Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019

ΠΟΘΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ

Τα «προσωπικά δεδομένα» ΔΕΝ μπορούν να αποτελούν εμπόδιο ελέγχου της νομιμότητας, της τήρησης διαφάνειας και κανονικότητας διοικητικών και οικονομικών πράξεων
(Μια παρέμβασή μου ως π. Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος)
Διαβάζω το πρόσφατο δημοσίευμα της δημοτικής συμβούλου, κας Ελένης Τσάκαλη, με τίτλο: «Σκανδαλώδης ο τρόπος λειτουργίας του ¨Ξενοφών¨», όπου αναφέρει μεταξύ άλλων για άρνηση χορήγησης στοιχείων τα
οποία έχει ζητήσει ως μέλος του Δ.Σ. από τη διοίκηση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Πρέπει να πω ότι αν και δεν γνωρίζω προσωπικά την δημοτική σύμβουλο κα Τσάκαλη, η εικόνα της στο δημοτικό συμβούλιο ομολογουμένως είναι αξιοπρεπής, όσο για τον Πρόεδρο του Οργανισμού κ. Γκέλια, είναι γνωστός και φίλος μου, τον σέβομαι ως δραστήριο και εργατικό άνθρωπο και προσωπικά θα επιθυμούσα να μην ήταν «απολογούμενος» στην υπόθεση αυτή, αλλά ελεγχόμενος που ανταποκρίνεται με επάρκεια και κατά νόμο, γιατί πιστεύω του αξίζει αυτή η τιμή και πρέπει εμπράκτως να την διεκδικεί.

Πρέπει επίσης να ενημερώσω ότι κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Συμπαραστάτης δεν έλαβα ποτέ οποιαδήποτε συγκεκριμένη αναφορά σχετικά με τα καταγγελλόμενα από τη δημοτική σύμβουλο, διαβεβαιώνοντας ότι αν είχα λάβει κάτι τέτοιο θα είχα επιληφθεί της υπόθεσης, με αμερόληπτο τρόπο και διαδικασία και το θέμα θα είχε επιλυθεί ομαλά, τουλάχιστον σε ότι αφορά τα ζητήματα διαφάνειας και χορήγησης στοιχείων, γιατί στην ουσία πρόκειται για απλή και ξεκάθαρη περίπτωση.

Γράφει λοιπόν η κα Τσάκαλη :
«………. πώς να χαρακτηρίσω, αν όχι κοροϊδία, το γεγονός ότι εδώ και ένα και πλέον έτος (αποδείξεις έχω για όλα αυτά), περιμένω να ρωτήσει ο κ. Πρόεδρος το νομικό σύμβουλο του Δήμου, εάν νομιμοποιούμαι ως μέλος του ΔΣ να λάβω αντίγραφα προσφορών που αφορούσαν σε περσινές καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που - κατά δήλωση του Προέδρου – υπήρχαν (προσωπικά δεν τις έχω δει μέχρι σήμερα), αφού σε έγγραφη αίτησή μου, απάντησε ότι ενδέχεται να τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων (σαν τάχα να μην ανήκα στη διοίκηση του ΝΠΔΔ …) και ήθελε να συμβουλευθεί τη νομική υπηρεσία του δήμου, που ακόμα μέχρι και σήμερα ψάχνει…»
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΩΣ π. ΣτΔΕ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΩΝ:
 1. Η κα Τσάκαλη έχει ως μέλος της διοίκησης (αλλά και ως φορολογούμενη πολίτης) έννομο συμφέρον (άμεσο, προσωπικό και ενεστώς), για να λαμβάνει ενημέρωση για οτιδήποτε αφορά τον Οργανισμό.
 2. Ο κ. Γκέλιας, πράγματι έχει ευθύνη να διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα, πλην όμως παράλληλα να εξυπηρετεί πρωτίστως και την Αρχή της Νομιμότητας, την Αρχή της Διαφάνειας και την Αρχή της χρηστής διαχείρισης και της υποχρέωσης υπεράσπισης του Δημοσίου συμφέροντος ανά πάσα στιγμή.
 3. Τα ΝΟΜΙΚΑ πρόσωπα δεν έχουν προσωπικά δεδομένα, οπότε σε ότι αφορά τον Πολιτιστικό Οργανισμό και τα στοιχεία του δεν τίθεται κώλυμα δημοσιοποίησης οπουδήποτε
 4. Είναι γεγονός ότι στον Πολιτιστικό οργανισμό του Δήμου Σ-Α τίθενται υπόψη και προς επεξεργασία (στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του) και προσωπικά δεδομένα συναλλασσόμενων προσώπων (π.χ. το όνομά μας, η διεύθυνσή μας, το email μας, η τοποθεσία μας, το ΑΦΜ μας, κλπ), οπότε προκύπτει θέμα κατάλληλης επεξεργασίας (Ν. 2472/1997 και Ν. 4624/2019, ανάλογα με το πότε έχει υποβάλλει αιτήματα ενημέρωσης η κα Τσάκαλη) από τους κατά νόμο ορισθέντες να πράττουν αυτό στο πλαίσιο του Οργανισμού (Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4624/2019, § ζ και θ, ορίζεται ότι : «¨ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ¨ είναι η δημόσια αρχή η οποία, μόνη ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως ¨ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ¨ είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας).
 5. Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις και προκειμένου να υπάρξει άμεση λύση στην όποια αντιπαραγωγική διένεξη και να δοθεί φως επί της ουσίας στη διαφαινόμενη διαμάχη, θέτω (ως πρόταση) υπόψη των εμπλεκομένων, αλλά και των συνδημοτών, τα εξής :
5.1. Το ΝΠΔΔ (Πολιτιστικός Οργανισμός «ΞΕΝΟΦΩΝ») θα πρέπει προκειμένου να ανταποκριθεί νομίμως στα αιτήματα της δημοτικού συμβούλου και μέλους του Δ.Σ. του Οργανισμού να απευθυνθεί στα πρόσωπα «υποκείμενα» επεξεργασίας, ρωτώντας τα αν συναινούν στη χορήγηση ή όχι των προσωπικών τους δεδομένων, οπότε σε θετική ανταπόκρισή τους το θέμα λήγει
5.2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα «υποκείμενα» επεξεργασίας, αρνηθούν τη χορήγηση των προσωπικών τους δεδομένων το ΝΠΔΔ (Πολιτιστικός Οργανισμός «ΞΕΝΟΦΩΝ») μπορεί σύμφωνα με τις διατάξεις της § ε του άρθρου 44 να προχωρήσει σε «ψευδωνυμοποίηση», δηλαδή σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (Πιο απλά, ο Οργανισμός, δηλαδή ο κ. Γκέλιας, μπορεί να δώσει τα αιτούμενα έγγραφα στοιχεία σε φωτοτυπίες, έχοντας διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμα, ΑΦΜ, τηλέφωνα, Δ/νσεις, κλπ).
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΔΟΜΕΝΗ, ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΑΚΥΨΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

8 σχόλια:

 1. Η ΤΣΑΚΑΛΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΦΥΤΟ ΓΛΑΣΤΡΑ ΣΤΟ ΔΣ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΟΜΑΚΑ, ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΞΕΙ Κ ΓΙΑΤΙ?
  ΗΤΑΝ Ο ΚΑΡΦΑΚΙΑΣ Κ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΒΥΘΙΣΤΟΥΝ.
  Η ΛΕΝΙΩ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΛΕΕΙ Ο ΓΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΜΑΚΑΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΥΛΕΥΤΡΑ.
  ΛΕΕΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΥΣΤΡΑ.
  ΕΣΥ ΠΟΘΟΥΛΑΚΑ ΕΙΣΑΙ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΑΛΛΑ ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Κ ΕΓΙΝΕΣ ΔΙΚΟΜΑΝΗΣ.
  ΑΝ ΗΤΑΝΕ Η ΥΠΗΡΕΤΡΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ Κ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΛΒΑΝΟΥ ΑΡΓΗΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΗΓΕ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΤΗ Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΝΑ ΔΩΣΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΩΣΗ?
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΤΕΜΠΕΛΑ ΓΛΑΣΤΡΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΥΜΗΚΕ ΜΕΤΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ?
  ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΗΣ ΕΣΥ Ο ΔΙΚΟΜΑΝΗΣ ΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΝΑ ΚΑΝΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΟΤ Κ@ΛΟΥ.
  ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΘΕΛΙ Κ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΑΗ ΤΟ ΚΩΛΟΧΑΡΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑ ΟΤΙ ΖΗΤΑ Η ΠΛΥΣΤΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ?
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ Κ ΣΦΡΑΔΙΔΑ?
  ΜΑΚΑΚΑ ΣΑΛΤΑΡΙΣΜΕΝΕ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΖΗΤΑΝΕ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΚΑΤΙ ΜΕ ΝΟΜΟΤΥΠΟ ΤΡΟΠΟ.
  ΠΗΓΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΤΣΙ Κ ΤΗΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ Κ ΖΗΤΗΖΑΝ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΛΕΦΤΑ Κ ΤΟΥΣ ΕΙΠΕ ΑΝΤΕ Κ ΣΤΟ ΔΙΑΟΛΟ Ο ΑΛΒΑΝΟΣ Κ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΕΚΑΝΕ.
  Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΕΚΟΨΣ ΤΗΝ ΛΗΣΤΕΙΑ ΠΙΤΣΙ ΤΑ ΤΡΩΗ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΝΗ ΩΡΑΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ.
  Ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΩΗ ΤΟ 10% Κ ΚΑΝΕΙ ΕΡΓΑ ΤΟ 90% ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.
  Η ΠΙΤΣΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΠΑΖΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ Κ ΒΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟ 97-98% ΤΟ ΕΞΗΓΟΥΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΗ ΤΕΤΟΙΕΣ ΜΑΚΑΚΙΕΣ ΔΕΝ ΘΕΛΗ ΜΠΛΕΞΙΜΑΤΑ.
  ΑΝΤΕ ΜΑΚΑΚΑ ΤΕΩΣ ΕΥΤΥΧΩΣ ΑΠΑΛΑΧΤΗΚΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΘΙΑ ΔΙΚΟΜΑΝΙΑ ΣΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΜΠΑΡΟΥΦΕΣ... ΠΟΘΟΚΑΘΙΚΑΚΗ!!
  Ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΚΕΛΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠ ΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.... ΟΤΙ ΤΟΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΣΑΜΠΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΙΔΕΥΕΙ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΟΡΕΞΗ ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΟΥΛΗΣ? ΑΜ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΟΥΚΙΑ ΤΩΝ 2/3... ΧΕΧΕΧΕΧ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙΣ ΣΤΗ ΑΦΑΝΕΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. δεν ειναι αλβανος, ειναι καθαρά εβραίος απομειναρι των τσάμιδων εβραιοτουρκαλβανών των ιωαννίνων ότι κ η σύζυγος του μπουχέσα βλαχοδήμαρχου γι αυτό ξαναεπιλεχτηκε για τη θέση του δερβεναγα στο ξενοφωντα παρεα νε το "ταιρι" του τον αστοιχειωτο γλειωδη οικολογο του κωλου. για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστη τους παραμετρο. αυτούς ψηφίσατε φατε τους τωρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο μυημένος Κασσιμικός σαπιοδόντης και τραυλός επανεκλεγμένος Πρόεδρος δείγμα κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος. Σαν διευθυντής σχολείου ελέγχονται οι δαπάνες από τη μέγγενη του Υπουργείου και δεν μπορεί να βάλει στη τσέπη παρά μόνο ολίγα τάλαντα. Σαν πρόεδρας νομικού προσώπου που προβάλει δήθεν το πολιτισμό με ανταλλάγματα εφόσον οριακά εκλέχτηκε με τη ψήφο από αφελείς δημότες, τώρα κάνει ότι θέλει εκβιάζοντας τη δημοτικη αρχή για να του βάζουν πλάτη στις κονόμες του νομότυπα όχι ομως ηθικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΔΕΝ μας τα ΛΕΣ καλά διαμεσολαβητη συνοδοιπόρε κάλυψης της παραβατικότητας ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΕ ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΛΑΦΑΤΗΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΙΤΣΙ ΛΗΣΤΩΝ ΆΜΟΓΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ Κ ΑΠΟ ΠΙΣΩ Ο ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝ ΤΟΝ ΥΠΟΒΙΒΑΖΕΙΣ Κ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΛΒΑΝΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Καλά τι κακό είπε ο Ποθουλάκης. Διευκρίνισε ότι τα στοιχεία μπορούν και πρέπει να δίνονται και πως ώστε να υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος, χωρίς να εκτίθενται τα προσωπικά δεδομένα. Τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά κάποιοι το πάτε αλλού γι' αλλού και όποιος δεν χρησιμοποιεί τη διάλεκτό σας και τις εμμονές σας, τον βάζετε μπροστά. Επιτέλους να κατανοήσουμε όλοι και να συμφωνήσουμε στον πολιτισμένο διάλογο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο κυρ Χρηστος κολοτουμπακης δικομανης, να τα λεει, για μς που δεν ξερουμε, πως λκανει τις λαμογιες του το το Δημοσιο αντε να κανουμε το παπι.
  Για την Τσακαλη την Δικηγορο υπηρέτρια της Άννας μίλα, την γλάστρα, αν δεν ξέρει η γλάστρα, να παράδοση το πτυχίο δικηγόρου, αφού την συμβουλεύει,ενας Γεωπόνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου