Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος - Δ.Σ. 05-09-2013

ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 20/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. …33661…/30-08-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 05 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:30 μ.μ., για
συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2013, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (Α.Ο.Ε.415/2013).
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των μελετών οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου, για εξαίρεση από τους Δασικούς χάρτες και ένταξη στο σχέδιο για τους οικισμούς : 1) ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, 2) ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ - ΚΙΑΦΑ, 3) ΒΕΝΙΑ - ΜΑΚΡΥΑ ΛΑΧΙΔΙΑ, 4) ΓΚΟΥΡΙ ΛΑΧΙ - ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, 5) ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.59/2013).
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης οριοθέτησης οικισμών εκτός σχεδίου για εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες και ένταξη στο σχέδιο για τους οικισμούς «ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ - ΓΚΟΥΡΙ ΛΑΧΙ», «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ», «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ - ΚΙΑΦΑ», «ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» & «ΒΕΝΙΑΣ - ΜΑΚΡΥΑ ΛΑΧΙΔΙΑ».
4. Λήψη απόφασης περί εξαίρεσης ιδιοκτητών στο Ο.Τ.218 των Π.Ε. 1-4 Μυκηναϊκοί Τάφοι-Γήπεδο από την αναστολή πληρωμής αποζημιώσεων την οποία αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’αριθμ.207/2013 απόφασή του (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.60/2013).
5. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης πινάκων επικειμένων στο Επιχειρηματικό πάρκο «Γυαλού Βούλια Προκαλήσι» (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.56/2013).
6. Λήψη απόφασης για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης ή μη σχετικά με την υπόθεση του Ιωάννη Πολίτη κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου (αρ.αποφ.Ο.Ε. 360/2013).
7. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.αποφ. Ν.Π.Δ.Δ.22/2013).
8. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ. 82/2013).
9. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» (αρ.αποφ.Ν.Π.Δ.Δ. 84/2013).
10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής νηπίων από τη δύναμη των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας για το σχολικό έτος 2013-2014.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας και τοποθέτησης πλαστικού δαπέδου με τοπικό στοκάρισμα για τις ανάγκες του Α΄ Παιδικού Σταθμού Σπάτων.
12. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος.
13. Λήψη απόφασης περί κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου για τις εργασίες με τίτλο «Συντήρηση Αντλιοστασίων» & «Έλεγχος ολικού και εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό».
14. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SERVER ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».
15. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος».
16. Λήψη απόφασης για έγκριση διενέργειας «Προμήθεια αναλωσίμων οχημάτων Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος έτους 2013».
17. Λήψη απόφασης για έγκριση της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος» για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου.
18. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας λιπάσματος για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013.
19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας γεωργικών κηπουρικών εργαλείων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013.
20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της προμήθειας υλικών αυτόματου ποτίσματος για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013.
21. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανάθεσης εργασίας συντήρησης μηχανημάτων πρασίνου για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013.
22. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της ανάθεσης εργασιών κλαδέματος και κοπής επικίνδυνων δένδρων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2013.
23. Λήψη απόφασης περί διαγραφής χρηματικού ποσού από χρηματικό κατάλογο (κα Πατούνα Χρυσούλα).
24. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από τον χρηματικό κατάλογο από τα τέλη καθαριότητας κοιμητηρίου για το έτος 2012, ενώ οι θανόντες έχουν ενταφιασθεί το 2013.
25. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών (SIMONI MARKO του ANDON).
26. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών (SKENDAJ ANXHELA του KASTRIOT).
27. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο ελληνικής ιθαγένειας αλλοδαπών.
28. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος από παράβολο αδειών διαμονής αλλοδαπών (DUSHAJ DASHAMIR του YMER).
29. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωσθήτως καταβληθέντων από διαφορά ΤΑΠ.
30. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος (ΔΑΒΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ).
31. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου