Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου έως 33ο Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26.01 - 30.12.2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-1-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 9-2-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 23-2-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 10-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 16-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 31-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-4-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 8ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26-4-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 9ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-5-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 11ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 12ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 13ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 14ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 27-6-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 15ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 4-7-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 16ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 18-7-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 2-8-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 25-8-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-9-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 20-9-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 21ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14-10-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 22ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 14-10-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 23ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 24ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 25ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 11-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 21-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 27ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 29-11-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 7-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 29ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 30ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 31ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 13-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 32ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 15-12-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 33ου Δ.Σ. ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 30-12-2016

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου