Κυριακή, 24 Μαρτίου 2019

ΓΓ για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς: Αποτρεπτική για την ανάπτυξη η διαφθορά

 «Η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποτρέπει την οικονομική ανάπτυξη» επισήμανε η γενική γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
Αναστασία Ξεπαπαδέα στην ημερίδα που διοργάνωσε, στο Μουσείο της Ακρόπολης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με θέμα: «Εντάσσοντας την Ελλάδα στο πλαίσιο των πολιτικών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα» («Integrating Greece into the European Semester Policy Framework: Priorities for sustainable growth and competitiveness»).

Ειδικότερα, στην ημερίδα συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελληνικής Κυβέρνησης και στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα. Αντικείμενο συζήτησης ήταν η βιώσιμη ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και η ανταπόκριση της χώρας μας σε αυτό.

Η κυρία Ξεπαπαδέα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, επεσήμανε τη σημασία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου καταπολέμησης της διαφθοράς, του οποίου η υλοποίηση αποτελεί και πρωταρχικό στόχο της ΓΕ.ΓΚΑ.Δ. και για το οποίο έχει συνεργαστεί με την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε άλλο σημείο η Αναστασία Ξεπαπαδέα ανέφερε ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εξάμηνο 2019 για την Ελλάδα, επισημαίνεται πως έχει σημειωθεί πρόοδος στα θέματα της καταπολέμησης της διαφθοράς με σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως στη νομοθεσία για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με την έκθεση, η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζεται στη βελτίωση της βαθμολογίας της χώρας στον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς.

Τέλος, η κυρία Ξεπαπαδέα τόνισε, μεταξύ των άλλων, τα εξής: «Η διαφθορά υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς και αποτρέπει την οικονομική ανάπτυξη. Η Ελληνική Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά και στο πλαίσιο αυτό η ΓΕΓΚΑΔ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την SRSS για να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες και τις μεταρρυθμίσεις, με στόχο την διαρκή βελτίωση της χώρας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου