Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι χρησιμοποιούν πολυτελή Jeep χωρίς διακριτικά, ως Ι.Χ. "ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ"

Αναφορά της αντιπολίτευσης στον Γ.Γ. αποκεντρωμένης διοίκησης, στον υπουργό εσωτερικών και στον ελεγκτή δημόσιας διοίκησης:


Προς:
Τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Ηλία Λιακόπουλο
Κοινοποίηση:
Τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Αναστάσιο Γιαννίτση
Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρο

Ρακιντζή
Καλύβια 12/3/2012
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Στις 21/02/2012 απέστειλα προς το Δήμαρχο Σαρωνικού, κ. Πέτρο Φιλίππου, επιστολή με αρ.πρωτ. 4516, όπου ζητούσα να μου δοθούν αναλυτικά στοιχεία των αυτοκινήτων που είχαν στην κατοχή τους οι πρώην δήμοι και κοινότητες που συγκρότησαν το νέο Δήμο Σαρωνικού, και όλες οι εξαρτώμενες από αυτόν υπηρεσίες και επιχειρήσεις.
Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού στις 7/3/2012 επανήλθα επί του θέματος, καθότι δεν είχα πάρει καμία απάντηση στο γραπτό ερώτημά μου, πράγμα σύνηθες για τον τρόπο λειτουργίας του Δημάρχου, ο οποίος συνηθίζει να μην απαντά στις γραπτές ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων όλων των συνδυασμών της αντιπολίτευσης.
Κατά τη συζήτηση του 27ου θέματος «Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Σαρωνικού στο συνδρομητικό πρόγραμμα των απορριμματοφόρων Δήμων και Κοινοτήτων των Αττικών Διαδρομών και για την διέλευση από την Αττική Οδό των υπολοίπων οχημάτων του Δήμου καθώς και διάθεση σχετικών πιστώσεων» έθεσα εκ νέου το ερώτημά μου και ζήτησα να ενημερωθώ για τα αυτοκίνητα του δήμου. Ζήτησα επίσης όπως είχα κάνει και με τη γραπτή ερώτησή μου να ενημερωθώ σχετικά με το ποια από αυτά τα αυτοκίνητα, άνω των 1400 cc, έχουν παραδοθεί στον ΟΔΔΥ.
Σας επισυνάπτω την απάντηση του Δημάρχου, όπως προκύπτει από τα ανεπίσημα πρακτικά, δεδομένου ότι τα επίσημα πρακτικά του Δήμου εκδίδονται τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη διεξαγωγή του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με το Δήμαρχο:
-ο κ. Λιακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έδωσε άδεια να χρησιμοποιούμε τα μεγάλα αυτοκίνητα άνω των 1400cc και συγκεκριμένα έδωσε άδεια για το πολυτελές jeep του Δημάρχου Σαρωνικού και πρώην Καλυβίων και τα jeeps των Αντιδημάρχων και πρώην Προέδρων των Κοινοτήτων Σαρωνίδας και Παλαιάς Φώκαιας.
-λόγω της μείωσης του εισοδήματος των Αντιδημάρχων είναι φυσικό να τους χορηγείται αυτοκίνητο και καύσιμα για να κυκλοφορούν.
Κύριε Γενικέ Γραμματέα, θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε αν όσα αναφέρει ο κύριος Δήμαρχος Σαρωνικού είναι αληθή. Αν ναι, γιατί δεν ακολουθήσατε τα όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 129/2534/04-2-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/4-2-2010) περί «Καθορισμού δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλων ρυθμίσεων σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», όπου προβλέπει ότι τα επιβατηγά αυτοκίνητα, άνω των 1400cc, αποσύρονται από την κυκλοφορία. Μάλιστα το Δεκέμβριο του 2010 εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία προβλέπονται οι ειδικές προϋποθέσεις εξαίρεσης από την απόσυρση επιβατηγών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού.
Σας παρακαλώ δηλαδή να διευκρινίσετε εάν πράγματι με την άδειά σας ο Δήμος Σαρωνικού παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.
Θα σας ήμουν υποχρεωμένη, εάν με ενημερώνατε αν υπάρχει η σχετική άδεια, και αν ναι, πότε και βάσει ποιας προϋπόθεσης δόθηκε.
Θα ήταν επίσης χρήσιμο να με ενημερώνατε, εάν προβλέπεται από τη συγκεκριμένη διάταξη να οδηγούν αυτοπροσώπως τα αυτοκίνητα αυτά ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι για να καλύπτουν πάσης φύσεως προσωπικές ανάγκες τους.
Τέλος θα ήθελα να με ενημερώσετε, γιατί δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7 της ανωτέρω ΚΥΑ περί διακριτικών γνωρισμάτων των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την οποία τα αυτοκίνητα υποχρεούνται να φέρουν διακριτικές λωρίδες προκειμένου να διακρίνεται η δημόσια χρήση τους.

Χριστίνα Χριστοφάκη
Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης-
Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Σαρωνικού

Δήμαρχος και αντιδήμαρχοι χρησιμοποιούν πολυτελή Jeep χωρίς διακριτικά, ως Ι.Χ. « ΑΤΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου