Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 21.06.2016 (Εισηγήσεις)ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 13/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...18450.../16-06-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. 14.6.33.33.1-3 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου. (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ..ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ..ΑΞΙΟΠ.ΔΗΜ.ΤΟΥΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤ. ΙΚΑΝ. Δ. ΣΠ. ΑΡΤ. ΕΣΠΑ. 14-20)
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης και επικαιροποίησης του Εγχειριδίου Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και μετονομασίας του σε «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος. (ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠ.&ΕΠΙΚΑΙΡΟΠ.ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗ.ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ Σ-Α)
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης απολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.28/2016). (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015, ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015, Η ΑΠΟΦΑΣΗ 28 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. με πίνακα 2015, AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2015, ANAKEΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2015)
 4. Λήψη απόφασης έγκρισης επιχορήγησης στην Ομοσπονδία Εξωραϊστικών – Εκπολιτιστικών Συλλόγων Αρτέμιδος – Σπάτων Αττικής, ύψους 5.000,00 ευρώ (αρ.απόφ.Ο.Ε.200/2016). (Η 200-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δένδρου που βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.047/2016). (Η 047-2016 ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.)
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης εορτασμού των Πολιούχων της πόλης των Σπάτων Αγίων Αποστόλων Πέτρου & Παύλου έτους 2016 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.048/2016). (Η 22-2016_ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΚΟΙΝ.ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης διακανονισμού για την χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης που υπέστησαν από τον θάνατο του μέλους της οικογένειας των Ιωάννας χήρας Βασιλείου Λουκά & Ελένης συζύγου Θεοδώρου Λουκά, Λουκά Γεωργίου, σύμφωνα με την αμετάκλητη απόφαση 2194/2015 του Σ.τ.Ε. (ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΥΚΑ - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠ.)
 8. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 10.338,83€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου, στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ΄αρ.336/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.32/2016). (Η 32-2016 ΑΠΟΦ. Δ.Ε.Π. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ, ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ 10.338,83€  ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΦΟΡΟΥ)
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης διενέργειας προμηθειών σε έναν διαγωνισμό με τίτλο:
  Προμήθεια Υπολογιστών, Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λ.π.
  Προμήθεια Λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
  Προμήθεια Δικτυακών Υλικών - Ανταλλακτικών Η/Υ
  Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών λοιπών εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου. (ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2016, ΠΑΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης (λόγω αύξησης του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24%) της υπ’αριθμ.159/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διενέργεια της υπηρεσίας:
  α)Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής &
  β)Την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος Αττικής σύμφωνα με την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ.24/2016 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών. (ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 159_2016 ΑΠΟΦ. ΓΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 2016)
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ.30/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του έργου «Κατασκευή Φρεατίων Ύδρευσης». (ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚ. ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟΣ 24 ΦΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)
 12. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ.113/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το διαγραφόμενο ποσό μείωσης που αναγράφεται στο πινάκιο του πρακτικού της 2ης συνεδρίασης 2016 (8-3-2016) της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων όσον αφορά την προσφεύγουσα κ. ΣΚΕΝΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ)
 13. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής από χρηματικό κατάλογο οφειλέτη. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΡΗΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ)
 14. Λήψη απόφασης έγκρισης τροποποίησης της υπ’ αριθμ.167/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλής αναδρομικών τελών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. από μεταβολή τετραγωνικών μέτρων σε παροχή Δ.Ε.Η.» (ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 167 ΤΟΥ 2016 ΑΠΟΦ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

2 σχόλια:

 1. ΚΟΡΟΙΔΑ ΣΑΣ ΤΑΙΣΕ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΑΣΤΑΚΟ Δ.ΜΑΡΚΟΥ ΤΟ ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΟΨΙΜΟ Κ ΚΑΨΙΜΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΜΕΜΙΑ ΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΡΕ ΑΠΑΤΕΩΝΑ ΑΛΛΑ ΕΝΑ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΑΚΙ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΣΑΣ.ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου