Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Προσφυγή στο ΣτΕ για τη βιομάζα

Ρεπορτάζ: Γιώργος Κανελλόπουλος
Με προσφυγή στον υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά και στο ΣτΕ, απαντά ο Δήμος Κηφισιάς στην απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιομάζας στην περιοχή Καλυφτάκι.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία και ελήφθη υπόψη, αλλά και την καθυστερημένη αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, που έλαβε δυο μήνες έπειτα ομόφωνη αρνητική απόφαση - ψήφισμα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση άναψε με τη σειρά της το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στην Κηφισιά. 

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη μονάδα του είδους που εγκρίθηκε στην Αττική, καθώς στους υπόλοιπους δήμους, όπου επιχειρήθηκε μια τέτοια επένδυση, υπήρξαν από την πρώτη στιγμή καθολικές αντιδράσεις και το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, μετά τις αντιδράσεις κατοίκων, συλλογικοτήτων και επιστημόνων, σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση από εκπομπές αερίων (μονοξείδιο άνθρακα), στα υπόγεια ύδατα, τη διάθεση της παραγόμενης τέφρας και τη σκοπιμότητα των επενδύσεων αυτών εντός Αττικής, οι δημοτικές αρχές Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, Κορωπίου και Γέρακα γνωμοδότησαν αρνητικά στη δημιουργία αυτών των εργοστασίων. 

Η απόφαση του γ.γ. Δ. Καλογερόπουλου 

Όπως αναφέρει επακριβώς η απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δημήτρη Καλογερόπουλου, με ημερομηνία 20/6/2013: «Αποφασίζουμε την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας (ισχύος 1MWe), της εταιρίας ΓΑΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ, που θα εγκατασταθεί στη θέση Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.- Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος του ∆ήµου Κηφισίας, του Νοµού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευσή της». 

Στις αρχές Ιουνίου, κάτω από την πίεση και την κινητοποίηση των δημοτών και δεκάδων φορέων της πόλης, που συγκρότησαν, μάλιστα, Συντονιστικό Όργανο για το σκοπό αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς είχε πει ένα ομόφωνο «όχι» στη δρομολογούμενη ιδιωτική επένδυση. Tο ομόφωνο ψήφισμα είχε ως εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς είναι αντίθετο σε κάθε εγκατάσταση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων, είτε οργανικών, είτε βιομάζας είτε σύμμεικτων, δεδομένου ότι η Κηφισιά, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής, ήδη φιλοξενεί Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Είναι επίσης αντίθετο με την απόφαση (124/2013) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής να εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατέθεσε η εταιρεία ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε. για την κατασκευή στο ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς, στη θέση ‘‘Καλυφτάκι’’, Ο.Τ. 11 επί της οδού Θηβαΐδος, Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιομάζας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου