Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Λαϊκή Συσπείρωση Σπάτων, Αρτέμιδας - ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΝΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Στις 21 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος. Η Λαϊκή Συσπείρωση κατάθεσε πρόταση για
την επίλυση του προβλήματος των Παιδικών Σταθμών κατά τη συζήτηση του θέματος για την αξιοποίηση ειδικευμένων πιστώσεων που παράμεναν αδιάθετες επί σειρά ετών. Πρότεινε το ποσό των 478.420,72€ που προοριζόταν για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι», η χρηματοδότηση του οποίου γίνεται μέσω Ενιαίας Αρχής πληρωμών, να δοθεί για την κάλυψη των αναγκών των Παιδικών Σταθμών (υποδομή, τροφεία και προσωπικό), έτσι ώστε να εξασφαλίζονται δωρεάν θέσεις για όλα τα παιδιά και να μην παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόμενο εκατοντάδες παιδιά του Δήμου μας να περιμένουν δυο ή και παραπάνω μήνες για να έχουν μια θέση στους παιδικούς σταθμούς. Η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης η οποία θα συνέβαλε στην επίλυση ενός οξυμμένου προβλήματος σε μια περίοδο που στενάζουν οι λαϊκές οικογένειες από τα οικονομικά βάρη, καταψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις χωρίς καν να συζητηθεί.
Κατατέθηκε ακόμη ερώτηση για την ανάγκη ο Δήμος να ασκήσει κάθε δυνατή πίεση για την επίσπευση των διαδικασιών για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού για το Δημοτικό Ιατρείο στην Αρτέμιδα, καθώς θεωρούμε ότι η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των κατοίκων δεν μπορούν να περιορίζονται στο ήδη μειωμένο προσωπικό και στην φιλοτιμία των εθελοντών ιατρών. Καλούμε το Δήμο, τα σωματεία και τους φορείς της περιοχής να διεκδικήσουν την ανατροπή των κατευθύνσεων του Καλλικρατικού πλαισίου που λειτουργεί ανασταλτικά για την πρόσληψη μόνιμου και σταθερού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα Δημοτικά Ιατρεία. 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ
Στο Δημοτικό Συμβούλιο τέθηκε το ιδιαίτερα σημαντικό θέμα διαχείρισης των απορριμμάτων με αφορμή τη χωροθέτηση του Τοπικού Σταθμού Μεταφόρτωσης και επεξεργασίας Αστικών στερεών αποβλήτων. Στη σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής συνδέεται στενά η λειτουργία αυτού του σταθμού με "το 19249/2-10-2014 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής που υπογράφεται από την Περιφερειάρχη Αττικής, με το οποίο καλούνται οι Δήμοι να αναλάβουν τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στης πηγή και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων". Η Λαϊκή Συσπείρωση Σπάτων -Αρτέμιδας από θέση αρχής τόνισε την ανάγκη βελτίωσης και ανάπτυξης των σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και ότι υπερασπίζεται τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων, την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
Ωστόσο επισήμανε τον αρχικό προβληματισμό της, ότι η κατεύθυνση αυτή από τη νέα περιφερειάρχη μένει σε γενικόλογες αναφορές ρίχνοντας την "καυτή πατάτα" στους δήμους να κάνουν αυτοί «το πρώτο βήμα» «α) για την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων... στην κατεύθυνση της πρόληψης, διαλογής στην πηγή και επανάχρησης». Δεν κατατίθεται όμως ένας ολοκληρωμένο αρχικό περιφερειακό σχέδιο/πρόταση, και συγκεκριμένες κατευθύνσεις, στον καμβά του οποίου θα ενσωματωθούν αυτές οι τοπικές δράσεις.

Αντίθετα όπως αποσαφηνίζεται από την αρχή, ο νέος Περιφερειακός σχεδιασμός θα διαπνέεται από «μια φιλοσοφία που θα εναρμονίζεται με τον ν. 4042/2012, στον οποίο ενσωματώθηκε η Κοινοτική Οδηγία 2008/98…», νομοθετικό οπλοστάσιο του ευρωενωσιακού κεφαλαίου, στο πλαίσιο του οποίου, μεταξύ πολλών άλλων:
  • Θωρακίζεται πληρέστερα η ιδιωτικοποίηση, σε όλα τα επίπεδα της επεξεργασίας και διάθεσης των δημοτικών αποβλήτων. Ταυτόχρονα κατοχυρώνεται η συμμετοχή ιδιωτικών φορέων και στη συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.
  • Ισχυροποιείται η «ανταποδοτικότητα» των υπηρεσιών καθαριότητας, τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή και σε επίπεδο νοικοκυριού ο ληστρικός για τη λαϊκή οικογένεια κανόνας «πληρώνω όσο πετάω», θεσμοθετείται το «χαράτσι ταφής».
  • Αναβαθμίζεται η ενεργειακή καύση και δίνεται η δυνατότητα να προηγείται έναντι της ανακύκλωσης υπό μερικές γενικόλογες προϋποθέσεις για «ορισμένα ειδικά ρεύματα αποβλήτων» που συλλέγονται με διαλογή στην πηγή.
Η Λαϊκή Συσπείρωση δηλώνει ότι θα επανέλθει στο ζήτημα, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η στο νέο προϋπολογισμό της περιφέρειας κονδύλι 2 εκατ. ευρώ προβλέπεται για το ΧΥΤΑ στο Γραμματικό, έργο που η Περιφερειάρχης είχε χαρακτηρίσει ακατάλληλο και παράνομο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου