Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 27.06.2016 (Εισηγήσεις)ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 14/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...19351.../23-06-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 27 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
  1. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της μελέτης του έργου «Κατασκευή Παιδικών Χαρών». (ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΧ, ΓΣΥ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ, ΕΣΥ_ΠΧ, ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΧ, ΣΑΥ_ΠΧ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_ΠΧ, ΦΑΥ_ΠΧ)
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του έργου και της υπ’ αριθμ.70/2016 μελέτης που αφορά κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με συνθετικό χλοοτάπητα στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γιαλού – Πύργος – Άγιος Δημήτριος στο Ο.Τ. 69. (ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  ΓΥΑΛΟΥ, ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΓΥΑΛΟΥ, ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΕΛΙΚΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟ  23_6_2016, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ  ΓΥΑΛΟΥ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ)
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ.82/2013 τροποποιημένης μελέτης για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση Ο.Τ.391-392 στην Π.Ε.5 Δ.Ε. Αρτέμιδος». (013_ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, 015_ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΛΙΚΗ, ΠΕΡΙ ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  ΤΗΣ 82 ΤΟΥ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜ.ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ)
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών πινακίδων ονοματοδοσίας οδών για την υλοποίηση του έργου «Τοποθέτηση Πινακίδων Ονοματοδοσίας Οδών στην Δ.Ε. Αρτέμιδος». (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ)
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης «Νέου Κανονισμού Καθαριότητας» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.192/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ.ΠΕΡΙ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ)
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αποδοχής δωρεάς πυροσβεστικού οχήματος από την Ε.Υ.Δ.Α.Π. (αρ.απόφ.Ο.Ε.221/2016). (Η 221-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
  7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δένδρου που βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.-/2016). (Η 047-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου