Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Ο Περιφερειάρχης Αττικής στο Οικονομικό Συμπόσιο «Ώρα Για Επενδύσεις στην Ελλάδα»

Στις εργασίες του Οικονομικού Συμποσίου «Ώρα για Επενδύσεις στην Ελλάδα» που διοργάνωσε η Financial Media Way υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος παρέστη, σήμερα 29 Ιουνίου 2012, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός,  και τοποθετήθηκε στη θεματική ενότητα «Περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων».
Στις εργασίες του Συνεδρίου τοποθετήθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, Νότης Μηταράκης, η Ευρωβουλευτής & Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ρόδη Κράτσα,  ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Πάνος Καρβούνης, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων,  Γιώργος Βερνίκος   εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας  και του  επιχειρηματικού κόσμου.
Ο κ. Γιάννης Σγουρός, αφού συμφώνησε σε όλα τα σημεία με την τοποθέτηση του κ. Γ. Βερνίκου σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, ανέλυσε  τις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στα θέματα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων που αποτελούν βασικά στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «το πρόβλημα και η λύση του αποτελούν τοπική και ατομική ευθύνη», ενώ επισήμανε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα απόβλητα ως  ανανεώσιμη πηγή ύλης και ενέργειας, δηλαδή ως πλουτοπαραγωγικός πόρος και μάλιστα ανανεώσιμος
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Περιφερειάρχη Αττικής:
«Με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζω το Συμπόσιο «ΩΡΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα», που διοργανώνεται από την financial media way υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και με σημαντικούς χορηγούς από το χώρο της οικονομίας και της επικοινωνίας.
Συγχαίρω τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία αυτή, που είναι εξαιρετικής σημασίας, γιατί φέρνει στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης το πρόβλημα των επενδύσεων στη χώρα μας.
Η επιλεγμένη θεματολογία και το κύρος των εισηγητών εγγυώνται υψηλού επιπέδου προτάσεις, που πιστεύω ότι θα προβληματίσουν και θα συζητηθούν, όχι μόνο στον επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο αλλά και ευρύτερα.
Είναι γεγονός ότι τα νέα οικονομικά δεδομένα της Ελλάδας διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον και πρέπει να διερευνήσουμε κάτω από ποιές προϋποθέσεις αυτό μπορεί να είναι ελκυστικός προορισμός επενδύσεων και αν διαμορφώνονται σήμερα ευκαιρίες για επενδύσεις στην χώρα μας, και ιδιαίτερα για Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, που θα αντιστρέψουν τον υφεσιακό κύκλο και θα οδηγήσουν την οικονομία στην ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο αυτό θα αναφερθώ στις δυνατότητες αλλά και τα προβλήματα που υπάρχουν στα θέματα της διαχείρισης των στερεών και υγρών αποβλήτων, που αποτελούν βασικά στοιχεία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι πολλοί οι τομείς στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αρκεί να συγκρίνουμε το επίπεδο ανάπτυξης των αντίστοιχων αγορών στην Ελλάδα με εκείνο των οικονομικά προηγμένων χωρών. Θα διαπιστώσουμε ότι σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης που προβλέπει η Οδηγία 98 του 2008, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης σημαντικών επενδύσεων.
Τόσο στην πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση - με την ανάπτυξη αγοράς Πράσινων Σημείων - όσο και στην ανακύκλωση,   με την ανάπτυξη ειδικών ρευμάτων χωριστής συλλογής και αξιοποίησης υλικών.
Και βεβαίως, στον τομέα της ανάκτησης ενέργειας μέσω της παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και της αξιοποίησης βιοαερίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο ίδιος δε χαρακτήρας των αντίστοιχων έργων, λόγω της ανταποδοτικότητας που έχει, δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης επενδύσεων, μέσω συμπράξεων που θα χρηματοδοτήσουν την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων.
Όλοι συμφωνούμε ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της Αττικής είναι η διαχείριση των απορριμμάτων της. Ο τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος έχει επιπτώσεις όχι μόνο στο περιβάλλον αλλά και στην οικονομία της Αττικής.
Και αυτό διότι η σύγχρονη τεχνολογία αλλά και το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπουν αλλά και επιβάλλουν να αντιμετωπίζουμε τα απόβλητα ως ανανεώσιμη πηγή ύλης και ενέργειας. Δηλαδή, ως πλουτοπαραγωγικό πόρο και μάλιστα ανανεώσιμο.
Δυστυχώς, αναχρονιστικές αντιλήψεις και συντεχνιακές επιδιώξεις οδηγούν σε συνεχή αναβολή της λύσης του προβλήματος, που ισοδυναμεί με διαιώνιση του σημερινού απαράδεκτου καθεστώτος, να οδηγούνται σε ταφή τα απορρίμματα, χωρίς να προηγείται οποιαδήποτε επεξεργασία.
Αποτελεί, επομένως, πρώτιστο καθήκον να αναδείξουμε την ανάγκη της βιώσιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση πάνω σ' αυτό το θέμα, ευαισθητοποιώντας τους αρμόδιους φορείς, την κυβέρνηση, τον επιχειρηματικό κόσμο, την επιστημονική κοινότητα, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινή γνώμη.
Τα έργα που πρέπει να γίνουν, για να αποκτήσουμε ένα σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, περιγράφονται στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, που στον κόσμο των ασχολούμενων με τα θέματα αυτά αποκαλείται ακρωνυμικά ΠΕΣΔΑ.
Αυτός ο σχεδιασμός είναι νόμος του κράτους από το 2003.
Δυστυχώς, όχι μόνο καθυστέρησε επί πολύ χρόνο η εφαρμογή του αλλά γίνεται και πολύ συζήτηση αν πρέπει να τον εφαρμόσουμε ή αν πρέπει να τον αλλάξουμε.
Εν τω μεταξύ έχουν δαπανηθεί πολλά χρήματα, για να γίνει ο σχεδιασμός αυτός και οι μελέτες που τον συνοδεύουν.
Επί πλέον λόγω της καθυστέρησης υπάρχει κίνδυνος να χαθούν και τα χρήματα από το ΕΣΠΑ, που προβλέπεται να διατεθούν για τα έργα αυτά.
Και όχι μόνο αυτό αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να επιβληθούν τεράστια πρόστιμα στη χώρα, επειδή δεν εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία.
Η κοινοτική νομοθεσία για το θέμα εκφράζεται κυρίως με την Οδηγία 98 του 2008, που είναι πλέον νόμος του Ελληνικού κράτους ο 4042 του 2012.
Πιστεύω, επομένως, ότι πρέπει να επιχειρήσουμε μία σύνθεση που συνίσταται στην εναρμόνιση και τον εκσυγχρονισμό του ΠΕΣΔΑ αλλά χωρίς αυτό να αναβάλλει την υλοποίηση των έργων που ούτως ή άλλως είναι απαραίτητα και έχουν επιστημονική και κοινωνική αποδοχή.
Ο φορέας που έχει την ευθύνη της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής, ο  Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), βρίσκεται σε κρίσιμο και οριακό από οικονομική άποψη σημείο και, επομένως, θα πρέπει για την χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων να αντληθούν πόροι και από το ΕΣΠΑ και από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
Μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Αττική. Μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των απαραίτητων έργων.   
Η προώθηση των έργων αυτών είναι μονόδρομος. Είναι, όμως, απαραίτητος και ο ειλικρινής διάλογος με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη συναντίληψη για τη σκοπιμότητά τους.
Πρέπει να γίνει σαφές πως δεν επιθυμούμε ούτε να προκρίνουμε τεχνολογίες, ούτε να αποκλείσουμε κάποια από αυτές.
Στόχος μας είναι η προστασία της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.
Χρειάζεται σωστή ιεράρχηση στα έργα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, καθώς και ανάκτησης ενέργειας και τελικής διάθεσης.
Πρέπει να ωριμάσουν τα έργα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων.
Και βέβαια, να εφαρμοστούν οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε όλα τα Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, χωρίς καμία παρέκκλιση.
Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί και η επιτυχία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων.
Χρειαζόμαστε υποδομές συλλογής υλικών με τη συμμετοχή των κατοίκων σε όλη την Περιφέρεια και σε συνεργασία με τους Δήμους.
Εκτός από τα στερεά έχουμε και τα υγρά απόβλητα.
Η κατάσταση στον τομέα αυτό είναι άσχημη σε αρκετές περιοχές, της Ανατολικής Αττικής κυρίως.
Στον τομέα αυτό εμπλέκονται πολλοί φορείς και, δυστυχώς, ο σχεδιασμός αμφισβητείται και τα έργα καθυστερούν.
Χωρίς να έχω αρμοδιότητα για το ζήτημα αυτό, ανέλαβα πρωτοβουλίες, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι τοπικές κοινωνίες να καταλήξουν σε κοινά αποδεκτές λύσεις.
Με πολύ κόπο και προσπάθεια καταφέραμε να ξεμπλοκάρουμε τα έργα στο Μαρκόπουλο - Μεσογαίας και να προχωρήσουμε τη δημοπράτηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στο Κορωπί.
Η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κρίση και η κοινωνία αναζητά το δρόμο που θα την επαναφέρει στην τροχιά της ανάπτυξης.
Πολύ συζήτηση γίνεται για τον τρόπο που θα επιτευχθεί αυτό.
Το συμπόσιο αυτό θα εμπλουτίσει τον προβληματισμό με προτάσεις και λύσεις, που θα μελετήσουμε με ενδιαφέρον.
Για μας, η ορθολογική διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων εντάσσεται απόλυτα στη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα αποτελεί και στοιχείο οικονομικής ανάπτυξης, αντιμετωπίζοντας, όπως προανέφερα, τα απόβλητα ως πλουτοπαραγωγικό πόρο και μάλιστα ανανεώσιμο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Πρόσφατα Σχόλια

Αρχειοθήκη ιστολογίου