Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 26η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 21.11.2016ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 26/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...34631.../11-11-2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 21 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2016 (αρ.απόφ.Ο.Ε.420/2016).
 2. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.416/2016).
 3. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών ύδρευσης έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.417/2016).
 4. Λήψη απόφασης για καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.418/2016).
 5. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2017 (αρ.απόφ.Ο.Ε.419/2016).
 6. Λήψη απόφασης έγκρισης διαπιστωτικής πράξης συμπλήρωσης του πίνακα επικειμένων της κυρωμένης πράξης εφαρμογής στην Π.Ε. «Πέτρα Γιαλού – Βούλια – Προκαλλήσι», στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων - Λούτσας, υπ’αριθμ.πρωτ.12077/19-4-2016 αίτηση (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.061/2016).
 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υλοτομίας δέντρων που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.062/2016).
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης μονοδρόμησης της οδού Δημοκρίτου από την οδό Αθήνας προς την Τριών Ιεραρχών, τον χαρακτηρισμό ήπιας κυκλοφορίας της οδού Δημοκρίτου καθώς και την δέσμευση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης και μίας (1) θέσης ατόμου με αναπηρία στην οδό Δημοκρίτου, σύμφωνα με την τροποποιημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.063/2016).
 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απολογισμών Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, οικονομικών ετών 2013, 2014 & 2015.
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Γάλακτος για το Εργατοτεχνικό Προσωπικό του Δήμου».
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης συνδρομής στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής πιστοποίησης ακτών «Γαλάζια Σημαία».
 12. Λήψη απόφασης έγκρισης τοποθέτησης διάταξης πιεζοθραυστικής δικλείδας στη νέα παροχή υδροδότησης του Δήμου στην οδό Αγ. Δημητρίου της Δ.Ε. Σπάτων από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 13. Λήψη απόφασης περί παραλαβής - έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κοινοχρήστου χώρου στάθμευσης Ο.Τ. 77, Π.Ε.3 της Δημοτικής Ενότητας Αρτέμιδος».
 14. Λήψη απόφασης περί παραλαβής - έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Στατικής Επάρκειας Πνευματικού Κέντρου Σπάτων».
 15. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».
 16. Λήψη απόφασης για την Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας, αργιών και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Τμήματος Η/Μ Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2017.
 17. Λήψη απόφασης για την Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας, αργιών και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Τμήματος Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2017.
 18. Λήψη απόφασης για την καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Τμήματος Υδραυλικών & Αποχ/κών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για το έτος 2017.
 19. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στην Πράξη "Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) -Νέα Φάση" με κωδικό ΟΠΣ 5002212.
 20. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016.
 21. Λήψη απόφασης έγκρισης χορήγησης Χρηματικού Βοηθήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.
 22. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης (συμπλήρωσης) της υπ΄αριθ.309/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί διαγραφής της οφειλής του ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τον 360/2016 Χρηματικό Κατάλογο που αφορά Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή ΠΕΤΡΑ ΓΥΑΛΟΥ –ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ, Δ.Ε. Σπάτων.
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ποσού 57,75€ στον κ. Ψωρή Ευστάθιο του Ηλία.
 24. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ποσού ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος στην κα ΚΑΘΑΡΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
 25. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ή μη ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος ποσού 493,76€ στον κ. Ζυγογιάννη Αθανάσιο του Κωνσταντίνου.
 26. Λήψη απόφασης έγκρισης επιστροφής ποσού 37,74€ στον κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιο του Αγγελή.
 27. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου