Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος - Δ.Σ. 12-11-2013

ΑΡ.ΠΡΟΣΚΛ. 25/2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 44019/08-11-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
Σας καλούμε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 μ.μ., για
συζήτηση επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2014 του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος.
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης έτους 2014 (αρ.αποφ.Ο.Ε.548/2013).
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων έτους 2014 (αρ.αποφ.Ο.Ε.550/2013).
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τέλους στάθμευσης ζωήλατων οχημάτων έτους 2014 (αρ.αποφ.Ο.Ε.549/2013).
 5. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων οικονομικού έτους 2013.
 6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής παραίτησης μέλους της Επιτροπής για την εφαρμογή εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αντικατάστασης του.
 7. Λήψη απόφασης περί αποτίμησης σε χρήμα του οφειλόμενου γάλακτος έτους 2013, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.32/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (αρ.αποφ.Ο.Ε.487/2013).
 8. Λήψη απόφασης περί διαβίβασης ένστασης σχετικά με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με μεταβολή του χώρου του Ι.Ν.Αγ.Αναργύρων στο Ο.Τ.Δ.228 σε χώρο Ι. Ν. Αγ. Αναργύρων και Πνευματικού Κέντρου με κοιτώνες και γραφεία και τη δημιουργία πεζοδρόμων στα Ο.Τ.Δ.227-Ο.Τ.Δ.228 και στα Ο.Τ.Δ.228-Ο.Τ.Δ.229 και καθορισμός οικοδομικών γραμμών στο Ο.Τ.Δ.228 της Π.Ε.1,4 (Μυκ.Τάφων – Γήπεδο) της Δημοτικής Ενότητας Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.66/2013).
 9. Λήψη απόφασης περί διόρθωσης πινάκων επικειμένων στο επιχειρηματικό πάρκο Γυαλού - Βούλια - Προκαλήσι (αρ.αποφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.67/2013).
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙ-ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΑΡΤΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για το νέο Δημαρχείο.
 11. Λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης για την προμήθεια Αδρανών Υλικών Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
 12. Λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης για την προμήθεια Ασφαλτομίγματος και Ασφαλτικού Γαλακτώματος για αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων.
 13. Λήψη απόφασης περί παράτασης σύμβασης για την προμήθεια Σκυροδέματος Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2013.
 15. Λήψη απόφασης περί εγγραφής νηπίων στη δύναμη των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2013-2014.
 16. Λήψη απόφασης περί διαγραφής νηπίων από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων -Αρτέμιδος.
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάθεσης μεταφοράς χρημάτων (Χρηματαποστολή) από τα ταμεία του Δήμου μας.
 18. Λήψη απόφασης περί διαγραφής η μη βεβαιωμένου ποσού στην κα Κακλή Γεωργία του Σωτηρίου, από τα δικαιώματα Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου από 4/2011 έως 4/2012.
 19. Λήψη απόφασης περί διαγραφής και επαναβεβαίωσης οφειλών από ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη και ΤΑΠ.
 20. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικό κατάλογο Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ ΠΟΕ (Γιαννάκη Ειρήνη του Αναστασίου).
 21. Λήψη απόφασης περί διαγραφής οφειλών από χρηματικό κατάλογο Δημοτικών Τελών και ΤΑΠ ΠΟΕ (Γαλιατσάτος Γεράσιμος του Κωνσταντίνου).
 22. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (Ρίζου Μαρία).
 23. Λήψη απόφασης περί απαλλαγής οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής (Τατσιώνας Γεώργιος).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΓΚΙΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου