Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Αθλ.Οργ.Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η Άρτεμις» - 21η Συνεδρίαση, 23.10.2017

email
Η 21η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος «Η Άρτεμις»  θα διεξαχθεί στα γραφεία του Αθλητικού
Οργανισμού Βασ.Παύλου 108 & Φλέμινγκ , την 23η του μηνός Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ.μ για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως: 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση εφόρου του γηπέδου Δ.Δημητρίου.
 2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης προμήθειας κουφωμάτων αλουμινίου.
 3. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης συντήρησης πυροσβεστικών μέσων.
 4. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης προμήθειας γραφικής ύλης.
 5. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την ανάθεση εργασιών εκκένωσης βόθρων και απόφραξης φρεατίων.
 6. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄), για αποτίμηση της αξίας του γάλακτος σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Ν.Π.Δ.Δ για το οικονομικά έτος 2015.
 7. Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Α.Ο.
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε χώρους του Α.Ο
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση οριστικής παραλαβής εργασιών- υπηρεσιών.
 10. Λήψη απόφασης για διάθεση πίστωσης για την αποζημίωση πρακτικογράφου μηνός Οκτωβρίου 2017.
 11. Λήψη απόφασης επί των αιτημάτων του ΔΗΝΑΚΕΑ.
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Google+