,24 €/μ² Χ 12.900.000 μ² μη στεγασμένων χώρων =) 3.096.000 €.

. Σύνολο Δημοτικού Φόρου 3.384.000 € / έτος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Αυτό το ποσό σύμφωνα με την Σύμβαση αντιστοιχεί σε (3.384.000 € Χ 200 =) 676.800.000 € ετήσια ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ του Αεροδρομίου. • Επί αυτού του Ποσού στους Όμορους Δήμους αναλογούν ανά έτος :

. Στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας τα 2.359.000 € – ποσοστό 69,76 %

. Στο Δήμο Παιανίας τα 756.600 € – ποσοστό 22,30 %

. Στο Δήμο Μαρκοπούλου τα 238.000 € – ποσοστό 7,04 %

. Στο Δήμο Κορωπίου τα 30.400 € – ποσοστό 0,90 %Β. ΤΟ ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ :

Β1. Τι ΖΗΤΑΕΙ το υπόμνημα να πληρώνει το Αεροδρόμιο :

Το Νομικό Υπόμνημα, πέραν του φόρου των ηλεκτροδοτούμενων χώρων, δηλ. το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ, ζητάει απ΄ το Αεροδρόμιο να πληρώνει :

 • Δημοτικό Τέλος (Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας) :

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. για τα Δημοτικά Τέλη του έτους 2016,

το Αίτημα αυτό σημαίνει :

. Για τους ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (8,50 €/μ² Χ 600.000 μ² στεγασμένων χώρων =) 5.100.000 €.

. Για τους ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (1,20 €/μ² Χ 12.900.000 μ² μη στεγασμένων χώρων =) 15.480.000 €.

. Σύνολο Δημοτικού Τέλους 20.580.000 € / έτος. • Τέλος Διέλευσης και Όχλησης :

Το Τέλος αυτό που θα πρέπει να πληρώσει το Αεροδρόμιο, θα πρέπει να είναι ΟΣΟ ο Δημοτικός Φόρος ο οποίος ανέρχεται :

. Για τους ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (0,48 €/μ² Χ 600.000 μ² στεγασμένων χώρων =) 288.000 €.

. Για τους ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (0,24 €/μ² Χ 12.900.000 μ² μη στεγασμένων χώρων =) 3.096.000 €.

. Άρα, το Σύνολο του Τέλους Διέλευσης και Όχλησης 3.384.000 € / έτος.

 • Τέλος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης :

Το Τέλος αυτό (Ανταποδοτικό Τέλος Ανάπτυξης), θα πρέπει να ΣΥΜΒΑΔΙΣΕΙ με το Δημοτικό Τέλος .

Δηλαδή :

. Για τους ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (8,50 €/μ² Χ 600.000 μ² στεγασμένων χώρων =) 5.100.000 €.

. Για τους ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ Χώρους κατά μέσο όρο (1,20 €/μ² Χ 12.900.000 μ² μη στεγασμένων χώρων =) 15.480.000 €.

. Σύνολο Τέλος Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης 20.580.000 € / έτος. • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) :

Το Τ.Α.Π. υπολογίζεται με βάση την ΄΄ Τιμή Ζώνης ΄΄.

Αν υποθέσουμε ότι η Αντικειμενική Αξία των Κτισμάτων του Αεροδρομίου είναι 5πλασια (λόγω χρήσης) απ΄ την μέση Αντικειμενική Αξία των Εντός Σχεδίου κτισμάτων των όμορων Δήμων, έχουμε :

1.100 € η μέση Αντ. Αξία των κτισμ. της περιοχής Χ 5 φορές μεγαλ. = 5.500 € / μ² είναι η Τιμή Ζώνης μέσα στο Ακίνητο του Αεροδρομίου!

Άρα, το Τ.Α.Π. που καλούμε να μας πληρώσει το Αεροδρόμιο είναι :

. 5.500 €/μ² τιμή ζώνης Χ 1,00 συντελεστής παλαιότητας Χ 0,00035 συντελεστής ΤΑΠ Χ 600.000 μ² τα κτίσματα του Αεροδρομίου = 1.155.000 € / έτος

. 5.500 €/μ² τιμή ζώνης Χ 1/3 που είναι η αξία του οικοπέδου Χ 1,00 συντελεστής παλαιότητας Χ 0,00035 συντελεστής ΤΑΠ Χ 12.900.000 μ² η αδόμητη έκταση του Αεροδρομίου = 8.280.000 € / έτος.

. Σύνολο Τέλους Ακίνητης Περιουσίας 9.435.000 € / έτος!ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1η : Το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ των Τελών και των Φόρων που ΑΠΑΙΤΕΙ το Νομικό Υπόμνημα ανέρχεται σε (20.580.000 + 3.384.000 + 20.580.000 + 9.435.000 ) 54.000.000 € !!!

Απ΄ αυτά ο Δήμος διεκδικεί το 69,76 % . Ήτοι τα (54.000.000 € Χ 69,76 % =) 37.670.000 € !!!!!!!!!

Δηλαδή διεκδικεί σε φόρους και τέλη απ΄ το Αεροδρόμιο 2 (δυο) φορές το προϋπολογισμό που υλοποιεί κάθε χρόνο στο σύνολό του!!

Αυτό το ποσό με βάση την υπάρχουσα σύμβαση του ΄΄ 0,5 % ΄΄ προϋποθέτει ότι για να τα αποδώσει το Αεροδρόμιο, θα πρέπει ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΤΖΙΡΟΣ του να ανέρχεται στα (54.000.000 Χ 200 =) 10.800.000.000 € / έτος (10,8 δις)!!!!

2η : Από το ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ του έτους 2015 που δημοσίευσε ο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» φαίνεται ότι ο τζίρος του, ανέρχεται στα 560.000.000 €.

Απ΄ αυτόν τον τζίρο το 0,5 % είναι 2.800.000 €.

Ήδη το Αεροδρόμιο αποδίδει 3.384.000 €, δηλαδή 584.000 € παραπάνω απ΄ αυτά που είναι υποχρεωμένο να δίνει στους όμορους Δήμους με βάση την Σύμβαση!!!!3η : Με αυτές τις Οικονομικές Απαιτήσεις που ζητάει ο Δήμος Σπάτων με το ΄΄ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΄΄ για την περίοδο έτους 2026 και μετά,

Είτε

Πιστεύει ότι το Αεροδρόμιο θα έχει τέτοια τεράστια ανάπτυξη όπου τα έσοδά του θα αυξηθούν κατά (από τα 560.000.000 € στα 10.800.000.000 € / έτος) 10.240.000.000 € - Ποσοστό αύξησης 1.829 % !!!!!

Είτε

Πιστεύει ότι το Αεροδρόμιο θα έχει μια κανονική Ανάπτυξη της τάξεως των 140.000.000 € επιπλέον - Ποσοστό ανάπτυξης 25 %!

Αυτό σημαίνει ότι τα Έσοδά του θα ανέρχονται στα 700.000.000 € και οι υποχρεωτικές εισφορές του θα ανέρχονται στα 3.500.000 €.

Έτσι, ζητώντας 54.000.000 € επί των 700.000.000 €, στην ουσία ζητάει το ποσοστό που θα πρέπει να πληρώνει το Αεροδρόμιο σε Δημοτικά Τέλη και Φόρους από 0,5 % που είναι σήμερα, να ανέλθει 7,71 % (δηλ. αύξηση 1.502 % !!!!!!!!!!!!!) επί των Ακαθαρίστων Εσόδων!!Β2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ επί του Υπομνήματος :

 1. Βασικότατη ΕΛΛΕΙΨΗ του Υπομνήματος είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρει στοιχειώδη μεγέθη!!

Δηλαδή δεν απαντάει σε βασικά και καθοριστικά ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ όπως :

 • Για να υπολογιστεί το 0,5 %, πόσος είναι ο Ετήσιος Τζίρος του Αεροδρομίου κάθε έτος απ΄ το 2002 μέχρι και σήμερα;;
 • Για να υπολογιστούν οι διάφοροι Δημοτικοί Φόροι και τα Δημοτικά και άλλα Τέλη,

. πόσο είναι το εμβαδόν των ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ φωτιζόμενων Χώρων;

. πόσο είναι το εμβαδόν των ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ φωτιζόμενων Χώρων;

 • Για να υπολογιστεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας πόσο είναι η ΄΄ Τιμή Ζώνης ΄΄ του Αεροδρομίου;;

ΑΡΑ, η Δικηγορική Εταιρία, μη γνωρίζοντας συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία, τα οικονομικά αιτήματα που συντάσσει έχουν έντονα τα στοιχεία της ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ και ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ!!!


 1. Με ΔΕΔΟΜΕΝΟ τη σημερινή Οικονομική κατάσταση της Χώρας και την μάχη που δίνει η εκάστοτε Κυβέρνηση για προσέλκυση ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ, το πιο πιθανό είναι όχι μόνο να μην δοθεί ΚΑΜΙΑ Αύξηση στο ποσοστό του 0,5 %, αλλά αντίθετα αυτό να μειωθεί (στο 0,4 ή στο 0,3 %)!!!!!!!

Αυτό όφειλε να το πάρει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη η Δικηγορική Εταιρία!!

Άρα, οι Οικονομικές Απαιτήσεις που προβάλλει το Υπόμνημα φαντάζουν από ΑΠΙΘΑΝΕΣ έως ΦΑΙΔΡΕΣ!!!!


 1. Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ στο Υπόμνημα νόμων, νομολογιών, διαταγμάτων, εγκυκλίων, άρθρων και παραγράφων, γίνεται με εντελώς ΄΄ νομικίστικο ΄΄ τρόπο γεγονός που καθιστά αδύνατη την κατανόηση του κειμένου από την πλειοψηφία των Δημοτικών και των Τοπικών Συμβούλων!

Άρα, λόγω ελλιπούς κατανόησης οι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, θα πρέπει να ΔΕΧΘΟΥΜΕ ότι όλοι αυτοί οι Νόμοι είναι σωστοί και βοηθούν στην τεκμηρίωση των Οικονομικών Αιτημάτων του Δήμου!! 1. Παρόλη την δυσκολία κατανόησης του νομικίστικου κειμένου, φαίνεται να βγαίνει ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα:

Τίποτα και κανένας Νόμος ή Διάταξη ΔΕΝ υποχρεώνει οποιαδήποτε Κυβέρνηση να δεχθεί τέτοιου είδους Οικονομικά Αιτήματα που θέτει ο Δήμος μας δια μέσου του Υπομνήματος!!

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ και ΟΧΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ μετά από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια!!!!!!Τέλος,

 • Η αναφορά στην Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης του Αεροδρομίου είναι εντελώς απαράδεκτη!!!!

Γ. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ :

Γ1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (Απ΄ το ΄΄ σύρμα ΄΄ και μέσα).

 1. Οικονομικές Απαιτήσεις :

 • Το Αεροδρόμιο να συνεχίσει να πληρώνει το Δημοτικό Φόρο.
 • Να προσδιοριστεί ένα ΄΄ Τέλος Περιβάλλοντος ΄΄ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ με τον Δημοτικό Φόρο προσαυξημένο κατά 50 %!

Αυτοί οι 2 (δύο) φόροι, θα αποδίδουν (μετά το 2026) στο Δήμο Σπάτων - Αρτέμιδας (συγκριτικά με σημερινές τιμές) ένα ποσόν της τάξης των (2.359.000 € + 3.538.500 € =) 5.900.000 € !!

Αυτό το ποσό ισοδυναμεί με περισσότερο από το 1/5 του Υλοποιημένου Προϋπολογισμού του Δήμου (ο Δήμος υλοποιεί κάθε χρόνο 25.000.000 € περίπου)! 1. Συναντίληψη Δήμων και Αεροδρομίου, στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Αεροδρομίου:

Το Αεροδρόμιο θα πρέπει να περιλάβει στο Σχέδιο Ανάπτυξής του τους Όμορους Δήμους. Αυτό σημαίνει :

 • Παραχώρηση στους Δήμους μικρού Καταστήματος – Εκθετηρίου στις ΄΄ ΑΦΙΞΕΙΣ ΄΄!
 • Σύμφωνο συνεργασίας για βοήθεια και παροχή Τεχνογνωσίας με σκοπό την ανάδειξη και αξιοποίηση των ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (Αρχαιολογικοί Τόποι, Παλαιοχριστιανικές και Νεοχριστιανικές Εκκλησίες, Οινικό – Συνεδριακό Κέντρο ΄΄ Βουρβά ΄΄, πολιτιστική παράδοση, κ.λ.π.) και των ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΄΄ Μονοπατιών ΄΄ (Επισκέψιμα Πατητήρια, ΄΄ Δρόμοι Κρασιού ΄΄, Επισκέψιμα Λιοτρίβια, κ.λ.π.) των Δήμων μας.
 • Σύμφωνα Συνεργασίας με τις Αεροπορικές Εταιρίες, τα μεγάλα Τουριστικά Γραφεία, τα Μεγάλα Καταστήματα, κ.λ.π.!
 • Παραχώρηση Χρήσης στους Δήμους των Κτηρίων της Βόρειας Πύλης!
 • Άρση της Απαλλοτρίωσης των 11 (έντεκα) Οικιών στο ΄΄ Ζάγανι ΄΄ (με την ανάλογη χρέωση στους ιδιοκτήτες) αφού δεν συντρέχει πια ο λόγος της Απαλλοτρίωσης (η ασφάλεια των πτήσεων)!Γ2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤH ΖΩΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (Ζ.Π.Α.Α.

1.    Τι είναι η Ζώνη Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου:

Η Ζ.Π.Α.Α. είναι μια έκταση γης 19.000 στρεμμάτων περίπου, που περιβάλει το Αεροδρόμιο και προσδιορίζεται :

- Βόρεια, σε μήκος 3.000 μ. από την περίφραξη του Αεροδρομίου (από ΄΄Νεάπολη΄΄ - ΄΄Πηγάδι Βελανιδέζας΄΄  - ΄΄Άγιο Βασίλη΄΄ - αρχή ρέματος ΄΄Πετρέζας΄΄) 

 - Νότια, σε μήκος 1.100 μ. από την περίφραξη του Αεροδρομίου (μέχρι την ΄΄Αττική Οδό΄΄ στο Μαρκόπουλο) και

- Δυτικά, σε μήκος 1.200 μ. από την περίφραξη του Αεροδρομίου (μέχρι την διασταύρωση της Λ. Σπάτων – Αρτέμιδας με τον δρόμο του ΄΄Αγίου Πέτρου και μέχρι την διασταύρωση της Λ. Μαρκοπούλου με την εσωτερική οδό Σπάτων – Κορωπίου).ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

1η : Η Ζ.Π.Α.Α. ανά Δήμο μοιράζεται :

- Στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας, ανήκουν τα 10.800 στρέμματα περίπου.

- Στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Παιανίας, ανήκουν τα 4.000 στρέμματα περίπου.

- Στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Κορωπίου, ανήκουν τα 3.700 στρέμματα περίπου.

- Στην Κτηματική Περιφέρεια του Δήμου Μαρκοπούλου, ανήκουν τα 500 στρέμματα περίπου.2η : Η Ζ.Π.Α.Α. είναι ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ!

Δεν είναι ούτε δεσμευμένη ζώνη, ούτε ΄΄νεκρή ζώνη ΄΄!!

Σε σχέση με τις άλλες ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (Γ1, Γ2, Γ3, Β1, Β2, κ.λ.π.) αυτή η χρήση γης έχει την ιδιαιτερότητα να περιλαμβάνεται στη Σύμβαση του Αεροδρομίου!

Έτσι, περιλαμβάνει δυο δυνατότητες ΧΡΗΣΗΣ :

- Για το Αεροδρόμιο ισχύει το Άρθρο 7, παράγρ. 7.1.3, της Σύμβασης που λέει : «… εάν η Εταιρία Αεροδρομίου είναι σε θέση να αποδείξει στο Ελληνικό Δημόσιο ότι οποιοδήποτε … κτίριο, κατασκευή ή εγκατάσταση είναι ευλόγως αναγκαία για το Έργο και δεν δύναται να κατασκευαστεί επί του Ακινήτου, τότε θα το κατασκευάζει σε τμήμα της Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης που συνορεύει με το Ακίνητο, εκτός εάν η Εταιρία Αεροδρομίου δύναται να αποδείξει ότι δεν θα έπρεπε να συνορεύει και ότι οι προϋποθέσεις του Άρθρου 7.1.4 θα πληρωθούν…»

- Για τους Ιδιοκτήτες της Γης, οι όροι ΔΟΜΗΣΗΣ και οι ΧΡΗΣΕΙΣ που ισχύουν είναι


Όροι Δόμησης Ζώνης Περιορισμένης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Ζ.Π.Α.Α.):

Σύμβαση Αεροδρομίου Ν. 2338 / ΦΕΚ 202 Α΄ / 14 – 9 – 1995 (Τμήμα 3 Συμβάσεως – Σελ. 5790).

Α. Χρήσεις:

α) Ιδιωτικές Κατοικίες. β) Αγροτικές Χρήσεις (Στάβλοι, Ορνιθοτροφεία, Αποθήκες, Σφαγεία). γ) Εγκαταστάσεις αντλήσεως νερού και δεξαμενές

δ) Δικαιώματα διόδου. ε) Εξοπλισμός Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου

Β. Όροι Δόμησης :

α) Άρτιο Κατά Κανόνα : Ε = 20.000 μ² - Υ = 7,5 μ.

β) Παρεκκλίσεις :

1. Εμβαδόν γηπέδου Ε = 4.000 μ² – 8.000 μ² μέχρι 280 μ² Κατοικία -

2. Εμβαδόν γηπέδου Ε = 8.000 μ² και πάνω, μέχρι 400 μ² Κατοικία

3.

α) Προ 24-10-1962 (ΦΕΚ 141 Α΄ )

Π = 10 μ. - Β = 15 μ. - Ε = 750 μ² - Υ = 7,5 μ.

β) Προ 21-7-1964 (ΦΕΚ 141 Α΄ )

Π = 20 μ. - Β = 35 μ. - Ε = 1200 μ²

4. - Από 750 μ² - 1200 μ² μέχρι 100 μ² Κατοικία. - Από 1200 μ² - 2000 μ² μέχρι 150 μ² Κατοικία

- Από 2000 μ² - 4000 μ² μέχρι 200 μ² Κατοικία

5. Αποθήκες, Υπόγεια, Στάβλοι, Ορνιθοτροφεία, Σφαγεία : Δόμηση 10 %.

2. Χωροταξικές Προτάσεις για την Ζ. Π. Α. Α. :

Ι. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ :

Επιβάλλεται να απαλλοτριωθούν ΑΜΕΣΑ 6.000 στρ. απ΄ την Ζ.Π.Α., που Χωροταξικά θα προσδιορίζονται :

-       Δυτικά απ΄ το όριο του Ακινήτου (΄΄σύρμα΄΄) 900 μ.

-       Βόρεια, μέχρι την Λεωφόρο Σπάτων – Αρτέμιδας, και

-       Νότια, μέχρι την ΄΄Αττική Οδό΄΄.

Μετά τη συντελεσθείσα Απαλλοτρίωση θα πρέπει να καταργηθεί η δυνατότητα της Εταιρίας του Αεροδρομίου να μπορεί να απαλλοτριώνει όπου θέλει και όπως θέλει!!ΙΙ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ :

Σε κάθε οικόπεδο που είναι ήδη ενταγμένο ή θα ενταχθεί στο Σχέδιο Πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων στις Περιοχές :

 Επιχειρηματικά Πάρκα Ι & ΙΙ,    Νέες Εντάξεις των Π.Ε. 1, 5, 6 – 7 και Εμπορικό Κέντρο,

Να αυξηθεί ο Συντελεστή Δόμησης κατά 0,2!

Έτσι, δίνεται η ευκαιρία σε κάθε Αγροτεμάχιο στην Ζ.Π.Α. να παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς Συντελεστού Δόμησης 0,05 (5%) ανά στρέμμα στις προαναφερόμενες περιοχές!ΙΙΙ. ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΄΄ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ΄΄ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΄΄ ΝΕΑΠΟΛΗ ΄΄ ΣΠΑΤΩΝ.

Ο Οικισμός της ΄΄ Νεάπολης ΄΄ (απ΄ το ΄΄ Πηγάδι Αποσπόρη΄΄ μέχρι το ΄΄ Πηγάδι Βελανιδέζας΄΄ ) ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ στο Σχέδιο Πόλης με την ΗΠΙΑ Χρήση της ΄΄ Αμιγούς Κατοικίας ΄΄!ΙV. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ :

Στις ΧΡΗΣΕΙΣ να προστεθούν:

 • Κατασκευές Κτηρίων για παροχές Εστίασης, Ύπνου και Αγροτουρισμού.
 • Κατασκευές Γηπέδων Γκόλφ, Χόκεϋ, κ.π.λ.
 • Κατασκευές Κτηρίων για παροχές Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 • Βιοτεχνικές και Εμπορικές Αποθήκες.
 • Κατασκευή Πιστών Οδήγησης (΄΄Κάρτ ΄΄, Εκμάθησης Οδήγησης, Μοντελισμού Αυτοκινήτων, κ.λ.π.)Στους ΟΡΟΥΣ ΔΟΜΗΣΗΣ να ισχύουν:

 • Υπάρχουν 7 Κύριοι Δημοτικοί Δρόμοι συνολικού μήκους 12.000 μ. και ένας Νομαρχιακός μήκους 4.800 μ.. Εκεί ΄΄ απλώνονται ΄΄ πάνω από 2.000 ιδιοκτησίες που δύνανται να οικοδομήσουν.

Στις Ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο σε Κύριους Δημοτικούς Δρόμους και στην Επαρχιακή Οδό Σπάτων – Λούτσας,

Αύξηση του Σ.Δ. 0,2 (20 %) γενικά.

 • Στις Υπόλοιπες Ιδιοκτησίες να ισχύουν :

Αύξηση του Σ.Δ. 0,15 (15 %) γενικά.V. ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥ ΄΄ΖΑΓΑΝΙ΄΄

Τα ακίνητα και τα σπίτια που βρίσκονται Βόρια του λόφου ΄΄ Ζάγανι΄΄,  απαλλοτριώθηκαν για να ΄΄ υποβαθμιστεί ΄΄ ο λόφος λόγω της Ασφάλειας των πτήσεων των Αεροπλάνων!

Αυτό πραγματοποιήθηκε μέχρι το σημείο που είναι σήμερα!!

Άρα τα ακίνητα (οικόπεδα) και τα σπίτια που βρίσκονται ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ αυτής της ΄΄ υποβάθμισης ΄΄, δεν αποτελούν εμπόδιο στην ασφάλεια των πτήσεων!!!

Επομένως,

Με βάση τη Νομολογία, αλλά και τη Δημοκρατική Δεοντολογία, «Όταν δεν συντρέχει ο λόγος της Απαλλοτρίωσης τότε, σύμφωνα με την Νομολογία, καταργείται η Απαλλοτρίωση και έρχεται η περιοχή στην προτεραία κατάσταση» !!!

Έτσι ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ , να επιστραφούν απ΄ την Εταιρία του Αεροδρομίου τόσο τα Ακίνητα, όσο και τα Σπίτια, στους δικαιούχους τους, εφ΄ όσον αυτοί το επιθυμούν!!!

Σπάτα, 18 Αυγούστου 2016
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΑΝΤΗΛΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου