Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Τρέχουν οι προθεσμίες για 30.000 «Επιταγές»

Το πρόγραμμα αφορά τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση άνεργων πτυχιούχων, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
Είκοσι ημέρες απομένουν για την υποβολή αιτήσεων από άνεργους νέους που επιθυμούν να ενταχθούν
στη δράση voucher 2014 «Επιταγή Εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», εξασφαλίζοντας έτσι εκπαιδευτικό επίδομα έως 2.550 ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 12.000 άνεργους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 18.000 άνεργους απόφοιτους Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί:
  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών. Το πρόγραμμα αφορά τη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση άνεργων πτυχιούχων, με στόχο την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνολικής διάρκειας 450 ωρών. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που ενδέχεται να οδηγήσουν στη μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.
Η διαδικασία
Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εάν επιλεγεί βάσει των κριτηρίων που ισχύουν στη συγκεκριμένη δράση, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) μέσω των ΚΕΚ.

Η Επιταγή Εισόδου αντιστοιχεί σε ποσό 1.080 ευρώ το άτομο, προς τους παρόχους κατάρτισης για θεωρία και πρακτική άσκηση.

Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1.380 ευρώ το άτομο στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση μετατραπεί σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, διάρκειας έξι μηνών το λιγότερο.

Επίσης παρέχεται στον ωφελούμενο εκπαιδευτικό επίδομα, τόσο για τη θεωρητική κατάρτιση όσο και για την πρακτική άσκηση.

Το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.550 ευρώ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 2.070 ευρώ πρακτική άσκηση).

Για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το επίδομα ανέρχεται στο ποσό των 2.280 ευρώ (θεωρητική κατάρτιση 480 ευρώ και 1.800 ευρώ επίδομα πρακτικής άσκησης).

Υποβολή αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους θα διαρκέσει έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.voucher.gov.gr με τη συμπλήρωση της φόρμας «Αίτηση Συμμετοχής».

www.ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου