Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης στην Ελλάδα το 2015

Μείωση 2,4% σημειώθηκε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης το 2015, σύμφωνα με έρευνα των δημοσιευμένων ισολογισμών που πραγματοποιεί κάθε χρόνο ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).
Με βάση την έρευνα 100 επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών το 2015 διαμορφώθηκε σε 587,4 εκατ. ευρώ, έναντι 592,8 εκατ. ευρώ το 2014.
Μόνο η κατηγορία των επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους (5 ως 15 εκατ. ευρώ) παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 4,6%. Αντίθετα, οι μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών πάνω από 15 εκατ. ευρώ κατέγραψαν μείωση 6,7%. Επίσης και οι μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω από 5 εκατ. ευρώ κατέγραψαν μείωση κατά 2,2%.

Οι αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις κατέγραψαν σαφώς καλύτερη πορεία το 2015 έναντι των επιχειρήσεων που κατά βάση απευθύνονται στην εγχώρια αγορά. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά 1,2%, ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς κατέγραψαν πτώση 3,7%.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις με βάση τον κύκλο εργασιών τους το 2015 ήταν κατά σειρά οι: BSB (56,4 εκατ. ευρώ, +4,1%), A.X.F. (34,3 εκατ. ευρώ, +5,1%), Pink Woman (27,8 εκατ. ευρώ, +24,1%), Staff (25,1 εκατ. ευρώ, -6,2%) και Lapin House (24,3 εκατ. ευρώ, -1,1%).

Όσον αφορά τα μικτά κέρδη, αυτά σημείωσαν μείωση 1,2% και διαμορφώθηκαν σε 202,4 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 204,8 εκατ. ευρώ το 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους κατέγραψε αύξηση και διαμορφώθηκε σε 35%, έναντι 34,5% το 2014. Το περιθώριο μικτού κέρδους για τις επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς ανήλθε σε 40,4%, ενώ για τις εξαγωγικές σε 20,2%.

Μείωση 0,5% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε 19,1 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 19,2 εκατ. ευρώ το 2014.

Οι μεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν καλύτερα αποτελέσματα αφού τα καθαρά τους κέρδη αυξήθηκαν κατά 17,9%. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κατέγραψαν αύξηση 3,2%, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν ζημίες.

Τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη χώρα μας εκτός από την πτώση του κύκλου εργασιών εμφανίζονται και στην πορεία των κερδών των επιχειρήσεων. Έτσι, οι επιχειρήσεις εγχώριας αγοράς παρουσίασαν μείωση των καθαρών κερδών κατά 19,7%. Αντίθετα, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις εμφάνισαν αύξηση κατά 23,4%.

Οι πέντε πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις για το 2015 ήταν κατά σειρά οι: BSB (4,7 εκατ. ευρώ, +43,8%), Mercury (3,7 εκατ. ευρώ, +123,8%), Eva Jo!!! (2,0 εκατ. ευρώ, +17,9%), Pink Woman (2,0 εκατ. ευρώ, +254,0%) και Body Talk (1,6 εκατ. ευρώ, -21,5%).

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών για το 2015.

Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών το 2015 (σε χιλιάδες €):
  2015
2014
Μ%
BSB
56.422
54.210
4,1%
A.X.F.
34.251
32.575
5,1%
PINK WOMAN
27.766
22.365
24,1%
STAFF
25.099
26.748
-6,2%
LAPIN HOUSE
24.337
24.602
-1,1%
ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
19.977
52.424
-61,9%
MERCURY
18.869
12.717
48,4%
MAYORAL
17.979
16.634
8,1%
BODY TALK
16.753
16.555
1,2%
UNION 3 FASHION
14.701
12.394
18,6%
OXFORD COMPANY
13.318
13.452
-1,0%
TOI&MOI
13.115
13.084
0,2%
MINERVA
12.760
12.297
3,8%
ΦΡΑΓΚΟΣ
12.515
12.432
0,7%
DIMIS
12.307
14.654
-16,0%
ΑΔΑΜΑΚΟΥ
11.734
10.392
12,9%
EVA JO!!!
11.054
10.801
2,3%
ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ
10.927
8.283
31,9%
ENERGIERS
10.785
10.985
-1,8%
ΜΠΕΤΤΙΝΑ
10.673
9.914
7,7%
KOMOTEX
9.728
9.901
-1,7%
COTTON FASHION
9.693
11.492
-15,7%
DIEN
9.643
7.971
21,0%
ALTEX
9.531
7.841
21,6%
ΣΙΑΜΙΔΗΣ
8.396
6.251
34,3%
ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ
7.470
6.866
8,8%
ANEL
7.063
6.111
15,6%
ΠΕΡΒΕΝΗΣ
6.234
6.852
-9,0%
FOREL
5.636
5.985
-5,8%
PRETTO
5.534
5.542
-0,1%
MED
5.095
4.421
15,2%
ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
5.036
5.285
-4,7%
EDWARD
4.888
4.954
-1,3%
ΜΑΣΣ ΦΑΣΙΟΝ
4.831
5.367
-10,0%
ΝΙΚΟΛΗΣ
4.644
3.622
28,2%
COTTON HOUSE
4.635
5.882
-21,2%
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4.408
4.096
7,6%
ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ
4.400
5.210
-15,5%
ΧΑΛΙΜΟΥ
4.373
4.326
1,1%
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4.234
4.345
-2,6%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου