Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014

Απέκλεισαν υποψήφια γραμματέα Στρατοδικείου λόγω ελαφράς παχυσαρκίας

Απέκλεισαν υποψήφια γραμματέα Στρατοδικείου λόγω ελαφράς παχυσαρκίας
Τα παραπάνω κιλά δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στον διορισμό σε θέση γραμματέως των Στρατοδικείων καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε πως είναι αντίθετη με τη
συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και της αξιοκρατίας η σχετική πρόβλεψη στην νομοθεσία που διέπει το Δικαστικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι υποψήφιοι για την πλήρωση κενών θέσεων ανθυπασπιστών γραμματέων μεταξύ των άλλων δεν μπορεί να έχουν «ελαφρά παχυσαρκία με βάρος 2/10 έως 3/10 πάνω από τα φυσιολογικό» και το θέμα έφτασε στην Πενταμελή Σύνθεση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ μετά από προσφυγή γυναίκας υποψήφιας η οποία αποκλείστηκε από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή για τον διορισμό γραμματέως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως η ελαφρά παχυσαρκία δεν μπορεί να αποκλείει το διορισμό σε θέση γραμματέως των Στρατοδικείων, καθώς «δεν συνάδει με την συνταγματική αρχή της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, αλλά και δεν δικαιολογείται από αποχρώντα λόγο δημοσίου συμφέροντος».

Μάλιστα, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος το ζήτημα θα απασχολήσει και την αυξημένη 7μελή σύνθεση .

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο αναφέρει στην στην υπ΄ αριθμ. 3671/2014 απόφασή του ότι , ο αποκλεισμός των υποψηφίων αυτών εκ μόνου του λόγου ότι πάσχουν από «ελαφρά παχυσαρκία» δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος, ούτε τελεί σε προφανή συνάφεια προς το αντικείμενο των καθηκόντων των ανθυπασπιστών γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων» και οι δικαστές συνεχίζουν υπογραμμίζοντας ότι:

«Και ναι μεν η βέλτιστη λειτουργία της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης αποτελεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος, προκειμένου περί πληρώσεως θέσεων ανθυπασπιστών γραμματέων του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαιολογεί τη θέσπιση ειδικών προσόντων διορισμού στις θέσεις αυτές, τα οποία ανάγονται όχι μόνο στην ηθική και πνευματική συγκρότηση αλλά και στη σωματική ικανότητα των υποψηφίων για την πλήρωσή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για θέσεις στρατιωτικής υπηρεσίας, κατά την άσκηση, όμως, της ευρείας ευχέρειας, που έχει ο νομοθέτης κατά τη θέσπιση των εν λόγω προσόντων, δεσμεύεται από τις προαναφερόμενες αρχές της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, από τις οποίες δύναται να αποκλίνει μόνο υπό τους προεκτεθέντες όρους, σύμφωνα με τους οποίους η απόκλιση που θεσπίζει δεν πρέπει μόνο να τίθεται κατά τρόπο γενικό και αντικειμενικό, αλλά πρέπει να δικαιολογείται από αποχρώντα λόγο δημοσίου συμφέροντος, να μην είναι δυσανάλογη προς αυτόν και να τελεί σε συνάφεια προς τα προαναφερόμενα καθήκοντα». Συνεπώς, καταλήγουν οι δικαστές, «η επίδικη ρύθμιση, με την οποία αποκλείεται από τον διαγωνισμό για την κατάληψη της ως άνω θέσεως υποψηφίου με ελαφρά παχυσαρκία, με βάρος 2/10 – 3/10 πάνω από το φυσιολογικό, ερμηνευόμενη εν όψει των συνταγματικών αρχών της αξιοκρατίας και της αναλογικότητας, δεν έχει την έννοια ότι παρέχει εξουσιοδότηση στην κανονιστικώς δρώσα διοίκηση να θεσπίσει ρύθμιση, με την οποία αποκλείεται η πρόσβαση σε δημόσια θέση, χωρίς η ρύθμιση αυτή να δικαιολογείται από αποχρώντα λόγο δημοσίου συμφέροντος και χωρίς να τελεί σε συνάφεια και προς τα κατά νόμον καθήκοντα της θέσεως».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου