Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Κατεδάφιση αυθαίρετης εξέδρας στον δήμο Στυλίδας

 Με παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, κατεδαφίστηκε αυθαίρετη εξέδρα που είχε κατασκευάσει ο δήμος Στυλίδας και καταλάμβανε τμήμα οικοπέδου και μέρος της
παραλιακής οδού, έπειτα από προσφυγή του ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου οικοπέδου.

Ύστερα από την παρέμβαση του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, ζήτησε από τον δήμαρχο Στυλίδας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ενημερώνοντάς τον, ότι η µη κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής, αποτελεί παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας από μέρους του, η οποία επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις.

Μάλιστα, λόγω της καθυστέρησης από τον δήμο Στυλίδας να προβεί σε ενέργειες, η Aρχή απευθύνθηκε και πάλι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επισημαίνοντας, ότι η έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών που έχει κριθεί τελεσιδίκως, αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη- απόφαση, τόσο επιβολής των διοικητικών προστίµων, όσο και της εκτέλεσης της κατεδάφισης αυτών.

Επίσης, η Αρχή τόνισε ότι δεν απαιτείται και δεν προβλέπεται η έκδοση οποιασδήποτε νέας απόφασης κατεδάφισης για την ίδια κατασκευή. Ωστόσο ο δήμος Στυλίδας -ως φερόμενος ιδιοκτήτης της κατασκευής- δήλωσε αδυναμία εκτέλεσης της κατεδάφισης, αλλά και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση ενημέρωσε, ότι δεν διαθέτει τα μέσα για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής.

Σημειώνεται επίσης, ότι η αρμόδια υπηρεσία, απευθυνόμενη προς τον πολίτη, επιβεβαίωσε την αδυναμία της να προχωρήσει σε ενέργειες, ενημερώνοντάς τον, ότι μπορεί και ο ίδιος να κατεδαφίσει με δικά του έξοδα τη συγκεκριμένη εξέδρα, κάτι που τελικώς έκανε ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου