Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - 30η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 24.11.2015

ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 30/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ...38419.../20-11-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 24 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ., για συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2015.
 2. Λήψη απόφασης έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019.
 3. Λήψη απόφασης ορθής επανάληψης της υπ’ αριθ.159/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
 4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης λόγω του ύψους της απαίτησης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ της εταιρείας ALPHA DOMUS Α.Τ.Ε και του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
 5. Λήψη απόφασης έγκρισης προμήθειας μηχανήματος καθαρισμού παραλίας.
 6. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρηματικού ποσού από προσκύρωση ιδιοκτησίας ως αχρεωσθήτως καταβληθέντος.
 7. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 146,50€ στην κα Παπαδέδε Θωμαΐς.
 8. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση στους σωστούς υπόχρεους όπου απαιτείται.
 9. Λήψη απόφασης έγκρισης ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ.290/2015 απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους, επειδή η εγγραφή τους έγινε κατά τρόπο λανθασμένο και επαναβεβαίωση αυτών.
 10. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλής από χρηματικό κατάλογο ανείσπρακτων δημοτικών τελών - φόρων (ΠΟΕ) βάσει κοινοποιημένων καταστάσεων Δ.Ε.Η.
 11. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους αναδρομικών Τ.Α.Π./Δ.Τ.-Δ.Φ. από μεταβολή τετραγωνικών σε παροχή Δ.Ε.Η.
 12. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους, επειδή η εγγραφή τους έγινε κατά τρόπο λανθασμένο και επαναβεβαίωση των οφειλών στους πραγματικούς υπόχρεους.
 13. Λήψη απόφασης περί διαγραφής προστίμων ανέγερσης και διατήρησης λόγω υπαγωγής του υπόχρεου στις διατάξεις του Ν.4178/2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΡΑΜΑΔΟΣ ΙΩΑΝ. ΣΤΑΥΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου