Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Κέρδη 2,7 δισ. ευρώ για την Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο

Εισροές καταθέσεων 1 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα το β΄ 3μηνο - Στο 31,8% ο δείκτης καθυστερήσεων, με μειούμενο ρυθμό αυξήσεως

Καθαρά κέρδη 2,732 δισ. ευρώ εμφάνισε η Alpha Bank κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ξεπερνώντας τις προβλέψεις της αγοράς. Σημειώνεται ότι οι αναλυτές περίμεναν κέρδη 2,64 δισ. ευρώ.

Εάν εξαιρεθεί η υπεραξία 2,6 δισ. ευρώ της Emporiki, τα κέρδη της τράπεζας για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνονται στα 126,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 462 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ειδικότερα, η τράπεζα ανακοίνωσε:

- Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) 13,9%, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου Ευρώ 4.571 εκατ. Οι εγγραφές από τους ενασκήσαντες δικαιώματα προτιμήσεως και προεγγραφής υπερέβησαν το 165%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση.

- Ο δείκτης μοχλεύσεως σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙΙ ανέρχεται περίπου σε 9,4%2 υπερβαίνοντας το τριπλάσιο του εκτιμώμενου ελάχιστου ορίου.

- Η ολοκλήρωση της επαναγοράς υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφαλίσεως τον Μάιο 2013, οδήγησε σε κέρδη 103 εκατ. ευρώ προ φόρων.

- Μείωση της χρηματοδότησης από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας («ELA»), κατά Ευρώ 2,7 δισ. το β’ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 4 δισ. Η χρηματοδότηση συνολικά από τις Κεντρικές Τράπεζες ανήλθε σε 17,9 δισ., στο τέλος Ιουνίου 2013.

- Περαιτέρω αύξηση των υπολοίπων των καταθέσεων το β’ τρίμηνο 2013 σε Ευρώ 42 δισ., με εισροές από τον ιδιωτικό τομέα Ευρώ 1 δισ. στην Ελλάδα. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ανήλθε σε 127,3%.

- Δείκτης καθυστερήσεων στο 31,8%, παρουσιάζοντας μειούμενο ρυθμό αυξήσεως των καθυστερήσεων, οι οποίες ανήλθαν σε Ευρώ 791 εκατ. το β’ τρίμηνο έναντι Ευρώ 943 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013.

- Οι σωρευτικές προβλέψεις ανήλθαν σε Ευρώ 10,4 δισ., αντιστοιχώντας σε 16,3% του δανειακού χαρτοφυλακίου και αντανακλώντας έναν δείκτη καλύψεως των καθυστερήσεων 51%.

- Υπογραφή συμφωνίας πώλησης της θυγατρικής στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των ενεργειών για την κεφαλαιακή ενίσχυση του Ομίλου και την προσήλωσή μας στην επανασχεδίαση των δραστηριοτήτων μας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η πώληση θα πραγματοποιηθεί έναντι τιμήματος Ευρώ 82 εκατ., ενώ η συναλλαγή θα είναι ουδέτερη κεφαλαιακά για την Alpha Bank. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται το γ’ τρίμηνο 2013.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου