Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Συνεχιζόμενη και φέτος αδικαιολόγητη παράκαμψη του Τοπικού Συμβούλιου Αρτέμιδος

Δημοσιεύουμε έγγραφο που κατατέθηκε, στο Τοπικό Συμβούλιο της Αρτέμιδος που έγινε την Τρίτη στις 15.10.2013, από τον κ. Ν.Μάρκου και Κ.Κατσούλη.
Πρόκειται για το πολύ σημαντικό θέμα παράκαμψης του Τοπικού συμβουλίου της
Κοινότητας της Αρτέμιδος από την ηγεσία του Δήμου.  Παραπέμπουν πολύ σοβαρά θέματα κατευθείαν στο Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς πρώτα να περάσουν για συζήτηση και απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο. Θέματα που αφορούν την Αρτέμιδα και ΜΟΝΟ:
Για να μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο σας το παραθέτουμε και πληκτρολογημένο:

ΘΕΜΑ: Συνεχιζόμενη και φέτος αδικαιολόγητη παράκαμψη του Τοπικού Συμβούλιου Αρτέμιδος στο θέμα του προϋπολογισμού 2014.
Κύριοι,
  Όπως και πέρυσι για τον Προϋπολογισμό 2013 έτσι και φέτος για τη σχεδίαση και έγκριση του Προϋπολογισμού για το 2014, δεν έχει έλθει για συζήτηση και λήψη απόφασης ενώπιον του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, θέμα σχετικό με τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους και ειδικότερα θέμα περί του «προϋπολογισμού εξόδων της Κοινότητας Αρτέμιδος», όπως ρητά ορίζεται από το άρθρο 86 του Ν. 3852/10.
 Ειδικότερα επισημαίνουμε η προωθούμενη σήμερα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπή εισήγηση και η εν συνεχεία λήψη απόφασης της Ο.Ε. περί έγκρισης του Προϋπολογισμού 2014, χωρίς προηγούμενη επί του θέματος απόφαση του Συμβουλίου μας, καθιστά την ως άνω απόφαση (εφόσον τελικά αυτή ληφθεί), παράνομη κατά νόμο και προφανώς ΑΚΥΡΗ.
  Αυτό γιατί θα έχουν παραβιαστεί οι σχετικές με τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος διατάξεις, του άρθρου 86 του Ν. 3852/10, που αναφέρουν ότι :
A. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της κοινότητας για το επόμενο οικονομικό έτος. Ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση, η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην οικονομική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου ……..
B. Το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας με απόφαση που λαμβάνεται ένα μήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή με σειρά προτεραιότητας, ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
Γ. Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της περιφέρειάς της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειμένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.

  Κατόπιν των ανωτέρω, σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 3 ανωτέρω σχετικού, επανερχόμαστε ξανά και για τον προϋπολογισμό 2014, διαμαρτυρόμενοι ένεκα των προφανώς δυσμενών συνεπειών που θα έχει στη Δημοτική Κοινότητα Αρτέμιδος, αλλά και γενικότερα στην ομαλή λειτουργία του Δήμου Σ-Α, η ανωτέρω συνεχιζόμενη παράλειψη, εν όψει μάλιστα της εικόνας εγκατάλειψης που η Δημοτική Κοινότητά μας παρουσιάζει, Σας καλούμε να αναβάλλετε την προγραμματισθείσα λήψη απόφασης περί «έγκρισης του Προϋπολογισμού 2014» ή εν πάση περιπτώσει να ακυρώσετε, έως ότου το θέμα του προϋπολογισμού της Κοινότητάς μας, έλθει προς συζήτηση (κατά το μέρος πού μας αφορά) στο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος,  το συντομότερο δυνατόν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου προς τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητάς μας.

  Περιμένουμε άμεσες ενέργειές σας, ενημερώνοντάς σας παράλληλα ότι σε περίπτωση εκ μέρους σας συνεχιζόμενης άρνησης και παρεμπόδισης της συνεδρίασής μας για το εν λόγω θέμα, θα προβούμε ως επιβάλλεται στις κατά νόμο δέουσες ενέργειες στα πλαίσια του άρθρου 150 του Ν. 3463/2006 (Άσκηση και εξέταση Προσφυγών).

Σχετ:
  1. Άρθρο 86 του Ν. 3852/2010.
  2. Υπ’ αριθ. πρωτ:39908/10.10.2013 Πρόσκληση για συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 14.10.2013, για έγκριση του Προϋπολογισμού 2014, χωρίς προηγούμενη επί του θέματος απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος, σε ότι αφορά τον «προϋπολογισμό εξόδων της Κοινότητας Αρτέμιδος», κ.λ.π.
  3. Τό από 25.2.2013 προηγούμενο έγγραφο – Αναφορά μας επί του ζητήματος των διαδικασιών λήψης απόφασης του Τοπικού Συμβούλιου Αρτέμιδος (Είχε κατατεθεί με αριθ. πρωτ: 8153/25.2.2023).
  4. Οφειλόμενες ενέργειές σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου