Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 13.01.2017 - ΕΙΣΗΓΗΣΗΣΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 01/2017
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...387.../09-01-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30 μ.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί ανάρτησης πρότασης ορίων μη εγκεκριμένων οικισμών, σύμφωνα με την Υ.Α.34844/16 του αρθ. 23 του Ν.3889/2010 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.--/2017). (2017_275 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ, 2017_283 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΡΙΩΝ, 31017_Εισερχ EKXA ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑ-1, ΠΕΡΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΡΙΩΝ)
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της επικαιροποίησης του Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ 3, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤ.)
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης (Α΄ μέρος) των πρακτικών 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (11Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ A΄ΜΕΡΟΣ 21-12-2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒ.)
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης (Β΄ μέρος) των πρακτικών 11ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (11H ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Β΄ΜΕΡΟΣ 21-12-2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒ.)
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 12ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2016. (12Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29-12-2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒ.)
 6. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2017. (ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒ. ΕΤΟΥΣ 2017)
 7. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής του ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ από τον 237/2010 Χρηματικό Κατάλογο που αφορά κλήση Κ.Ο.Κ. Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΚΛΗΣΗ Κ.Ο.Κ)
 8. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής της ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ από τους 435/2013, 47/2014 & 146/2015 Χρηματικούς Καταλόγους που αφορούν την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.1-4 ΜΥΚΗΝΑΪΚΩΝ ΤΑΦΩΝ στην Δ.Ε. ΣΠΑΤΩΝ και επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής της ΦΛΩΡΑΣ ΜΟΥΤΣΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ από τον 671/2015 Χρηματικό Κατάλογο που αφορά την Εισφορά σε χρήμα στην περιοχή Π.Ε.3 στην Δ.Ε. Αρτέμιδος και επαναϋπολογισμό αυτής σε νέο φύλο επιβολής Πράξης Εισφοράς σε χρήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 2 παρ.7 του Ν.4315/2014. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΜΟΥΤΣΟΥ ΦΛΩΡΑ)
 10. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών καθαριότητας μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων. (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ  ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 09-01-2017 ΙΙ)
 11. Λήψη απόφασης έγκρισης διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης από χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται. (ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου