Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2019

Απίστευτο! Διαγωνισμοί για μη πιστοποιημένα στηθαία από Περιφέρειες!

 Κάποιες Περιφέρειες εξακολουθούν να πραγματοποιούν διαγωνισμούς τοποθέτησης
παλαιών στηθαίων αδιαφορώντας για την οδική ασφάλεια αλλά και τις ζωές των πολιτών τους.  Το θέμα με την τοποθέτηση μη πιστοποιημένων στηθαίων  φαίνεται πως δεν «άγγιξε» κανένα κυβερνητικό στέλεχος με αποτέλεσμα τώρα η Πανελλήνια Ένωση Παραγωγών Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων να καταγγείλει τόσο προς το υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη, στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων αλλά και στο υπουργείο Δικαιοσύνης (στην Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς) την παράνομη δράση κάποιων στους διαγωνισμούς.

Ειδικότερα η Πανελλήνια Ένωση Παραγωγών Συστημάτων Αναχαίτησης Οχημάτων είχε καταγγείλει τι συμβαίνει στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με αποτέλεσμα στις 6 Φεβρουαρίου του 2018 η Διεύθυνση Ποιότητας και Τυποποίησης να κοινοποιήσει στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων την καταγγελία των κατασκευαστών στηθαίων επισημαίνοντας ότι:

«Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειών συνεχίζουν να συντάσσουν προϋπολογισμούς έργων και να δημοπρατούν έργα συμπεριλαμβάνοντας στηθαία παλιού τύπου χωρίς τη σήμανση CE.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας εξέδωσε την Εγκύκλιο 21/2012 με την οποία ενημέρωσε όλους τους συμμετέχοντες στην Παραγωγή των Δημοσίων Έργων ότι δημοσιεύθηκε η σχετική ΚΥΑ.

Με την ανωτέρω ΚΥΑ καθίσταται υποχρεωτική η σήμανση CE των αναφερομένων σε αυτή δομικών προϊόντων για την ελεύθερη κυκλοφορία και διάθεσή τους στην αγορά καθώς και τη χρήση τους στα δομικά έργα. Στην ΚΥΑ αναφέρεται το ΕΝ 1317-5 για τα συστήματα αναχαίτισης Οχημάτων. Επίσης στο άρθρο 6 της ΚΥΑ αναφέρεται ότι τυχόν απόθεμα που υπάρχει στην Ελλάδα μπορεί να κυκλοφορεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2012. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής απαγορεύεται η διάθεση, εμπορία και η διακίνηση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμναση CE».

Στις 5 Μαρτίου 2019 η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς σε καταγγελία χρήσης στηθαίων ασφαλείας παλαιού τύπου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Η ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να εφαρμόζεται για χρήση νέου στηθαίου ασφαλείας οχημάτων πιστοποιημένων κατά ΕΝ 1317-5 με σήμανση CE σε έργα οδοποιίας.

Τα παλαιά στηθαία θα πρέπει να αντικαθίστανται από νέα και στα τεύχη δημοπράτησης να προβλέπεται οπωσδήποτε πίστωση για αμοιβή μελετών.

Εφεξής κάθε παρόμοια παράλειψη (για τις ενδεδειγμένες ενέργειες εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για τα νέου τύπου Στηθαίων Αναχαίτισης Οχημάτων) των Υπηρεσιών θα πρέπει κατά την άποψή μας να θεωρείται πειθαρχική παράβαση και να αντιμετωπίζεται στο πλαίσιο του άρθρου 141 (πειθαρχικές ευθύνες διοικητικών οργάνων) του νόμου 4412/2016».

Όπως αποδείχθηκε όμως οι Περιφέρειες δεν ακολουθούν την ισχύουσα νομοθεσία επικαλούμενες διάφορες δικαιολογίες εις βάρος βέβαια της οδικής ασφάλειας που κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές κάθε χρόνο.

Έτσι φτάσαμε λίγες ημέρες πριν και ειδικότερα στις 26 Μαρτίου 2019 όπου η Περιφέρεια Αττικής φαίνεται πως και εκείνη θέλει να τοποθετήσει στηθαία παλαιού τύπου χωρίς την ειδική σήμανση.

Ειδικότερα η Πανελλήνια Ένωση Παραγωγών Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων καταγγέλλει την συγκεκριμένη ενέργεια απαιτώντας την ακύρωση και επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού.

Η καταγγελία η οποία κοινοποιείται στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη, στο Γενικό Γραμματέα Υποδομών κ. Δέδε, στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων αλλά και στη Διεύθυνση Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι: «Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι ο Διαγωνισμός Αποκατάσταση – αντικατάσταση κατεστραμμένων και επέκταση στηθαίων ασφαλείας στο δίκτυο αρμοδιότητας πρώην ΔΕΣΕ περιλαμβάνει προμήθεια και τοποθέτηση μη πιστοποιημένων στηθαίων κατά ΕΝ 1317 των οποίων η παραγωγή, διακίνηση και διάθεση απαγορεύεται ρητά (ΦΕΚ 702/Β/29-4-2011).

Παρόλες τις επαναλαμβανόμενες επισημάνσεις μας αλλά και τις τοποθετήσεις τόσο του ΥΠΟΜΕΔΙ όσο και του ΣΕΔΕ δεν ελήφθη μέριμνα από μέρους σας για την εξαίρεση από τον διαγωνισμό Στηθαίων Αναχαίτισης Οχημάτων που δεν τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Δεδομένου των ανωτέρω παρακαλούμε για την επαναπροκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού.».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου