Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ: Νέα πράξη ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ

email
Νέα πράξη ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗΣ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗΣ (με συγκεκαλυμμένο τρόπο και τεχνάσματα) σε βάρος του Συμπαραστάτη του Δημότη - ΣτΔΕ (Χ. Ποθουλάκη), τον οποίο περιγράφει και προφανώς
υπονοεί, στη β’ παράγραφο της σελ. 8 ως «αναφέρων», η κατά πλειοψηφία απόφαση : 226/28.9.2017 του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου (ΑΔΑ: ΨΘΩΚΩ16-1ΘΕ)
- Συγκεκριμένα, η ως άνω απόφαση προκειμένου να στηρίξει και δικαιολογήσει την σημερινή στάση των Δημοτικών Συμβουλίων και ιδίως την κατά παράβαση της Αρχής της Νομιμότητας παραίτηση (!) από τα ένδικα βοηθήματα (π.χ. αίτηση ακύρωσης : 3676/7.11.2014 στο ΣτΕ) κατά του ΦΕΚ 416/Δ/2014, αναφέρει αναληθώς ότι : «ο μόνος που έχει απομείνει να διαφωνεί είναι ο αναφέρων, ατομικά και όχι βέβαια υπό την θεσμική του ιδιότητα».
- Για καλύτερη κατανόηση της επιχειρούμενης μεθόδευσης κατά του ΣτΔΕ παρατίθεται ολόκληρη η επίμαχη παράγραφος εκ της σελ. 8 της απόφ: 226/2017 του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου, που λέει:

«Πρόσφατα επίσης το ίδιο ΔΣ Σπάτων - Αρτέμιδος με την υπ’ αριθ. 380/11-11-2016 απόφασή του ενέκρινε κατ’ αρχάς τον προτεινόμενο από την ΕΥΔΑΠ σχεδιασμό του ΚΕΛ των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος στην θέση Πλατύ Χωράφι ώστε τόσο ο ίδιος ο Δήμαρχος Σπάτων όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων να αποδέχονται πια την κατασκευή του ΚΕΛ στο Πλατύ Χωράφι και ο μόνος που έχει απομείνει να διαφωνεί είναι ο αναφέρων, ατομικά και όχι βέβαια υπό την θεσμική του ιδιότητα» (η υπογράμμιση δική μας)

Επειδή ο χαρακτηρισμός «αναφέρων» προφανώς απευθύνεται στον «Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης Σπάτων – Αρτέμιδος», για το λόγο ότι αυτός με την θεσμική του ιδιότητά (και όχι «μόνος», αλλά με τη συγκατάθεση των θεσμικών οργάνων του Δήμου Σ-Α, τη συνεργασία του Δήμου Ρ-Π και την εξουσιοδότηση χιλιάδων δημοτών), υπέβαλε στις 12.2.2016 μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα για το αποχετευτικό (Δηλαδή πριν αλλάξουν απόψεις και αποφάσεις – για τους δικούς τους λόγους - τα Δ.Σ. των δυο ως άνω Δήμων), ο «Συμπαραστάτης» ενημερώνει και αποκαλύπτει την σε βάρος του (υπόγεια) συκοφαντική δυσφήμιση, δηλώνοντας ότι :

1. Οι συντάκτες της ως άνω παραγράφου (η οποία παρουσιάσθηκε επίσης στα δυο Τ.Σ. του ως άνω Δήμου Ρ-Π), αποκρύπτουν το γεγονός ότι η μηνυτήριες αναφορές δεν ανακαλούνται και ότι το περιεχόμενό τους εξετάζεται «αυτεπαγγέλτως» από τον Εισαγγελέα, χωρίς ανάμειξη του αναφέροντος, γεγονός που όφειλαν να γνωρίζουν

2. Η από 12.2.2016 μηνυτήρια αναφορά και όλα τα έως τώρα έγγραφα διαμεσολάβησής του για το αποχετευτικό των δυο Δήμων, υπεβλήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα και των αρμοδίων Αρχών με την ιδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης και όχι ατομικά, όπως συκοφαντικά αναφέρεται στην απόφαση

3. Ο Συμπαραστάτης ανεξάρτητα από τη λύση που προτείνεται κάθε φορά για το αποχετευτικό της περιοχής, υπεραμύνεται υπέρ της νομιμότητας κάθε πρότασης, ευθυγραμμιζόμενος (χωρίς σκοπιμότητες) με τις κείμενες διατάξεις και τις αποφάσεις του ΣτΕ με τους όρους και τις προϋποθέσεις του οποίου (κατά την απόφ. 3743/08 ΣτΕ) οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και η ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν έχουν ακόμα και σήμερα συμμορφωθεί (ως προς τη χωροθέτηση στην περιοχή «Πλατύ Χωράφι»), ούτε έχουν ακολουθήσει τις κατά νόμο διαδικασίες (σε πολλές περιπτώσεις), αλλά παρόλα αυτά ρίχνουν τις ευθύνες στους πολίτες που εύλογα όπως αποδεικνύεται αντιδρούν (αφού τους δικαίωσε το ΣτΕ), γεγονός για το οποίο ο ΣτΔΕ έχει καταθέσει και δημοσιεύσει πλήρη στοιχεία, ενώ η Ε.Ε. (COMMISSION) έχει καυτηριάσει έντονα, χωρίς ελαφρυντικό, τη στάση αυτή του Ελληνικού Κράτους και μάλιστα ιδιαιτέρως, στην § 6 του από 12.9.2014 Απαντητικού Υπομνήματός της ενώπιον του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και τέλος

4. Στις διαμεσολαβητικές ενέργειές του για υπεράσπιση της νομιμότητας και του δημοσίου συμφέροντος στο αποχετευτικό ζήτημα της περιοχής, ο ΣτΔΕ είχε την επίσημη συγκατάθεση (που ουδέποτε του έχει ανακληθεί) :
α) Των δημοτών – πολιτών [βλ. διαβίβαση στον ΣτΔΕ αναφορών – καταγγελιών και δια αυτών 3.461 υπογραφές δημοτών (αρ. πρωτ: 12685/25.4.2016, κλπ), με συγκεκριμένο αίτημα 512 δημοτών προς τον ΣτΔΕ (αρ. πρωτ: 36275/30.11.2016), σύμφωνα με την εξουσιοδότηση στις σελ. 52 & 53 της από 30.11.2016 Προσφυγής τους, για να απευθυνθεί (αυτός, ως ΣτΔΕ) μεταξύ άλλων, για λογαριασμό τους και στη Δικαιοσύνη], καθώς επίσης τις πρόσφατες 180 υπογραφές δημοτών (ακόμα και του Δήμου Ρ-Π) που ζητούν τη διαμεσολάβηση του ΣτΔΕ ενάντια στην απόφαση 226/17 του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου, σχετικά με την παραίτηση από τα ένδικα βοηθήματα κατά του ΦΕΚ 416/Δ/14, ενώπιον του ΣτΕ [κατατέθηκαν με αριθ. πρωτ: 29926/2017, 29924/2017, 29921/2017, 31065/2017, 31445/28.9.2017, 31067/2017, 31487/28.9.2017 και 31688/29.9.2017 στον ΣτΔΕ].

β) Του Δημάρχου Σπάτων – Αρτέμιδος [βλ. υπ’ αριθ. πρωτ: 34597/19.10.2015, 32101/27.10.2015 (σελ. 21), 13140/4.5.2016 και 6778/7.3.2017 έγγραφά του, καθώς και την από 16.10.2015 δημόσια δήλωση του Δημάρχου Σ-Α στην εφημερίδα «Ο ΔΗΜΟΤΗΣ» περί εξαιρετικών ενεργειών και παρεμβάσεων του Συμπαραστάτη Χ. Ποθουλάκη, κλπ] και

γ) Του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος (βλ. επικύρωση εμπιστοσύνης με αναφορά στη σελ. 30 της υπ’ αριθ. 330/2015 απόφασής του).
Εξ όλων των ανωτέρω πραγματικών στοιχείων προκύπτει ότι ο Συμπαραστάτης (ΣτΔΕ), Χρ. Ποθουλάκης, ως «αναφέρων», δεν είναι ούτε κινείται μόνος του, ούτε ατομικά (όπως περιγράφει η επίμαχος παράγραφος στη σελίδα 8 της απόφασης 226/17 του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου), αλλά ενεργεί με την επίσημη θεσμική του ιδιότητα (ως ΣτΔΕ) και μάλιστα με τη συγκατάθεση θεσμικών αυτοδιοικητικών οργάνων και χιλιάδων δημοτών που έχουν προσφύγει σ’ αυτόν (κατ’ άρθρο 77 του Ν. 3852/10), με εντολή για διαμεσολάβηση και υπεράσπιση της νομιμότητας, πράγμα στο οποίο ανταποκρίνεται με επάρκεια ως έχει καθήκον.

Για το λόγο αυτό το ως άνω κείμενο της επίμαχου παραγράφου στην απόφαση 226/17 του Δ.Σ. Ραφήνας – Πικερμίου είναι προφανώς συκοφαντικό και δυσφημιστικό (κατά τα άρθρα 362 και 363 του Ποινικού Κώδικα) και οι εμπνευστές του επιχειρούν να απομονώσουν τον Συμπαραστάτη από τους πολίτες – δημότες για να δικαιολογήσουν τη δική τους στάση στο αποχετευτικό ζήτημα και να αμαυρώσουν - απαξιώσουν την κατά νόμο, χωρίς σκοπιμότητες, ανεξάρτητη λειτουργία του ΣτΔΕ στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, επιδιώκοντας να τον κάνουν αναξιόπιστο, με το επιχείρημα ότι δήθεν κινείται μόνος του και ατομικά.

Επί του θέματος για μια ακόμα φορά το λόγο πρέπει να έχουν οι δημότες και οι τοπικοί φορείς της περιοχής, αλλά και η Δικαιοσύνη που ερευνά την υπόθεση, όπως έγινε και με το από 12.5.2017 συκοφαντικό δημοσίευμα σε βάρος του από τοπική εφημερίδα

Με τιμή

Χρήστος Ποθουλάκης
ΣτΔΕ

9.10.2017

26 σχόλια :

 1. Καταπέλτης ο Συμπαραστάτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. η μόνη ελπίδα και σοβαρή αντίσταση σε ένα τόπο που τα μοναδικά ''έργα'' είναι τα πανηγύρια σε ένα τόπο που τα χρήματα των πολιτών πάνε σε ''πηγάδια'' που μετά από τρία χρόνια απραξίας σχεδιάζουν τον τέταρτο για να υλοποιήσουν τον πέμπτο πως θα κλείσουν δέκα λακκούβες στους δρόμους και πως θα λειτουργήσουν ξανά το πνευματικό κέντρο που έκλεισαν οι ίδιοι σε ένα τόπο που οι Δ.Σύμβουλοι την μια φορά ψηφίζουν Ψυττάλεια την άλλη Λακαθέλα την άλλη πλατύ χωράφι και που ο κόσμος τους αποκαλεί ζαράκιδες-τζογαδόρους-μέθυσους-κουδουνάτες-μπακάλησες κ.α σε ένα τόπο που με εξαίρεση ένα δύο Δημάρχους πάει από το κακό στο χειρότερο και που οικογένειες είναι μέσα στα πράγματα και που η αγορά κάθε μέρα σβήνει αυτοί το μόνο που κάνουν είναι φωτογραφίες και fb. που είναι κύριοι το ΚΗΦΗ που είναι κύριοι το Δημοτικό στάδιο κ.α ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΘΑ ΤΑ ΦΤΙΆΞΕΙ ΌΛΑ Ο ΤΟΎΝΤΑΣ!!!! ΛΙΓΗ ΥΠΟΜΟΝΉ ΑΚΌΜΑ ΧΑΧΑΧΑ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. γράφω ξανά κύριοι πριν σαράντα δύο χρόνια με την οικογένεια μου αγόρασα οικόπεδο και έκτισα στα Σπάτα όπου άνοιξα και το γραφείο μου, σήμερα εδώ και δύο χρόνια στην σύνταξη βλέπω ότι ο τόπος είναι σε χειρότερη μοίρα και ο μόνος λόγος που δεν φεύγω είναι για να είμαι κοντά στο παιδί μου που παντρεύτηκε εδώ. Σε ένα τόπο που κανείς δεν δέχεται και δεν συζητά την κριτική και προτάσεις παρά μόνο ειρωνεία και χλεύη δεν πάει έτσι ο τόπος μπροστά κύριοι καλημέρα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ11 Οκτωβρίου 2017 - 5:38 μ.μ.

   Έχεις δίκιο άνθρωπε μου!!!!

   Διαγραφή
  2. Με τον Δ.Μάρκου δεν μας έχεις εξηγήσει ακόμα γιατί τόσο ψύχωση και μίσος σε προσωπικό επίπεδο. Στο οτι όλοι οι δήμαρχοι, πολιτικοί, υπουργοί, πρωθυπουργοί είναι αντιπαθέστατοι και απατεώνες δεν διαφωνώ αλλά γιατί ειδικά με τον Δ.Μάρκου μήπως αν ζούσες κάπου αλλού θα άκουγε τα ίδια μπινελίκια και εκείνος ο άλλος δήμαρχος;
   Πολύ πιθανό

   Διαγραφή
  3. κύριε ή κυρία 8:46 προφανώς είστε Δ.Σύμβουλος ή Τοπικός ή συμβουλάτορας σε κάποια επιτροπή ή οργανισμό.ακούστε η πονηρή μέθοδος σας να παρουσιάσετε το πρόβλημα ως προσωπικό, αλλού και θα σας πω ότι οι υπηρεσίες σας βλάπτουν τον τόπο, κύριε ή κυρία οι Δήμαρχοι έχουν την ευθύνη της επιλογής των συνεργατών.παρατηρώντας ότι ενώ υπάρχει εναλλαγή Δημάρχων ο τόπος πάει από το κακό στο χειρότερο θα έλεγα ότι το πρόβλημα είναι οι Δ.Σύμβουλοι οι οποίοι είναι οι ίδιοι απλά αλλάζουν φεύγοντας από τον ένα Δήμαρχο στον άλλο.Αλήθεια εσείς με ποιόν θα είστε την επομένη φορά;

   Διαγραφή
  4. Δεν μπορείς να κατηγορείς κατ'αρχήν ασταμάτητα για κλέφτη ή ληστή κάποιον άνθρωπο που όχι μόνο δεν έχει καμιά καταδίκη σε βάρος του αλλά δεν έχει κατηγορηθεί απο κανέναν επώνυμα γι'αυτό τον θέμα.
   Απλά νομικά, τον μόνο δήμαρχο που μπορείς να πεις ελεύθερα κλέφτη είναι ο Παπαγεωργόπουλος ο πρώην της Θεσσαλονίκης που μπήκε φυλακή.

   Διαγραφή
  5. που τα διάβασες αυτά κύριε .Απραξία ναι, κακές επιλογές ναι,άλλα έλεγε και άλλα κάνει ναι, ο οικονομικός έλεγχος είναι άλλων αρμοδιότητα . είσαι τελικά κακός πολιτικάντης και άλλα διαβάζεις άλλα αντιλαμβάνεσαι. τέλος

   Διαγραφή
  6. Άλλα έλεγε πριν τις εκλογές και άλλα κάνει μετά συμφωνώ αλλά μόνο για τον Δ.Μάρκου ισχύει αυτό;

   Διαγραφή
  7. Όχι βέβαια!!!Αλλά εμείς. Τι πρέπει να κάνουμε? Να υποστηρίζουμε τους Ψευτες, το λιγότερο???Η μήπως τους έχουμε ανάγκη???Μήπως και μας κόψουν τον επιουσιο???Αντε ρε γλυφτη. ..ΛΑΚΕ!!!!

   Διαγραφή
  8. Ε και εσύ τι κερδίζεις που τον βρίζεις, τρια χρόνια τον βρίζεις συνέχεια έπαθε τίποτα;

   Διαγραφή
  9. @Ανώνυμος12 Οκτωβρίου 2017 - 7:56 μ.μ.
   ΜΑΘΕ ΡΩΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Κ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ.ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΟΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΕΒΡΙΣΕ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ Δ.ΜΑΣΡΚΟΥ ΑΠΛΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑΝ Η ΤΟΝ ΧΛΕΥΑΣΑΝ ΟΠΩΣ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ.
   ΒΡΙΣΙΜΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΤΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Η ΤΟ ΔΙΑΣΤΡΕΒΏΝΕΙΣ.
   ΜΟΝΟ Ο Δ.ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΣ ΒΡΙΖΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΩΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΣΟ ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΑΘΕ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ Κ ΟΛΑ ΑΡΓΟΥΝ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΘΑ ΓΛΥΤΩΣΕΙ. ΑΥΤΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Κ ΕΙΝΑΙ ΛΥΠΗΡΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ Η ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΜΑΓΑΖΙΑ Κ ΤΟΝ ΧΟΝΤΡΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 70-80000€ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΑΛΛΑ ΗΘΕΛΕ Κ ΑΛΛΑ ΤΑ ΗΘΕΛΕ ΟΛΑ Κ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΕΙ ΟΛΑ ΠΙΘΑΝΟΝ Κ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΣΟΥΝ Κ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΚΑ ΑΧΟΡΤΑΓΟ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΩ.

   Διαγραφή
  10. ΤΟΎΟΥΝΤΑΣΣΣ ΤΟΎΟΥΝΤΑΣΣΣ!!!!!

   Διαγραφή
 5. Ποθουλάκης λοιπόν και .... ξερό ψωμί, που λέει ο λόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ Κ ΓΛΥΦΕΙΣ ΚΑΤΟΥΡΗΜΕΝΕΣ ΚΥΛΟΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ.
  Ο Δ.ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΗΣ,ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ,ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ Κ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ.
  ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΜΕ ΕΦΕΤΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΛΕΙ 18-20 ΧΡΟΝΙΑ.ΚΑΠΟΙΟΣ ΚΛΕΒΕΙ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΔΕΝ ΤΟΝ ΣΥΛΛΑΒΟΥΝ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΟΤΑΝ ΤΟΝ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΥ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΜΉΝΥΣΗ Κ ΜΕΤΑ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟΣ ΓΥΡΝΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΛΗΣΤΗΣ Κ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ.ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΧΕΡΙ ΠΟΥ ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΟΝ ΠΑΚΤΩΛΌ ΛΑΔΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΕΛΕΣΕΔΙΚΑ ΑΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΤΑΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΖΗΜΙΩΤΟ ΤΟΥ Δ.ΜΑΡΚΟΥ. ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΕΙ ΙΣΟΒΙΑ Ο ΜΑΡΚΟΥ ΑΝ ΕΙΣΑΙ 40-50 ΧΡΟΝΩΝ ΘΑ ΤΟ ΔΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙΣ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ Κ ΟΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΡΑΣΕΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ Κ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΑΛΛΑ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΜΟΓΙΟ ΘΑ ΠΕΙ ΤΟ ΑΠΛΟ ΜΕ ΤΟΝ Δ.ΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΤΡΩΓΑΜΕ ΑΥΤΟΣ ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΦΑΜΕ.
  ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ Δ.ΜΑΡΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΞΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΓΙΝΕ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ ΕΠΕΣΑΝ ΤΑ ΠΥΡΑ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΤΗΣ.ΣΑΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΑΝΕ ΤΟΣΕΣ ΑΠΑΤΕΣ Κ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝΑΚΙ ΓΥΦΤΑΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΜΟΙΑΖΕΙ ΣΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΔΟΥΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ.
  ΜΠΑΙΝΕΙ Κ ΠΑΕΙ ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Κ ΦΕΥΓΕΙ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ Κ ΑΥΤΗ Η ΗΜΕΡΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ρεεεεε μαλκς ο Μητσοαπατεωνας ειναι σαν να εχει HIV κ συφιλη δεν βλεπει δεν αισθανεται τιποτα θα παει για την σιφιλη κ θα αρχισουν τα οργανα.
  Οπως αυτες οι αρωστιες αργουν να βρεθουν κ οταν τισ βρουν οι γιατροι αργη να πεθανει ο αρωστος κ ζη ολα τα μαρτυρια της κολασης πριν παη εκει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΞΥΔΑΚΙ ... τον έχεις δήμαρχο, σε κυβερνάει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΑΝ ΛΕΜΕ ΚΥΒΕΡΝΟΥΣΕ ΕΣΤΩ ΜΕ ΛΑΘΗ Κ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΑ. ΟΤΑΝ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΚΕΝΕΙΣ ΛΑΘΗ Κ ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΕΙΚΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ.ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΙ Κ ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΜΠΟΙΚΟΤ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΝ ΔΟΥΛΕΥΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ Κ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΒΛΑΚΑΣ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΞΥΛΟ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΦΥΛΑΚΗ.ΤΟ ΣΑΚΑΤΑΤΙΚΟ ΑΝΘΡΩΟΑΚΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΔΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ Κ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΙΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΥΤΡΟΣ. ΕΝΑ ΠΑΡΑΤΗΜΕΝΟ ΣΚΙΤΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΜΟΙΑΖΕΙ ΓΙΑ ΝΑΘΡΩΠΟΣ Κ ΤΟΥ ΒΓΑΛΑΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΛΙ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ.ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΦΑΡΞΗ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΝΤΟΥΦΕΚΑΝΕ ΟΙ ΑΣΧΕΤΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΚΕΛΙ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Κ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΒΑΛΟΥΜΕ ΜΕΣΑ

   Διαγραφή
 9. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κυβερνάει, ένας δήμαρχος με γραφείο και σφραγίδα πάντα κυβερνάει όποιος και αν είναι αυτός και είναι αποδεκτός απο τους κατοίκους, αν δεν ήταν αποδεκτός θα τον είχαν ρίξει υπάρχουν πολλές περιπτώσεις δημάρχων που δεν ήταν αποδεκτοί και έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι πριν την τετραετία τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΑΛΛΟ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΩ,ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΙΜΑΙ ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ.Ο ΚΥΒΕΡΝΩΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ,ΑΥΤΟΣ ΕΕΙΝΑΙ Ο ΛΑΣΤΙΧΑΣ.Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΑ.ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΟΥΤΕ Ο ΘΔΟΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΑΚΡΙΝΟ ΔΗΜΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ ΜΕΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Κ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ.
   ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΙΣΟΒΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑΝ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟ ΤΙΤΛΟ Κ ΑΞΙΩΜΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΙΣΟΒΙΑ.
   ΑΝ ΕΙΧΑΝΕ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ Κ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΗΤΑΝΕ ΣΑΦΩΣ ΠΟΙΟ ΗΠΙΕΣ ΑΛΛΑ Η ΜΕΓΑΛΟΜΑΝΙΑ Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο ΦΟΒΟΣ Κ Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΟΣΟ ΕΙΜΑΙ ΕΔΩ ΚΑΤΙ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΩ ΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΩ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΝ Κ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ.ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ.
   ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Κ Η ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ Ο ΓΕΛΟΙΟΣ ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ.ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΕΞΑΦΝΙΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΥΠΑ ΤΟΥΣ Κ ΘΑ ΦΑΝΕ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Κ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΕΙ ΙΣΟΒΙΑ Ο ΜΗΤΣΟΑΠΑΤΕΩΝΑΣ Κ ΕΚΕΙΝΟΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΜΗΝ ΚΟΛΑΜΑΙ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΒΗΣΟΥΜΑΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ Κ ΑΥΤΟΝ ΙΣΟΒΙΑ ΣΑΝ ΜΗΤΣΟΑΠΑΤΕΩΝΑ.
   ΜΟΝΟ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΙΑΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΤΙΣΕΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Κ ΟΧΙ ΠΟΣΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΑΡΠΑΞΕΙ.ΔΥΟ ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΑΣΧΑΛΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΙΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ Η ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ Κ ΟΛΟΙ ΚΟΙΤΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ.
   ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΥΤΟΧΕΙΡΕΣ ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΣΤΕΙΛΕΙ 6-7 ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΑΠΑΤΕΩΝΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΑ ΓΥΤΝΟΥΣΕ Κ ΘΑ ΚΟΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΕΙ ΕΚΕΙ Κ ΕΜΕΙΣ ΕΔΩ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΣΑΠΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΞΥΛΟ. ΜΑΣ ΕΦΤΑΣΕΑΝ ΣΤΟΝ ΒΟΥΡΚΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑΣ ΠΙΑ

   Διαγραφή
  2. Κυβερνάω σημαίνει έχω εξουσίες σε κόσμο.
   Ο δήμαρχος δεν έχει εξουσίες, ποιός τις έχει τότε τις εξουσίες αφού δεν τις έχει ο δήμαρχος η κεντρική κυβέρνηση;

   Διαγραφή
  3. Πολυ καλα θεωρητικα.
   Οταν ομως εισαι ανυπαρκτος σου μενει μονο ο τιτλος.Δεν ξερω αν σε αξιωσε η φυση να γενηθεις αρτιμελης κ υγιης να υπηρετησης στρατο αλλα κ στον στρατο υπραχαν αξιωματικοι που μονο κλωτσες κ συνεφο δεν ετρωγαν περιμεναμε να φυγουν κ επεφτε γελιο μεχρι κατουρημα αλλα αυτοι ηταν αξιωμαυικοι κ διαταζαν διαφορα που ολοι τα εγαρφαν στο χωμα κατουρωντας.υπηρχαν ομως κ λοχιες που ελεγαν κατι κ πριν το τελειωσουν σαν προταση ειχε γινει πραξη απο σεβασμο στο προσωπο του.Ο γελοιος ψευτοδημαρχος δεν υπαρχει ουτε σαν ατομο ουτε σαν ανθρωπινη υπαρξη κ το επελεξε ο ιδιος δεν τον καταδικασε υποχρεωσε κανεις

   Διαγραφή
  4. Να σου φέρω ένα παράδειγμα, λες πούλησε το γήπεδο στην ΑΕΚ αν δεν είχε εξουσίες θα μπορούσε να το πουλήσει, εσύ παράδειγμα θα μπορούσες να το πουλήσεις σε καμιά άλλη ομάδα ας πούμε τον Παναθηναικό; Όχι βέβαια αυτός όμως το έκανε, αν δεν είχε εξουσίες δεν θα μπορούσε να το κάνει.

   Διαγραφή
  5. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΗΛΙΘΙΟΣ Κ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΣΑΝ ΑΥΤΟΥΣ.ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΠΟΥΛΑΣ ΣΑΝ ΑΠΑΤΗ.
   ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΧΟΥΝ Κ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΑΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝ ΕΠΡΑΞΑΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Κ ΤΟΤΕ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ.ΕΔΩΣΑΝ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΤΧΑΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ Κ ΕΡΙΞΑΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ ΟΛΑ ΚΑΛΑ Κ ΜΙΛΗΜΕΝΑ ΟΛΟΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ.ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙΝΟΣ Ο ΔΣ Ο ΜΑΡΛΑΝΤΗΣ Κ ΤΟΥΣ ΠΑΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ.ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΦΗ,ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑΚΙΑ 1.ΕΚ €,ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΗΣΗ Κ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ.
   ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΚΛΕΒΕΙΣ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΛΟΘ ΣΕ ΞΕΡΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΛΗΣΤΗΣ.ΑΝ ΚΑΝΕΙ ΜΗΝΥΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ Κ ΔΕΝ ΣΕ ΠΙΑΣΟΥΝ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΘΑΑΑΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙΣ ΚΑΠΟΤΕ ΓΙΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΑΛΛΑ ΜΕΧΡΙ Κ ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΣΥ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Κ ΩΡΑΙΟΣ ΝΑ ΤΡΩΣ ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ.ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Ο ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΠΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ Κ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΟΛΑ ΝΑ ΤΑ ΠΕΡΙΜΑΝΕΙΣ.
   ΑΛΛΑ ΕΙΣΑΙ ΑΠΕΛΠΙΣΤΙΚΑ ΗΛΙΘΙΟΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ Κ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΑΤΕΩΝΑ Δ.ΜΑΡΚΟΥ
   ΓΡΑΦΗ Κ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΧΕΙ Κ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΔΛΔ ΕΧΕΙΣ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΟΥ.
   ΤΟ ΗΛΙΘΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΡΑΨΕΙΣ Κ ΣΕ ΞΕΦΤΙΛΙΣΟΥΝ ΚΑΝΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Κ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,
   ΟΛΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΟΙΞΑΜΕ ΤΑ ΣΤΡΑΒΑ ΜΑΣ Κ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΜΑΣ.ΚΑΠΟΤΕ ΠΗΓΑΙΝΑ ΣΤΗΝ Ε.ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 10 ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΤΩΡΑ ΜΑΘΑΙΝΩ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΘΕΛΩ ΟΤΙ ΩΡΑ ΤΟ ΘΕΛΩ ΕΓΩ

   Διαγραφή
  6. Αυτά που γράφεις είναι όλα υποθέσεις για το μέλλον, αυτή την στιγμή σε κυβερνάει.
   Δεν υπάρχει καμιά καταγγελία οτι έβαλε τα λεφτά στην τσέπη του ούτε εκκρεμεί καμιά δίκη για το θέμα αυτό.
   Τα περισσότερα που γράφεις είναι έωλα και το ΚΕΛ για το οποίο τον κατηγορείς σε καθημερινή βάση με τον νόμο θα το κάνει αν το κάνει.

   Διαγραφή

Google+