Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Ζωή Βαρέλη-Στεφανίδη: ΜΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΜΑΣ... ΤΟ ΧΘΕΣ

ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

2014-2019

·        ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ :Καλύτερη καθημερινότητα για τους πολλούς και τους αδύναμους.
Πολιτισμός και αθλητισμός, προσβάσιμοι από όλους.Προϋπολογισμός  33.9 εκ. ευρώ.  Αριθμός Έργων 34

   

·        ΟΔΟΠΟΙΙΑ: Θέσεις εργασίας, ανάπτυξη, διευκόλυνση μετακινήσεων και μεταφορών, καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους.

Προϋπολογισμός 76,4 εκ. ευρώ   Αριθμός έργων 32·        ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ: Ασφάλεια, θέσεις εργασίας, προϋποθέσεις υποδομών, διευκόλυνση των μεταφορών και των μετακινήσεων Προϋπολογισμός (142,3 εκ. ευρώ) Αριθμός έργων(45)·        ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ: Φιλικότερες γειτονιές, ενισχυμένη κοινωνικότητα, περισσότερα χαμόγελα, σε περισσότερες οικογένειες Φιλικότερες γειτονιές, ενισχυμένη κοινωνικότητα, περισσότερα χαμόγελα, σε περισσότερες οικογένειες.

Προϋπολογισμός  17,2 εκ. ευρώ  Αριθμός έργων 11·        ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ –: Καθαρό νερό, ασφαλείς δρόμοι, βελτιωμένη ποιότητα ζωής για όλους.

Προϋπολογισμός 190,5 εκ. ευρώ  Αριθμός έργων 27·        ΚΤΙΡΙΑΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ: Τόνωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της επιχειρηματικότητας, ασφάλεια, κινητικότητα για όλους.

Προϋπολογισμός 21,6 εκ. ευρώ  Αριθμός έργων 19·        ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Πρωτοβουλίες, εξωστρέφεια, κοινωνική κινητικότητα, προοπτικές, ρεαλισμός, θέληση, αξιοπιστία

Προϋπολογισμός 35,6 εκ. ευρώ  Αριθμός έργων 47·        ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Τόνωση του κοινωνικού ιστού, συνέργειες, προοπτικές, αξιοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων 
Προϋπολογισμός  11,3 εκ. ευρώ  Αριθμός έργων 17


·        ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Αν. Αττικής

Προϋπολογισμός 455 εκ. ευρώ)


·        ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ:Κατασκευή 5 νέων βρεφονηπιακών σταθμών
Προϋπολογισμός 8 εκ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου