Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Eurobank: Κέρδη 45 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο

Καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank στο πρώτο εξάμηνο του έτους, συνυπολογιζομένου του αναβαλλόμενου φόρου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα για το β΄
τρίμηνο είναι ζημιές 244 εκατ. ευρώ.

Καθαρά κέρδη 45 εκατ. ευρώ εμφάνισε η Eurobank στο πρώτο εξάμηνο του έτους, συνυπολογιζομένου του αναβαλλόμενου φόρου. Το λειτουργικό αποτέλεσμα για το β΄ τρίμηνο είναι ζημιές 244 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης:

* Ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 9% το Β΄ τρίμηνο του 2013 έναντι του Α΄ τριμήνου του ίδιου έτους.

* Περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 7 τριμήνων. Μείωση του λειτουργικού κόστους κατά 8,5% σε ετήσια βάση το Α΄ εξάμηνο του 2013.

* Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 120 εκατ. ευρώ το Β΄ τρίμηνο, από 93 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2013.

* Μείωση των νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 2013. Διατήρηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στα επίπεδα του Α΄ τριμήνου του 2013.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton που ενισχύουν τη στρατηγική θέση της Eurobank στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Επίσης, ανακοινώθηκε η ενίσχυση της ρευστότητας κατά 4 δισ. ευρώ και βελτίωση της σχέσης δανείων προς καταθέσεις pro-forma σε 116% από 136% στο τέλος Ιουνίου 2013. Προβλέπονται ετήσιες συνέργειες που θα κλιμακωθούν σε 200 εκατ. ευρώ το 2015.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου