Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 680 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Εγκρίθηκε η πρόσληψη εξακοσίων ογδόντα 680 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων συνολικά εγκρίθηκαν
450 θέσεις εργασίας Ημερήσιων Φυλάκων, 140 θέσεις εργασίας Νυχτοφυλάκων και 90 θέσεις εργασίας Καθαριστών απο το υπουργείο πολιτισμού και τουρισμου 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικου δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες, των Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Τ., στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων.


Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού στις ανωτέρω Υπηρεσίες της Γ.Δ.Α.Π.Κ, και στη Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε., θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/Α/1994), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα. Εφιστάται η προσοχή των αρμοδίων Προϊσταμένων για την αυστηρή τήρηση των νομίμων διαδικασιών, καθώς επίσης και των κριτηρίων πρόσληψης.
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 680 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1 σχόλιο:

  1. ελπίζω να πάνε στις θέσεις αυτές να δουλέψουν άνθρωποι με όρεξη για εργασία πρώτον και δεύτερον να μην καταλήξουν σε γραφεία, παίρνοντας μισθούς δημοσίου και γίνουν αργόσχολοι και τεμπέληδες, σε θέσεις που δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα , επειδή δεν έχουν κατάρτιση ......... στα γραφεία έχουμε ήδη πολλούς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Αρχειοθήκη ιστολογίου