Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2014

Επιλύθηκαν ζητήματα ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων

Επιλύθηκαν ζητήματα ασφαλιστικών εισφορών δικηγόρων
Μεταξύ άλλων, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής.
Υπεγράφη από τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνη Σαββαΐδου, εγκύκλιος με την οποία επιλύονται τα εκκρεμή ζητήματα ως προς το χρόνο έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων.
Ειδικότερα, μετά από ενέργειες τόσο του προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Βασίλη Αλεξανδρή, όσο και του φορολογικού συμβούλου του Δ.Σ.Α., αλλά και της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος Στάθη Μπακάλη, υπεγράφη σήμερα εγκύκλιος για την επίλυση των εκκρεμών εισφορών των δικηγόρων.

Καταρχάς, γίνεται δεκτό ότι και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών, που καταβλήθηκαν από τους δικηγόρους κατά το χρονικό διάστημα από 1.4.2014 έως 30.6.2014 και αφορούν στη χρήση 2013, μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης αυτής (δηλαδή της χρήσης 2013).

Κατ’ ανάλογη εφαρμογή, γίνεται δεκτό ότι τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2014 και τα οποία καταβάλλονται από 1.1.2015 και μέχρι τη νόμιμη προθεσμία μπορούν να εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους αυτού (δηλαδή του φορολογικού έτους 2014).

Για το μέλλον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα ισχύουν τα εξής:
«α. Όσον αφορά στα «αποϋλοποιημένα» ένσημα, που καταβάλλονται διά της έκδοσης του οικείου γραμματίου προκαταβολής, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, αυτά εκπίπτουν στο χρόνο πραγματικής καταβολής τους, δηλαδή στο χρόνο, κατά τον οποίο εκδόθηκε το ως άνω γραμμάτιο.

β. Όσον αφορά στα «κινητά» ένσημα, τα οποία έχουν αγορασθεί και χρησιμοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους και τα οποία επικολλώνται στο οικείο ασφαλιστικό βιβλιάριο, αυτά αποτελούν δαπάνη του ιδίου φορολογικού έτους με ημερομηνία 31/12.

γ. Τέλος, η χρηματική διαφορά, που προκύπτει μεταξύ του ύψους των αγορασθέντων ενσήμων («αποϋλοποιημένων»-«κινητών») και του συνολικού ύψους της ασφαλιστικής υποχρέωσης, όπως αυτή προσδιορίζεται κατ’ έτος από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτει στον χρόνο πραγματικής καταβολής της, δηλαδή στον χρόνο, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική κατάθεση στο λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου